Ergenlik Engelleyicilerin Bilişsel İşlevlere Etkisi

Cinsiyet değiştirme sürecinde kullanılan ergenlik engelleyicilerin dil yeteneği, kısa süreli hafıza kapasitesi ve zihinsel esneklikte olumsuz etkiye neden olduğu tespit edilmiştir.
Ergenlik Engelleyicilerin Bilişsel İşlevlere Etkisi

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Cognitive Effects of Androgen Deprivation Therapy in Men With Advanced Prostate Cancer

Başlığın Çevirisi: İleri Evre Prostat Kanserli Erkeklerde Androjen Deprivasyon Terapisinin Bilişsel Etkileri

Özet

Androjen deprivasyon terapisi (ADT), gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) analogları veya agonistleri kullanılarak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Prostat kanseri tedavisinde kullanılan GnRH hormonları aynı zamanda ergenlik engelleyici olarak da kullanılmaktadır.

Bu makale, ileri evre prostat kanseri olan erkeklerde androjen deprivasyon terapisinin (ADT) bilişsel etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, iki grup üzerinde gerçekleştirilmiştir: Birinci grup, 12 ay boyunca ADT tedavisi almış olan lokal ileri veya metastatik prostat kanseri hastalarından oluşurken, ikinci grup, radikal prostatektomi geçirmiş ve ek tedavi almamış hastalardan oluşur. Bilişsel işlevleri değerlendirmek için Montreal Kognitif Değerlendirme (MoCA) ve Frontal Değerlendirme Bataryası (FAB) testleri kullanılmıştır.

Sonuçlar, ADT tedavisi alan hastaların kontrol grubuna göre daha düşük bilişsel performansa sahip olduğunu göstermektedir. Bu etkiler özellikle dil yeteneği, kısa süreli hafıza kapasitesi, zihinsel esneklik ve inhibitör kontrol alanlarında belirginleşmektedir. Bu nedenle, ADT tedavisi uygulayan sağlık profesyonellerinin hastaları ve ailelerini bu bilişsel etkiler konusunda bilgilendirmeleri önerilmektedir. Bu ilaçlar aynı zamanda ergenlik zamanında cinsiyet değiştirmek isteyen çocuklara verilen ilaçlardır. 

Kaynak: Gunlusoy B, Ceylan Y, Koskderelioglu A, Gedizlioglu M, Degirmenci T, Ortan P, Kozacioglu Z. Cognitive Effects of Androgen Deprivation Therapy in Men With Advanced Prostate Cancer. Urology. 2017 May;103:167-172. doi: 10.1016/j.urology.2016.12.060. Epub 2017 Feb 7. PMID: 28188757.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28188757/