Transgender Serisi Bölüm 3: Avukatlar, transseksüel ameliyatları sonrası açılan davaların 10 milyon dolarlık tazminat getireceğini söylüyor

Avukan Ron Miller, deneysel cinsiyet değiştirme uygulamalarından zarar gören eski translar adına açılan tıbbi uygulama hatası davalarının milyonlarca dolarlık tazminatlar doğuracağını öngörüyor.
Transgender Serisi Bölüm 3: Avukatlar, transseksüel ameliyatları sonrası açılan davaların 10 milyon dolarlık tazminat getireceğini söylüyor


Kaynak: dailysignal.com
Erişim tarihi: 14.02.2024

Bu tür davaları açan avukat Ron Miller, "cinsiyet onaylayıcı bakım” olarak adlandırılan deneysel cinsiyet değiştirme uygulamalarından zarar gören detranslar (transseksüellikten vazgeçenler) adına açılan tıbbi malpraktis (uygulama hatası) davalarının milyonlarca dolarlık tazminat kararları doğuracağını öngörüyor.

Ron Miller, önceleri transseksüel olan ve cinsiyet değiştirme sürecinden geçen, daha sonra ise transseksüellikten pişman olan ve vücutlarında oluşan zararlardan şikayetçi olan detranslar için Campbell Miller Payne isimli bir hukuk firmasının kurulmasına yardımcı olmuştu.

Detranslar şimdi, doktorlarına ve tıbbi hizmet sağlayıcılarına yeni bir tür tıbbi malpraktis iddiasıyla tazminat davası açmaya hazırlanıyorlar. Miller, "The Daily Signal Podcast"e verdiği demeçte, "Tipik olarak kötü bir aile yaşamı olan ya da otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), anksiyete ve depresif bozukluk, anoreksiya, dissosiyatif kimlik bozuklukları gibi çeşitli psikolojik komorbiditelerden muzdarip bir genç, bir pratisyene bedeninden rahatsız olduğunu ya da tuhaf hisleri olduğunu söyleyecektir. Ancak bu gençler, transseksüel ideolojiyi benimseyen bir pratisyenle karşılaşabilirler” diyor ve ekliyor, "Bu pratisyen, ilk seansta 30 ila 45 dakika sonra cinsiyet disforisi teşhisi koyacak ve bir reçete yazacaktır."

“Bir kız çocuğu için doktor alışılmadık derecede yüksek dozda testosteron (erkeklik hormonu) reçete edecektir çünkü kadın vücudundaki östrojen üretimine karşı koymaları gerekir ya da östrojen üretimini durdurmak üzere ergenlik engelleyici ilaçlara ek olarak testosteron hormonu verirler."

Miller, "Sadece 30 dakikalık kısa bir ziyaretin ardından bunu yapması, başka hiçbir potansiyel yolu göz önüne almadığı anlamına geliyor" diyor. "Bunu yapmak, bu çocuğun depresyondan, anksiyeteden muzdarip olduğu gerçeğini açıkça görmezden geliyor. Belki de bu çocuk sadece ergenliğe eşlik eden normal gençlik kaygısından muzdariptir."

Avukat Miller, ilgilendiği dosyalarda hekimin psikoterapiyi asla bir seçenek olarak sunmadığını belirtiyor. Bunun yerine doktorlar, hastalara doğrudan ilaç reçete ediyor ve nihayetinde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönlendiriyor.

Avukat, bu tıbbi müdahalelerin kişiyi sadece karşı cinsten birine benzetmekle kalmadığını ve sağlık üzerinden uzun vadeli yan etkileri olduğunu belirtiyor. Bir kişi karşı cinsiyet hormonlarını kullandıktan sonra transseksüel olmaktan vazgeçse bile, bu müdahale kişinin ilk büyüme evresini kesintiye uğrattığı için vücudun doğal olarak üreteceği esas cinsiyet hormonlarını da enjeksiyon yoluyla alması gerekiyor.

Miller, "Farmasötik ilaçlar, terapiler ve hiç bitmeyecek tedaviler gerektirecek ömür boyu sürecek tıbbi sorunlarla karşı karşıyasınız" diyor. Kadın bir detrans hakkında ise şunları söylüyor: "Kemik yoğunluğu sorunları yaşayacak çünkü gelişiminin bir döneminde kemikleri [doğal gelişiminde] vücuduyla uyumlu olmayan karşı cins hormon ilaçlarından etkilenmiştir. Bu durum ise uzmanlar ve ilaç tedavileriyle düzeltilmesi gereken uzun vadeli gelişim sorunları yaratır. Yani, ömür boyu sürecek bir tıbbi faturayla karşı karşıyasınız, ama aynı zamanda kalıcı kısırlık gibi sonuçlarla da karşı karşıyasınız."

