Ecinsellik Geninin Varlığına Dair Kapsamlı Bir Araştırma

500 bin kişinin DNA'sı incelenerek yapılan araştırmada, eşcinsellik geninin olmadığı tespit edilmiştir.
Ecinsellik Geninin Varlığına Dair Kapsamlı Bir Araştırma

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior 

Başlığın Çevirisi: Büyük ölçekli GWAS eşcinsel davranışın genetik mimarisinin iç yüzünü açığa çıkarıyor

Özet

Yaklaşık 500 bin kişinin genomu (vücuttaki tam DNA seti) incelenerek yapılan araştırmada, eşcinsel davranışın genetik temelleri incelenmiş ve bu davranışın genetik yapısının olup olmadığı hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Yapılan çalışma sonucu eşcinsel meyili belirleyen faktörlerin yalnızca üçte birinin genetik kökenli olduğu tespit edilmiştir. 

Eşcinsel davranışın altında yatan genetik yapının oldukça karmaşık olduğu ve bu konuda tek bir genetik belirleyicinin (eşcinsellik geninin) olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgular eşcinsel geninin varlığına dair iddiaları çürütmektedir. 

Kaynak: Andrea Ganna et al. ,Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Science365,eaat7693(2019). DOI:10.1126/science.aat7693

https://www.science.org/doi/10.1126/science.aat7693

Anahtar kelimeler: Genetik, genetik varyasyon, eşcinsel geni, eşcinsel davranış, DNA