Yapılan bir anket, ABD okullarında trans yanlısı politikalara karşı güçlü bir muhalefet olduğunu ortaya koyuyor

Ankete göre, Amerikalıların çoğunluğu devlet okullarında cinsiyet ideolojisinin teşvik edilmesine karşı çıkıyor; tercih edilen zamirlerin zorunlu kullanımına ve çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik eden politikalara güçlü bir muhalefet var.
Yapılan bir anket, ABD okullarında trans yanlısı politikalara karşı güçlü bir muhalefet olduğunu ortaya koyuyor


Erişim tarihi: 21.02.2024
Kaynak: christian.org.uk
Yayınlanma tarihi: 20.02.2024

Yapılan bir ankette, Amerikalıların çoğunluğunun devlet okullarında "toplumsal cinsiyet" ideolojisinin teşvik edilmesine karşı çıktığı görülüyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, tercih edilen zamirlerin kullanımını destekleme, çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik etme ve ebeveynleri "sosyal cinsiyet değişimi" (herhangi bir tıbbi müdahale olmadan sosyal hayatta karşı cinstenmiş gibi yaşamak) konusunda bilgilendirmeme gibi okul politikalarına karşı çıkıyor. (İngilizcede "o" zamiri cinsiyet belli eder. Kendi cinsiyetinden olmadığını iddia eden kişiler kendilerine hitap edilirken karşı cinsiyete ait veya cinsiyet belli etmeyen zamirlerin kullanılmasını talep eder.)

Veriler, dini özgürlük uzmanı Becket Law'ın her yıl 1000 Amerikalı yetişkinle gerçekleştirdiği Dini Özgürlük Endeksi online anketinin bir parçası olarak elde edildi. Becket, bu yılki anketin en dikkat çekici bulgularından birinin, Amerikan tutumlarında okulların "zamir politikalarına" yönelik bir değişiklik olduğunu belirtti.

2021'de Amerikalıların %54'ü okulların tercih edilen zamir kullanımını zorunlu tutması gerektiğine inanıyordu, ancak 2023'te bu sayılar tersine döndü ve %58'i okulların tercih edilen zamir kullanımını zorunlu tutmaması gerektiğine inanıyor.

Trans
Yapılan bir anket, ABD okullarında trans yanlısı politikalara karşı güçlü bir muhalefet olduğunu ortaya koyuyor.

Dini özgürlük grubu ayrıca Amerikalıların %76'sının okulların "çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik etmesini" desteklemediğini ve %79'unun okulların "bir çocuğun cinsiyet değiştirme veya yeni bir isim alma kararı hakkında ebeveynlerden bilgi saklanmaması" gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Yasal zafer

Geçtiğimiz yıl, Wisconsin'deki bir mahkeme, Tammy Fournier'in kızını okulda "sosyal cinsiyet değişiminden" koruma hakkını haklı bulmuştu. Tammy ve kocası, kızlarını okuldan almış ve Kettle Moraine Okul Bölgesine "öğrencilerin isimlerini ve zamirlerini ebeveyninin izni olmadan ve itirazları üzerine değiştirme politikası nedeniyle" dava açmıştı. Ekim ayında, Waukesha County Bölge Mahkemesi, bir çocuğun sosyal cinsiyet değişimini "güçlü bir psikoterapötik müdahale" olarak tanımlayarak ve okulların eylemlerinin çiftin ebeveyn haklarını ihlal ettiğini belirterek onların lehine karar verdi.