Gençlerin favorisi haline gelen Kore dizilerinde LGBT temsiliyeti: Gey ve Lezbiyen Kore dizileri

Gey ve lezbiyen karakterlere yer veren Kore dizileri, LGBT ideolojisinin savunduğu eşcinsel yaşam tarzını genç izleyici kitlesine aktararak eşcinselliği normalleştiriyor.
Gençlerin favorisi haline gelen Kore dizilerinde LGBT temsiliyeti: Gey ve Lezbiyen Kore dizileri

 

Tüm dünyada gençleri etkisi altına alan Kore Dalgası (Hallyu), Güney Kore'nin kültür, müzik, dizi, film ve diğer sanatsal alanlarda dünya genelinde popüler hale gelmesini ifade eden bir kavramdır. İlk kez 1990’lı yılların sonlarına doğru başlayan ve günümüze kadar etkisini sürdüren Kore dalgası, özellikle dizi (K-Drama) ve müzik (K-Pop) sektöründe yürüttüğü çalışmalarla Güney Kore’yi uluslararası alanda popüler bir marka haline getirmiştir. Bu kültürel akım, gençleri etkileme ve Kore kültürüne dair dünya çapında bir hayran kitlesi oluşturma konusunda etkili bir rol oynamıştır. 

Ancak son yıllarda oluşturulan bu marka modeli, LGBT ideolojisinin genç kitleye ulaştırılmasında yeni bir kanal haline getirilmiştir. Kore dalgasıyla birlikte ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanan ve hızla popüler hale gelen Kore dizilerinde eşcinsel karakterler üzerinden LGBT temsiliyeti yapılmaya başlanmıştır. 

Eski Kore dizilerinde eşcinsellik anlatısı

Romantik komedi türünde, duygusal içerikli yapımlarla tüm dünyada popüler hale gelen Kore dizileri başlangıçta erkek ile kadın arasındaki heteroseksüel ilişki dinamiklerine odaklanmıştır. Batı yapımı dizilerde sıkça rastlanan eşcinsel, müstehcen ve şiddet içerikli görüntülere Kore dizilerinde yer verilmemiş, aksine son derece duygu yüklü ve şiddetten uzak konular işlenmiştir. Bu durumun temelinde ise ulusal kanallarda yayınlanan içeriklerin belirli bir kontrole tabi olması ve Kore toplumunda eşcinsellik veya müstehcenlik içeren sahnelerin hoş karşılanmaması yer almaktadır. Bu özellik, izleyici kitlesinin hızla genişlemesine ve Kore dizilerinin gençler için uygun bir seçenek olarak görülmesine neden olmuştur.

Ancak daha detaylı bir inceleme yapıldığında ulusal kanallarda yayınlanan eski tarihli dizilerde bile LGBT karakterlerine rastlamak mümkündür. Bu dizilerde LGBT ideolojisinin varlığına dair izlere üstü kapalı veya dolaylı bir anlatımla rastlamak mümkündür. Eşcinsellik konusu şaka ve ima yoluyla ele alınmakla birlikte, kadın karakterlerin erkek kılığına bürünerek diğer erkek karakterleri etkilediği senaryolar da oldukça yaygındır. Ancak bu durum Kore dizilerinin güvenilirliğini sarsmadığı gibi Kore Dalgası neticesinde dünya genelinde büyük bir marka haline gelen sektör, izleyici kitlesini uluslararası çapta genişletmiştir.

Lezbiyen kore dizileri
Kore dizileri, LGBT ideolojisinin savunduğu eşcinsel yaşam tarzını normalleştiriyor.

Kore yapımı gey ve lezbiyen diziler

Online yayın platformlarının (Netflix, Disney Plus vb.) yaygınlaşmasıyla birlikte LGBT karakterlere odaklanan dizilerde de artış gözlemlenmektedir. Bu durumun temel nedeni online platformların, televizyon kanalları gibi sıkı bir denetim mekanizmasına tabi tutulmamasıdır. Gelinen noktada ulusal televizyon kanallarında yayınlanması mümkün olmayan içeriklerin tümü online kanallar aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine sunulmaktadır. Bu tür platformlar için hazırlanan dizilerde LGBT ideolojisi daha açık bir şekilde işlenmekte ve özellikle genç izleyici kitlesi için doğrudan erişim imkanı sağlanmaktadır.

