Uzmanlar Birleşmiş Milletler'in yeni 'interseks' kararına karşı çıkıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nin cinsiyet gelişim bozukluğu ile doğan kişilerle ilgili yeni kararının, biyolojik cinsiyet gerçeğini gizlemeye yönelik bir girişim olduğu söyleniyor.
Uzmanlar Birleşmiş Milletler'in yeni 'interseks' kararına karşı çıkıyor


Kaynak: c-fam.org
Erişim tarihi: 19.04.2024
Yayınlanma tarihi: 18.04.2024

Dr. Jay Richards, BM İnsan Hakları Konseyi'nin cinsiyet gelişim bozukluğu ile doğan kişilerle ilgili yeni kararının biyolojik cinsiyet gerçeğini gizlemeye yönelik bir girişim olduğunu söylüyor.

Heritage Foundation'da DeVos Yaşam, Din ve Aile Merkezi'ni yöneten Richards, ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet gündemine karşı mücadelede önde gelen isimlerden biri. Çalışmaları büyük ölçüde reşit olmayan çocukları ilaç ve ameliyat yoluyla cinsiyetlerini değiştirme girişimlerinden korumaya odaklanıyor.

Richards, kararın "toplumsal cinsiyet ideologlarının kendi gündemlerini ilerletmek için asil bir davayı -bu durumda insan haklarının evrenselliğini- kullanmalarının klasik bir operasyonu" olduğunu söylüyor.

Karar, belirsiz ikincil cinsiyet özelliklerle doğan insanlara (mikro penislerle doğan erkeklere, penis gibi görünen genişlemiş klitorislerle doğan kızlara ve diğer anormalliklere sahip kişilere) karşı ayrımcılık ve zararlı uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Karar, aktivist gruplar tarafından bir zafer olarak selamlanmış olsa da aslında oy farkı çok azdı. Yirmi dört ülke karar lehinde oy kullanırken, yirmi üç ülke çekimser kalarak kararın oybirliğiyle kabul edilmesini sağladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), kararla ilgili raporunda BM verilerine atıfta bulunarak "nüfusun yüzde 1.7'sinin interseks özelliklerle doğduğunu" tahmin etti. "İnterseks", cinsiyet ideologları tarafından cinsiyetin -erkek ve kadın- aslında bir süreklilik içinde olduğunu ima etmek için kullanılan bir terim.

İnterseks
Dr. Jay Richards, BM İnsan Hakları Konseyi'nin interseks bireylerle ilgili yeni kararının cinsiyet ikiliği gerçeğini gizlemeye yönelik bir girişim olduğunu söylüyor.

Richards şöyle diyor: "Konsey, nadir görülen cinsiyet gelişim bozukluklarına [CGB] sahip bireyleri kullanarak cinsiyet ikiliğini çürütmeye ve cinsiyetin (ya da "toplumsal cinsiyetin") bir spektrum üzerinde var olduğunu ima etmeye çalışıyor. Aksine, bu bireylerin bozukluklar yaşadığını anlıyoruz çünkü normal gelişim altında cinsel üremenin nasıl işlediğini biliyoruz."

"Konsey temel bilimsel gerçekleri bile doğru ifade edemiyor. İnsanların yüzde 1.7'sinin 'interseks özelliklere' sahip olduğunu iddia ediyor. Bu sahte bir iddiadır. Gerçekte, nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 0,018'i CGB'ye sahiptir. CGB'lilerin haklarını onaylama çabasını biyolojik gerçekliğimizi silmeye çalışan bir ideoloji ile lekelemek utanç vericidir.

Kararın ideolojik doğası, bu tür gelişimsel anormallikleri "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği" şemsiyesi altına dahil eden İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin web sitesinde gösteriliyor. Web sitesi, "interseks bireylerin herhangi bir cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelime sahip olabileceğini" iddia ederek ve "uzmanların tahminlerine göre" insanların %1,7'sinin "interseks" özelliklerle doğduğu iddiasını tekrarlayarak gerçeklikten uzak anlatıyı daha da zorluyor.

Yeni kabul edilen kararın dili nispeten ölçülü olsa da, BM sisteminin ve bu kararın kabul edilmesi için bastıran çoğunluğu Batılı ülkelerden oluşan grubun, toplumsal cinsiyet ideolojisini çok taraflı alanlara daha geniş bir şekilde yerleştirmek için bu konuyu kullanmaya hevesli olduğu açık.