LGBT nedir ve LGBT hareketinin amaçları nelerdir?

Eşcinsellik ve transseksüellik meseleleri gün geçtikçe daha çok gündeme gelirken, LGBT hareketi “çeşitlilik” adı altında kendi gündemini yaymaya devam etmektedir. Peki LGBT nedir?
LGBT nedir ve LGBT hareketinin amaçları nelerdir?

 

Eşcinsellik ve transseksüellik meseleleri gün geçtikçe daha çok gündeme gelirken, LGBT hareketi “çeşitlilik” iddiası altında tehlikeli bir ideolojiyi yayıyor. Hareketin arkasında yatan gerçekleri anlamak, insanlığın karşılaştığı riskleri değerlendirmek için kritik bir öneme sahip.

Peki LGBT nedir?

"LGBT" terimi lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüelleri ifade eden bir kısaltmadır. Bu terim, farklı cinsel yönelimlere atıfta bulunmak için kullanılır. Ayrıca, "LGBT+" veya "LGBTQ+" gibi genişletilmiş versiyonları da kullanılarak, çeşitli cinsel meyilleri içerecek şekilde genişletilebilir.

Eşcinsel ne demek?

Eşcinsel" terimi, bir kişinin romantik ve cinsel çekimini aynı cinsiyetten kişilere yönelten bir kişiyi ifade eder. Eşcinsellik, lezbiyen (kadın eçcinseller), gey (erkek eşcinseller) ve biseksüelleri içeren geniş bir kapsama sahiptir.

Transseksüel ne demek?

“Transseksüel” terimi, bir kişinin doğuştan sahip olduğu cinsiyeti reddederek karşı cinsiyetten olduğunu iddia eden kişiyi ifade eder. Bu nedenle, transseksüeller genellikle cinsiyet değiştirme süreçlerinden geçerler; bu süreç, transseksüel ameliyatları ve hormon tedavilerini içerebilir. 

Stonewall ayaklanması ve onur yürüyüşü:

1969'da Stonewall Inn'deki polis baskınına karşı başlayan Stonewall Ayaklanması, LGBT mücadelesinde dönüm noktasıdır. Bu direnişin yıldönümü olarak Haziran ayında LGBT Onur Yürüyüşleri gerçekleştirilmektedir.

LGBT gökkuşağı anlamı nedir?

İlk olarak 1978 yılında San Francisco'daki “eşcinsel özgürlük” bayramını kutlamak için tasarlanan gökkuşağı bayrağı, tasarımıyla LGBT hareketinde bir sembol haline gelmiştir. 

LGBT nedir
“Eşcinsel özgürlük” bayramını kutlamak için tasarlanan gökkuşağı bayrağı, tasarımıyla LGBT hareketinde bir sembol haline gelmiştir

LGBT'nin amacı nedir?

LGBT hareketi, tarih boyunca suç olarak kabul edilen ve hastalık olarak tanımlanan eşcinselliğin normalleştirilmesinin talep edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu talep zaman içinde genç nesilleri etkileyerek fıtratlarına zarar veren bir ideolojiye dönüşmüştür. Hareketin arkasındaki ideoloji, gençleri cinsel sınırsızlık ve kimlik karmaşası ile etkileyerek, doğal gelişimlerine müdahale etmektedir. Bu ideoloji, gençleri bir yaşam boyu süren ilaç bağımlılığına sürükleyerek, onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerini engellemektedir.

İlaç şirketleri ve ideolojik baskılar, cinsiyet karmaşası yaşayan gençleri transseksüel ameliyatlarına yöneltmek ve ömür boyu hormon tedavilerine bağımlı kılmak için tehlikeli bir işbirliği içindedir.

Eşcinsellik olgusu ve LGBT toplulukları siyasi, sosyal ve kültürel açılardan çeşitli zorluklar çıkarmanın yanı sıra toplum güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu topluluğun potansiyel tehlikesi, kendi içinde bir araya gelerek toplumlara yeni bir davranış biçimi dayatmayı amaçlamalarından kaynaklanmaktadır. LGBT ideolojisinin etkisiyle ulusal kimlik ve kültürel değerler zayıflamaktadır. Bu zayıflama, küreselleşme ve Batı etkisi altında toplumun bilinçsiz ve iradesiz bir şekilde "insan hakları" adı altında LGBT ideolojilerini normalleştirmesi nedeniyle kültürel değerlerin savunmasız hale gelmesine yol açmaktadır.

