Ergenlik Engelleyici İlaçların Yan Etkileri

Cinsiyet değiştirme sürecinde ergenliğin engellenmesi için kullanılan ilaçların yan etkilerini inceleyen bir çalışmanın bulguları.
Ergenlik Engelleyici İlaçların Yan Etkileri

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Gonadotropin-Releasing Hormone Agonists and Fracture Risk: A Claims-Based Cohort Study of Men With Nonmetastatic Prostate Cancer

Başlığın Çevirisi: Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Agonistleri ve Kırık Riski: Metastatik Olmayan Prostat Kanseri Olan Erkeklerde Başvuru Temelli bir Kohort Çalışması

Özet:

Prostat kanseri tedavisi için kullanılan sentetik gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), aynı zamanda ergenlik engelleyici olarak da kullanılır. "Gonad," cinsiyet hormon bezlerini ifade ederken, "gonadotropin" ise cinsiyet hormonlarına işaret eder.

Prostat kanseri tedavisinde GnRH kullanan 3887 erkek ile benzer yaş, ırk, ek hastalık ve ikamet bölgesi koşullarını taşıyan fakat kanser tedavisinde GnRH kullanmayan erkeklerin kıyaslandığı bu çalışmada, GnRH hormonlarının kemiklerde kırılma riskinde önemli bir artışa neden olduğu gözlenmiştir. Ulusal sağlık sigorta sistemi (Medicare) kayıtlarına göre, tedaviden sonra 7 yıl boyunca kırık nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan tüm başvurular ve hekim notları veri kaynağı olarak kullanılmıştır.

Kaynak: Smith MR, Lee WC, Brandman J, Wang Q, Botteman M, Pashos CL. Gonadotropin-releasing hormone agonists and fracture risk: a claims-based cohort study of men with nonmetastatic prostate cancer. J Clin Oncol. 2005 Nov 1;23(31):7897-903. doi: 10.1200/JCO.2004.00.6908. PMID: 16258089.

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2004.00.6908 

Anahtar Kelimeler: gonadotropin salgılatıcı hormon, GnRH, kemik erimesi, yan etki