Günümüzde Kore kültürüne büyük ilgi duyan gençler, internet üzerinden birçok farklı diziye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Online platforma özel hazırlanan Kore dizilerini incelediğimizde ise klasik temaların yanı sıra doğrudan doğruya LGBT ideolojisine hizmet eden yapımlar üretildiği de görülmektedir. Bu tür yapımlar iki ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır: BL (Boys Love/Erkeklerin Aşkı) ve GL (Girls Love/Kızların Aşkı). Adından da anlaşılacağı üzere bu kategoriler doğrudan eşcinsel ilişki temasını işleyen dizi türlerini ifade etmektedir. BL olarak kısaltılan "Boys Love" türü, erkek karakterler arasındaki eşcinsel ilişkileri merkeze almakta ve hayran kitlesinin çoğunluğu genç kızlardan oluşmaktadır. GL olarak kısaltılan “Girls Love” türü ise kadın karakterler arasındaki lezbiyen ilişkiye odaklanmakta ve hayran kitlesinin çoğunluğu yine genç kızlardan oluşmaktadır. Kore dizi dünyasında lezbiyen teması içeren yapımlar, gey temalı diziler kadar popüler olmasa da her iki kategori de gençler arasında aktif bir izleyici kitlesine sahiptir. Gey ve lezbiyen karakterleri ile öne çıkan Kore dizileri, gençler için oldukça sakıncalı ve müstehcen görüntüler içermektedir. LGBT karakterlerin yakınlaşma ve öpüşme sahnelerine açıkça yer veren bu tür diziler, gençlerin düşünce dünyaları üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Lezbiyen kore dizileri
Kadınlar arası ilişkileri konu edinen Güney Kore dizileri lezbiyen ilişkileri romantize ederek normalleştiriyor.

Gey ve lezbiyen Kore dizilerinin gençler üzerindeki etkisi

Ergenlik dönemi gençleri bedensel ve ruhsal açıdan hızlı bir değişim ve yenilenme sürecine sokmaktadır. Yaşadıkları değişimi anlamlandıramayan ve yeni duruma uyum sağlamakta zorlanan gençler kendi kimliklerine karşı da içsel bir karmaşa ve memnuniyetsizlik yaşamaktadır. Gençlerin fark etmekte güçlük çekebilecekleri bu içsel karmaşa zamanla yeni bir kimlik oluşturma arzusuna dönüşebilmektedir. Kendilerini toplumun genelinden farklı gören gençler yeni kimliklerine uygun bir imaj oluşturma çabasına girmektedir. Eş zamanlı olarak okul ve arkadaş çevresinde popüler hale gelen akımlara ilgisi artan gençler bu akımların temsilcilerini taklit ederek kendilerini bu kişilerle özdeşleştirmeye başlamaktadır. Bu bağlamda Kore kültürüne ilgi duyan bir ergen, kendisine yeni bir kimlik oluştururken takip ettiği Kore dizileri aracılığıyla LGBT ideolojisini temel alan içeriklere ulaşabilmekte ve izlediği dizilerden etkilenebilmektedir. LGBT temalı içeriklerde, gey ve lezbiyen karakterlerin son derece sempatik bir görünümle ve heteroseksüellere benzer bir doğallıkla ele alınması, gençlerin eşcinselliği olumlu ve olağan bir durum olarak algılamalarına neden olmaktadır. Bu durum kendini tanıma ve kimlik oluşturma sürecindeki gençleri cinsiyet ve cinsellik konularında bir karmaşaya sürükleyebilmektedir. 

Gey ve lezbiyen temalı dizilerin toplumsal etkilerine bakılacak olduğunda ise genç kitle üzerinde eşcinselliğin normalleştirilmesi yönünde ciddi sonuçların ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür. LGBT ideolojisinin temel kavramlarından biri olan eşcinsellik, bu tür diziler aracılığıyla doğal bir çerçevede işlenerek genç neslin eşcinsel akıma karşı tepkisiz hale gelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu akımı durdurmak adına atılması gereken adımlar, gençlerle iletişimi sürdürmek ve eşcinsel içerikli Kore dizilerine karşı önce kendimizi ardından sorumluluğumuz altındaki gençleri bilinçlendirmek olmalıdır. MeseleLGBT ekibi, bu doğrultuda bir inisiyatif alarak dizi ve sinema sektöründe yer alan LGBT temalı içerikleri ortaya çıkarmıştır. Konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmek için sitemizde bulunan “Film Okumaları” bölümünü ziyaret edebilirsiniz.