Batılı ülkelerin, özellikle diğer ülkeler üzerinde homoseksüelliği teşvik ederek bu toplumlara farklı değerler, davranışlar, düşünceler ve kültürler dayatma çabaları, dünyamızın şu ana kadar karşılaştığı en yeni ve tehlikeli zorluklardan biridir. Bu çabalar genellikle hükümet destekli baskı gruplarının medya ve çeşitli propaganda araçlarıyla, bu değerleri savunma adı altında dayatma girişimleriyle birlikte gelmektedir.

Hükümet desteği alan bu LGBT grupları, hedef ülkelerin kültürünü ve kimliğini değiştirmek için politik ve yasal düzeyde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bu çabalar, homoseksüelliği kabul etme yönünde yasaları değiştirme ve düzenleme amacını taşımaktadır. Bu yolla LGBT topluluklarının bir azınlık olarak tanıtılması ve taleplerinin meşrulaştırıması hedeflenmektedir.

Bu meydan okumayı diğer zorluklardan farklı kılan diğer bir faktör, dünya genelinde çoğunluğu Amerikan olan eğlence platformlarının kullanılmasıdır. Bu platformlar, özellikle Netflix ve Disney gibi önde gelenler, eşcinsel ilişkilere ve eşcinsel evliliklere yer veren filmler, diziler, hikayeler ve programlar yaymak için istihdam edilmekte ve bu sayede eşcinsel propagandanın geniş bir izleyici kitlesine ulaşması sağlanmaktadır.

LGBT amacı
LGBT'nin amacı “çeşitlilik” adı altında kendi gündemini yaymaktır.

LGBT propagandasının küresel kampanyada kullanılan en tehlikeli araçları

Küresel eğlence platformları LGBT propagandasını yaymak ve fikirlerini geniş bir kitleye duyurmak için birçok araç kullanmaktadır; ancak bunu yapmak için kullanılan en tehlikeli iki yöntem şunlardır: İlki, filmler ve dizilerin içerdikleri içeriklerdir; ikincisi ise bu yapımlarda, özellikle de çizgi filmlerde yer alan karakterlerin cinsiyetlerinin çeşitlendirilmesidir. Bu yöntemler, alıcıların psikolojisine ve zihnine en güçlü etkiyi sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

2017'den 2020'ye kadar olan dönemde Netflix platformundaki diziler üzerinde gerçekleştirilen içerik analizi yöntemine dayalı bir araştırmanın sonuçları, Netflix'in eserlerinde LGBT karakterlerinin, diğerlerine kıyasla, sevgi ve yaşam konusunda daha anlayışlı bir kişilikte sunulduğunu, diğerlerine aşk ve sadakat konusunda örnek olduklarını ve hayatta bilgelik ve deneyime sahip, misafirperverlikte cömert ve mizah ve neşe dolu karakterler olduklarını göstermiştir. Bunun ötesinde, çoğunlukla başarılı aile ilişkileri olan bu karakterlerlerin, cinsel ilişkiyi sürdürme konusundaki çabalarının başarılı aile ilişkisiyle ilişkilendirilme oranının %79'a kadar ulaştığı görülmüştür. Ayrıca, bu çabaların sadece cinsel ilişkiyi sürdürmeye odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda bir ilişkiyi sürdürme hedefine yönelik olduğu da belirlenmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, LGBT karakterlerin %50'sinin 13-17 yaş aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Cinsel meyil çeşitliliği noktasında ise biseksüel karakterlerin %21.4 oranında olduğu, bu orana karşılık sadece homoseksüel eğilimlere sahip karakterlerin %78.5 oranında olduğu belirlenmiştir. Dizilerdeki LGBT karakterlerin %85.7'sinin erkek, %14.2'sinin ise dişi olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu platformların yaygın bir şekilde kullanılması ve her evde bu içeriklere erişim sağlaması, çocuklar, gençler, genç yetişkinler ve toplumun diğer kesimlerinin büyük bir tehlikeye maruz kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, çocukları yaşadıkları değerler, gelenekler ve adetler ile zıt fikirler arasında bir çatışmanın içine sokmaktadır.