Homoseksüellikten heteroseksüelliğe geçişin mümkün olduğunu gösteren bilimsel çalışma

Terapi gören 200 katılımcının homoseksüellikten heteroseksüelliğe geçiş deneyimleri, evlilikte artan memnuniyet ve duygusal iyileşme gibi olumlu etkilerle detaylı bir şekilde inceleniyor.
Homoseksüellikten heteroseksüelliğe geçişin mümkün olduğunu gösteren bilimsel çalışma


Makalenin Orijinal Başlığı: Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation

Makalenin Türkçe Çevirisi:  Bazı Gey Erkekler ve Lezbiyenler Cinsel Yönelimlerini Değiştirebilir mi? 200 Katılımcı Homoseksüel Yönelimden Heteroseksüel Yönelime Geçiş Bildirdi

Özet

Bu çalışma, homoseksüel cinsel yönelimini heteroseksüele değiştirmeyi amaçlayan "onarım terapisi" gören 200 katılımcının deneyimlerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Katılımcıların çoğu, motivasyonlarını eşcinsel yaşamın duygusal tatmin sağlamaması, dinleri ile eşcinsellik arasındaki çatışma ve evlilik isteği olarak belirtmiştir. Terapi sonrasında, katılımcıların çoğunda cinsel yönelimlerinde belirgin değişiklikler gözlemlenmiştir, özellikle cinsel çekim, kendini tanıma ölçeğindeki değişiklikler ve cinsel davranışlardaki değişiklikler dikkat çekmiştir. Cinsel çekim ve cinsel yönelim ölçeklerindeki değişiklikler incelendiğinde, terapi sonrasında genellikle heteroseksüel eğilime doğru bir kayma olduğu görülmüştür. Evlilik içinde yaşanan cinsel deneyimlerde artış, duygusal ilişkilerde memnuniyet ve aile ilişkilerinde iyileşme gibi olumlu etkiler rapor edilmiştir.

Terapinin başarısız olduğu durumlarda depresyonun yaygın bir yan etki olabileceği düşünülmesine rağmen, katılımcıların çoğu terapi sonrasında depresyon belirtmemiştir. Aksine, terapi sonrasında katılımcılar, terapinin sadece cinsel yönelim üzerinde değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal alanlarda da olumlu etkiler sağladığını belirtmiştir. Katılımcılar, terapinin cinsel yönelim dışında "çok yardımcı" olduğu yollar arasında, erkeklerin daha maskülen veya kadınların daha feminen hissetme ve aynı cinsle duygusal ancak cinsel olmayan ilişkiler geliştirme gibi unsurları öne çıkarmıştır.

Kaynak

Spitzer, R.L. Can Some Gay Men and Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from Homosexual to Heterosexual Orientation. Arch Sex Behav 32, 403–417 (2003). https://doi.org/10.1023/A:1025647527010