Transseksüel
Ron Miller (soldan ikinci), transseksüellikten pişman olan ve vücutlarında oluşan zararlardan şikayetçi olan detranslarla ilgilenen Campbell Miller Payne isimli hukuk firmasının kurucularından.

Avukat, "Acıya ve kaybettiğiniz çocuk sahibi olma fırsatına nasıl bir bedel biçersiniz?" diye soruyor. "Bunu tahmin etmek gerçekten zor," diyor ve jürilerin bu konuda karar vermesi gerekeceğini belirtiyor. "Bir insan için bunun elinden alınmasının bedeli nedir? Mahkeme sistemimiz, ne yazık ki, bu tür yaralanmalar için yalnızca dolar cinsinden tazminat sağlayabilmekle sınırlı ve bu nedenle, her jürinin bu tür soyut, ömür boyu süren yaralanmaları telafi edilecek cinsten bir parasal rakama dönüştürmek gibi çok zor bir görevi var."

Yaklaşık bir rakam vermesi istendiğinde Miller şöyle diyor: "Bence milyonlarla ifade edilebilir. Araştırmalarımıza dayanarak, jüri kararının 10 milyon ila 20 milyon dolar arasında çıkmasını beklediğimizi söyleyebilirim."

Tıbbi malpraktis yasası eyaletten eyalete değişmekte. Bazı eyaletlerde, bir detransın zararlı faaliyetten bir yıl sonra dava açması gerekiyor ve avukat, "genellikle detranslar bu bir yıllık süre zarfında maruz kaldıkları aldatmacanın farkında bile olmuyorlar" diyor. Bu ve diğer nedenlerden dolayı yasama organlarının, detransların tıbbi malpraktis nedeniyle dava açabilmelerini sağlamak üzere yasayı değiştirmeleri gerekecek.

Miller, tipik olarak bir malpraktis davacısının müşterinin zarar görmesine neden olan tıbbi tedavilerin sağlanmasında bazı tıbbi bakım standartlarına uyulmadığını veya bunların ihmal veya göz ardı edildiğini kanıtlaması gerekeceğini söylüyor.

Ancak avukat, ülke çapında ya da herhangi bir eyalette üzerinde uzlaşılmış bir bakım standardı bulunmadığını belirtiyor. Transseksüellik yanlısı bir grup olan Dünya Transgender Sağlığı Meslek Birliği (WPATH) bir bakım standartları kılavuzu yayınladı, ancak WPATH bu belgenin yalnızca doktorların izlemesi gereken bir kılavuz olduğunu kabul ediyor. WPATH bile doktorları, hastaları cinsiyet değiştirme prosedürlerine yönlendirmeden önce en az bir yıl beklemeye teşvik ediyor.

Miller, kendisinin "genel bir bakım standardı olan 'öncelikle zarar vermeme' ve ikinci olarak da hastanın tıbbi çıkarına en uygun olanı yapma" ilkelerine inandığını söylüyor. Firmasının ele aldığı çoğu davada, uzmanlar bu temel standartlardan herhangi birini karşılayamamıştır.

"Bir kişi bu yola girmeye karar verdiğinde transseksüel oluyor," diyen Miller, daha sonra transseksüellikten vazgeçen kişileri "en yalnız" insanlar olarak tanımlıyor. Miller, firmasının Prisha Mosely gibi detransları temsil ettiğini ve ünlü detrans Chloe Cole'un davasına yardımcı olduğunu söylüyor. 

Tıbbi uygulayıcılar malpraktis davalarıyla karşılaştıklarında, genellikle reşit olmayanları deneysel "tedavilere" hemen başlatmanın intihar etmelerini önlemek için gerekli olduğunu iddia ederler. Ancak Miller, "Müvekkillerimiz durumun böyle olmadığının canlı kanıtıdır" diyor.

Miller'ın firması bir davacıyı temsil ettiğinde, sadece vekalet ücreti talep ediyor.

"Müvekkiller, ister uzlaşma ister karar yoluyla olsun, davanın sonucundan herhangi bir ödül alınana kadar davaya harcanan masraflar ya da avukatlık ücreti için hiçbir zaman ödeme yapmazlar" diye açıklıyor.