LGBT’li Gençlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Riski

Çalışmada, homoseksüel gençlerde travma sonrası stres bozukluğu riskinin heteroseksüel gençlere kıyasla 1.6 ile 3.9 kat daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
LGBT’li Gençlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Riski

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Elevated risk of posttraumatic stress in sexual minority youths: mediation by childhood abuse and gender nonconformity

Başlığın Çevirisi: Cinsel azınlık gençlerde yüksek travma sonrası stres bozukluğu riski: çocukluk çağı istismarı ve cinsiyet uyumsuzluğu ile ilişkisi

Özet

Bu çalışma, cinsel azınlık (homoseksüel) ve heteroseksüel gençler arasında çocukluk çağı istismarı ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Çalışma ayrıca homoseksüeller arasında yaşanan çocukluk çağı istismarının TSSB riski ile ilişkisini ve çocukluk çağı cinsiyet karmaşasının, cinsel azınlıklar arasında yaşanan istismar ve sonrasındaki TSSB farklılıklarını açıklayıp açıklayamayacağını da incelemiştir.

9,369 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçlar, cinsel azınlıktaki gençlerde travma sonrası stres bozukluğu riskinin heteroseksüel gençlere kıyasla 1.6 ile 3.9 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre cinsel azınlıktaki gençler, travma sonrası stres bozukluğu riski açısından heteroseksüel gençlere göre daha savunmasız bir pozisyona sahiptir.

Çalışmada ayrıca, homoseksüel gençlerin travma sonrası stres bozukluğu riskinin çocukluk çağı istismarı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Roberts, A. L., Rosario, M., Corliss, H. L., Koenen, K. C., & Austin, S. B. (2012). Elevated risk of posttraumatic stress in sexual minority youths: mediation by childhood abuse and gender nonconformity. American journal of public health, 102(8), 1587–1593. https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300530

Anahtar Kelimeler: Travma sonrası stres bozukluğu, cinsel azınlık, istismar, cinsiyet karmaşası.