Kanada hükümeti, transların daha yüksek oranda intihar ettiğine dair bir kanıt olmadığını kabul ediyor

Kanada’da liberal hükümet, cinsiyet disforisinden muzdarip Kanadalı transların daha yüksek oranda intihar ettiğini gösteren hiçbir veri olmadığını kabul etti.
Kanada hükümeti, transların daha yüksek oranda intihar ettiğine dair bir kanıt olmadığını kabul ediyor


Kaynak: lifesitenews.com
Erişim tarihi: 08.05.2024

Kanada’da liberal hükümet, cinsiyet disforisinden (cinsiyet hoşnutsuzluğu) muzdarip Kanadalıların daha yüksek oranda intihar ettiğini gösteren hiçbir veri olmadığını kabul etti. Liberal Parlamento Üyesi François-Philippe Champagne, 1 Mayıs'ta yayınlanan bir soru önergesine verdiği yanıtta, cinsiyet disforisi yaşamayanlara kıyasla cinsiyet disforisine sahip Kanadalıların daha fazla intihar ettiğini gösteren bir veri olmadığını itiraf etti.

Yeni Demokrat Parti milletvekili Randall Garrison, 29 Şubat tarihli Parlamento oturumunda şunları sordu: "Trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip Kanadalılar arasında intiharla ilgili olarak: (a) bu Kanadalılar arasında intihar ve intihar girişimi oranını ölçmek için herhangi bir veri toplama çalışması var mı; ve (b) bu Kanadalılar arasında intihar sorununu ele almak için herhangi bir politika girişimi var mı?" 

Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki liberal hükümet, Kanada'nın ulusal istatistik kurumu olan İstatistik Kanada'nın gerçek intiharları değil, intihar düşüncelerini ve girişimlerini araştırdığını, yani cinsiyet disforisiyle mücadele eden Kanadalıların gerçek intihar sayısının aslında bilinmediğini itiraf etti.   

Liberal Parlamento Üyesi Champagne'nin yanıtı, Kanada Toplum Sağlığı Araştırması (CCHS) verilerine atıfta bulunarak, "nonbinary" (iki cinsiyeti reddeden) kişilerin %55,1'inin ve "transseksüel" kişilerin %59,7'sinin intiharı düşündüklerini, cinsiyet disforisi ile mücadele etmeyenlerin oranının ise %12,0 olduğunu belirtti. Anket ayrıca, cinsiyet disforisi ile mücadele eden Kanadalıların %20,4'ünün ciddi şekilde intihar girişiminde bulunduğunu, cinsiyet disforisi ile mücadele etmeyenlerin ise sadece %3,0'ının intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

İntihar oranı
Başbakan Justin Trudeau liderliğindeki liberal hükümet, cinsiyet disforisiyle mücadele eden Kanadalıların gerçek intihar oranının aslında bilinmediğini itiraf etti.

Ancak bu rakamların güvenilirliği, kişilerin kendi bildirdikleri verilere dayandığı ve doğaları gereği öznel olduğu için sorgulanabilir nitelikte. Ayrıca, Champagne tarafından da kabul edildiği üzere, bu demografik grup için örneklem büyüklüğü nispeten küçük. Kanıtlar, cinsiyet değiştirme ameliyatının intihar etme olasılığını artırdığını gösteriyor. Champagne'ın raporunda değinmediği bir başka husus ise, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerin, geri dönüşü olmayan bir ameliyat geçirmeyenlere kıyasla intihar etme ihtimallerinin daha yüksek olduğuna dair çok sayıda kanıt olduğudur.   

İsveç'te yapılan bir araştırma[1], sözde "cinsiyet değiştirme" ameliyatı geçirenlerin intihar riskinin 19,2 kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.    

Benzer şekilde, Mart ayında Kaliforniya'da yapılan bir araştırma[2], vajinoplasti (kişide yapay vajina oluşturmayı amaçlayan alt ameliyatı) geçiren erkekler arasında intihar oranlarının iki kattan daha fazla arttığı sonucuna varmıştır. Gerçekten de, farklı bir cinsiyette olduğunu düşünen insanlara karşı en sevgi dolu ve yardımcı yaklaşımın kafa karışıklıklarını onaylamak değil, onlara gerçeği göstermek olduğuna dair kanıtlar artmaktadır.

Transseksüel ameliyatları ve önerilen ilaçlar, kişinin cinsiyetinin değiştirilebileceğine dair yanlış bir düşünceyi ileri sürmenin yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, kemik yoğunluğu kaybı, kanser, felç, kan pıhtılaşması, kısırlık ve intihar eğilimi dahil olmak üzere bir dizi kalıcı fiziksel ve psikolojik hasarla ilişkilendirilmiştir.

Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yan etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, son beş yıl içinde cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerin %81'inin takip eden haftalar ve aylarda sadece normal hareket ettiklerinde dahi ağrılar yaşadıklarını ve başka birçok yan etkinin de ortaya çıktığını ortaya koymuştur.

 

[1] Dhejne C, Lichtenstein P, Boman M, Johansson ALV, Långström N, et al. (2011) Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLOS ONE 6(2): e16885. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885

[2]https://www.meselelgbt.com/haber-cinsiyet-degistirme-ameliyatlarinin-intihar/