Trans zamirlerini reddettiği için işten çıkarılan öğretmen dini haklarını savunmak için mahkemeye başvurdu

Öğrencilere kendi cinsiyetlerine ait olmayan zamirlerle hitap etmeyi reddettiği için istifaya zorlanan müzik öğretmeni, federal mahkemeye başvurdu.
Trans zamirlerini reddettiği için işten çıkarılan öğretmen dini haklarını savunmak için mahkemeye başvurdu

 

Erişim tarihi: 20.12.2023

Kaynak: lifesitenews.com

 

Amerika Birleşik Devleri'nin Indiana eyaletinde bir öğretmen, öğrencilerinin talep ettiği zamirleri kullanmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. (İngilizcede "o" zamiri cinsiyet ifade eder. Transseksüel olduğunu iddia eden kişiler kendilerinden söz edilirken biyolojik cinsiyetlerine ait olmayan zamirler kullanılmasını talep eder.)

Öğrencilere kendi cinsiyetlerine ait olmayan zamirlerle hitap etmeyi reddettiği için istifaya zorlanan Indiana'lı müzik öğretmeni, federal mahkemeye başvurarak federal yasalar uyarınca din özgürlüğü hakkının teyit edilmesini istedi.

Brownsburg Lisesi, müzik öğretmeni John Kluge ile vardığı bir anlaşma gereği öğretmenin öğrencilere tercih ettikleri cinsiyet zamirleri ya da karşı cinse ait isimler yerine yalnızca soyadlarıyla hitap etmesine izin vermişti; ancak 2018 yılında anlaşmayı iptal ederek öğretmeni istifa etmeye zorlamıştı.

John Kluge, "Tehlikeli bir yaşam tarzı olduğuna inandığım bir konuyu öğrencilere teşvik etmekte zorlanıyorum," diyor. "Başka inançlara sahip öğrencilere ders vermekte bir sakınca görmüyorum, ancak öğretmenlerin belli bir şekilde konuşmaya zorlanmaları korkutucu bir durum." Kluge, inançlarını öğrencilere dayatmaya çalışmadığını, ancak "herhangi bir yöne itme konusunda bir çaba sarf etmeyeceği bir ortam sunmak istediğini" de sözlerine ekledi.

Kluge bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve dava o zamandan beri devam ediyor. 7. Daire Temyiz Mahkemesi bu yaz bir alt mahkemenin Kluge aleyhine verdiği kararı iptal etti. 

Amerika'da faaliyet gösteren bir hukuk firması olan Alliance Defending Freedom, "Okul bölgesinin eylemleri, çalışanlara karşı din temelinde ayrımcılığı yasaklayan federal bir yasa olan VII'yi ihlal ediyor" açıklamasını yaptı.

Transseksüel
Müzik öğretmeni John Kluge, öğrencilerine transseksüel zamirleriyle hitap etmeyi reddettiği için istifaya zorlandı. 

Alliance Defending Freedom (ADF), 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri Güney Indiana Bölgesi Federal Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi verdiğini duyurdu. Bu dilekçede, "okul bölgesinin, öğretmenin dini inançlarına uygun bir şekilde görevini yerine getirmesi ve din özgürlüğü talebinde bulunması nedeniyle ona karşı misilleme yaparak, Medeni Haklar Yasası'nın VII. Başlığı uyarınca haklarını ihlal ettiğine" dair bir karar duruşması talep edildiği belirtildi.

Belgede, "Bölge yetkilileri, Kluge'ye içtenlikle sahip olduğu dini inançları için hiçbir zaman alternatif bir düzenleme teklif etmediklerini itiraf ediyorlar" deniyor. "Bunun yerine, bölge yetkilileri Kluge'yi istifaya zorlamış, önce bunu şartlı olarak yapabileceğine dair güvence vermiş, ardından da itirazı ve iptal etme girişimleri üzerine istifaya zorlamışlardır."

ADF kıdemli avukatı Travis Barham, "Federal yasalar çalışanların dini inançlarına göre yaşama ve çalışma haklarını korumaktadır. Ancak Brownsburg okul bölgesi yasaları görmezden gelerek Bay Kluge'nin dini görüşlerine hoşgörü gösterilemeyeceğine karar vermiş, birkaç kişinin homurdanmasına dayanarak dini dokunulmazlığını iptal etmiş ve onu istifaya ya da kovulmaya zorlamıştır," yorumunda bulundu.

Ülke genelinde öğretmenler ve öğrenciler, "yanlış cinsiyetlendirme", yani başkalarına karşı cins zamirleriyle hitap etmeyi ihmal etme veya reddetme nedeniyle cezalara maruz kalmaya devam etmektedir. Oysa kanıtlar, cinsiyet karmaşasını "onay" adı altında teşvik etmenin, özellikle de kararın uzun vadeli sonuçlarını düşünecek zihinsel gelişim, duygusal olgunluk ve yaşam deneyiminden yoksun olan savunmasız çocuklar için ciddi riskler taşıdığını göstermektedir. 

Araştırmalar, cinsiyet disforisi yaşayan çocukların %80'inden fazlasının, herhangi bir müdahaleye maruz kalmadıkları sürece ergenlik döneminin sonlarına doğru bunu kendiliğinden atlattığını, hormonlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarının cinsiyet karmaşası yaşayan bireylerin kendine zarar verme ve intihar etme eğilimini çözemediğini ve hatta kafa karışıklıklarını pekiştirerek ve zihinsel sıkıntılarının asıl temel nedenlerini ihmal etmelerine neden olarak bunları daha da kötüleştirebileceğini ortaya koymaktadır.