Eşcinsellik ile genetik faktörler arasında bağlantı iddialarını çürüten bir çalışma

Bu araştırma, erkek eşcinselliği ve genetik bağlantı üzerine öne sürülen iddiaları detaylı bir şekilde değerlendirerek, Xq28 bölgesinde iddia edilen genetik bağlantının bulunmadığını ortaya koyuyor.
Eşcinsellik ile genetik faktörler arasında bağlantı iddialarını çürüten bir çalışma


Makalenin Orijinal Başlığı: Male homosexuality: Absence of linkage to microsatellite markers at Xq28
Başlığın Türkçe Çevirisi: Erkek eşcinselliği: Xq28'deki mikrosatellit belirteçlerle bağlantı yokluğu

Özet

Bu makale, erkek homoseksüelliğinin genetik temellerine dair önceki iddiaları çürüten bir çalışmadır. Önceki çalışmalarda, erkek homoseksüelliğinin X kromozomundaki mikrosatellit işaretçilerine genetik bağlantısı olduğu rapor edilmiştir. Ancak bu çalışma, Xq28 bölgesindeki mikrosatellit işaretçilerinde alel ve haplotip paylaşımının beklenenin üzerine çıkmadığını göstererek, erkek homoseksüelliğinin arkasında X-kromozomuna bağlı bir genin bulunmadığını ispat etmiştir.

Hamer ve arkadaşlarının çalışmalarında belirtilen X bağlantısına dair kanıtlar, teorik ve deneysel temellere dayanarak sorgulanmıştır. Bu makalede, Xq28 bölgesinde cinsel yönelimi etkileyen bir genin varlığına dair güçlü bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca, homoseksüellikle ilişkilendirilen genetik faktörlerin bu bölgede olmadığı sonucuna varılmıştır.

Çalışma, genetik faktörlerin cinsel yönelimdeki rolünü anlamaya yönelik genetik araştırmalara dayanmaktadır. Ancak, Xq28 bölgesinde belirli bir genin varlığına dair kanıtlar bulunamamıştır. Bu sonuçlar, bu alandaki araştırmalarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır.

Kaynak

Rice G, Anderson C, Risch N, Ebers G. Male homosexuality: absence of linkage to microsatellite markers at Xq28. Science. 1999 Apr 23;284(5414):665-7. doi: 10.1126/science.284.5414.665. PMID: 10213693.