Transseksüel olma ve transseksüellikten vazgeçme nedir?

Tıbbi cinsiyet değişiminden sonra transseksüellikten vazgeçen kişiler hem fiziksel hem de duygusal adımlar atarak esas cinsiyetlerine dönmeyi hedefler.
Transseksüel olma ve transseksüellikten vazgeçme nedir?

 

Erişim Tarihi: 07.12.2022

Kaynak: detransvoices.org

 

Bir kişi transseksüellikten vazgeçtiğinde, kendi cinsiyetinde yaşamaya geri dönmek için adımlar atar. Bunlar sadece fiziksel adımlar değil, kişinin kendi cinsiyetiyle uzlaşmak için attığı duygusal ve bazen de ideolojik adımlardır. Detranslar (translıktan pişman olup esas cinsiyetine dönenler) cinsiyet ideolojisinin iddialarına inanmayı bırakır ve bunun yerine bir insanı kadın ya da erkek yapan tek şeyin fıtri cinsiyet olduğu gerçeğine bağlı kalır.

Transseksüel olarak yaşadıktan sonra esas cinsiyetine geri dönen bir kadın olarak, bu fiziksel sürecin detrans topluluğu dışındaki insanlar tarafından iyi anlaşılmadığını gözlemledim. Bu nedenle, öncelikle tıbbi cinsiyet değişiminin ne olduğunu anlamanın ve çoğu trans tarafından atılan adımları netleştirmenin önemli olduğuna inanıyorum. Bu sayede, translıktan vazgeçmenin ne olduğunu ve içerdiği karmaşıklıkları daha iyi tartışabilir ve anlayabiliriz. 

Tıbbi cinsiyet değişiminin veya translıktan vazgeçmenin tek bir yolu olmadığını unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, insanların genellikle tıbbi olarak attıkları ortak adımlar vardır.  Translıktan vazgeçme konusunu tartışmadan önce, tıbbi cinsiyet değişiminin ne olduğunu ve nasıl gerçekleştirildiğini anlamak önemlidir.

Terapistlerin ve doktorların teşviklerinin yanı sıra kişinin akran grubundaki inançlar, bir kişinin cinsiyet değiştirme  kararı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Cinsiyet disforisi ve tıbbi cinsiyet değişimi

Bir kişi tıbbi olarak cinsiyet değiştirdiğinde, amacı karşı cinsin görünümüne kavuşmaktır. Bir kişinin bunu yapmak istemesinin çeşitli nedenleri olabilir. Cinsiyet disforisi, insanların tıbbi cinsiyet değişimine başvurmasının en yaygın nedenidir. Cinsiyet disforisi, insanların bedenleriyle, özellikle de cinsiyetleri ve/veya cinsel organlarıyla ilgili bir yanlışlık hissi veya bunlardan duyduğu hoşnutsuzluk hali olarak tanımlanır.

Cinsiyet disforisinin nedenleri arasında cinsel saldırı travması, cinsiyete bağlı olarak kişilere dayatılan beklentilerin neden olduğu sosyal sıkıntı gibi deneyimsel faktörlerin bir kombinasyonu, disosiyatif bozukluklar, obsesif-kompulsif bozukluk ve vücut dismorfisi (beden algısı bozukluğu) gibi altta yatan zihinsel sağlık sorunları vardır.

Cinsiyet değiştirmenin sonuçlarını bilmek zordur. Disfori, cinsiyet değişimi ve değişimden vazgeçme süreçleri, tıp ve ruh sağlığı alanındaki diğer durumlar kadar titizlikle bilimsel olarak incelenmemiştir. Var olan az sayıdaki araştırmaya ulaşmak da oldukça zordur. Karar büyük ölçüde bireyin beyanına bırakılmış olsa da, terapistlerin ve doktorların teşviklerinin yanı sıra kişinin akran grubundaki inançlar, bir kişinin cinsiyet değiştirme kararı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.