Gençlerde cinsel yönelim ile ruh sağlığı riskleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma

Gey, lezbiyen ve biseksüel gençler arasında psikiyatrik bozukluk ve intihar davranışı risklerini inceleyen çalışma, bu demografik gruptaki zihinsel sağlık zorluklarına dikkat çeken etkileyici kanıtlar sunmaktadır.
Gençlerde cinsel yönelim ile ruh sağlığı riskleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people?

Başlığın Türkçe Çevirisi:  Cinsel yönelim gençlerde ruh sağlığı sorunları ve intihar eğilimi ile ilişkili midir?

Özet

Yeni Zelanda'da doğmuş ve 21 yaşına kadar izlenen bir çocuk kohortunu inceleyen bu çalışma, gey, lezbiyen ve biseksüel (GLB) gençlerin psikiyatrik bozukluklar ile intihar davranışları açısından yüksek risk taşıyıp taşımadığını değerlendirmiştir.

GLB denekleri ile heteroseksüel grup arasındaki karşılaştırmalarda, GLB gençlerin çocukluk dönemlerinde ebeveyn ayrılığı, boşanma ve evlenme gibi faktörlerden kaynaklı olarak daha sık ebeveyn değişikliği yaşamış olma ve ayrıca suç geçmişi olan ebeveynlere sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular, GLB gençlerin majör depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, davranış bozukluğu, nikotin bağımlılığı, madde kötüye kullanımı ve/veya bağımlılığı, intihar düşünceleri ve intihar girişimleri gibi psikiyatrik sorunlarla daha yüksek bir risk altında olduğunu ortaya koymuştur. GLB gençleri arasında, bahsi geçen sorunlarla ilgili olarak diğer heteroseksüel kohort üyelerine göre 1.9 ila 6.2 kat arasında değişen göreceli olasılık oranları (odds ratio) belirlenmiştir. Bu risk artışları, özellikle cinsel yönelim ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş ve elde edilen sonuçlar, hem erkek hem de kadın katılımcılar için geçerli olmuştur. Çalışma, GLB gençlerin zihinsel sağlık sorunları açısından artan bir risk altında olduğuna dair sağlam kanıtlar sunmaktadır.

Kaynaklar: Fergusson DM, Horwood LJ, Beautrais AL. Is sexual orientation related to mental health problems and suicidality in young people? Arch Gen Psychiatry. 1999 Oct;56(10):876-80. doi: 10.1001/archpsyc.56.10.876. PMID: 10530626.