Toplumsal cinsiyet aktivistlerinin çocuk yaşta cinsiyet değiştirme konusunda bilimin görüşünü takip etmeye hiç niyetleri yok

Çocuk yaşta cinsiyet değiştirme kararlarının zararlarını ortaya koyan birçok kanıt bulunmasına rağmen, bir LGBT örgütü olan Free2Be Kampı 6 yaşındakileri dahi içeren küçük çocuklar için bir trans kampı düzenleyecek.
Toplumsal cinsiyet aktivistlerinin çocuk yaşta cinsiyet değiştirme konusunda bilimin görüşünü takip etmeye hiç niyetleri yok


Kaynak: washingtonexaminer.com
Erişim tarihi: 17.04.2024
Yayınlanma tarihi: 17.04.2024

Çocuk yaşta cinsiyet değiştirme kararlarının zararlarını ortaya koyan birçok kanıt bulunmasına rağmen, bir LGBT örgütü olan Free2Be Kampı, Arlington, Virginia'da 6 yaşındakileri dahi içeren küçük çocuklar için bir trans kampı düzenleyecek.

Nisan ayında Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi, çocuklar için cinsiyet değiştirme hizmetlerini eleştiren bir rapor yayınladı. Raporun yazarı, çocuk doktoru ve Kraliyet Pediatri Koleji Başkanı Hilary Cass, cinsiyetini sorgulayan küçük çocuklara yönelik tıbbi müdahaleleri eleştiriyor. Ayrıca, çocukların okullarında zamir değişiklikleri de dahil olmak üzere sosyal olarak cinsiyet değiştirmelerine (cerrahi müdahale olmaksızın sosyal hayatta karşı cinsiyettenmiş gibi yaşamak) karşı uyarıda bulunuyor, çünkü bu, daha sonra tıbbi müdahale olasılığını artırıyor.

Şubat 2024'te yayınlanan bir çalışma, genellikle eşlik eden sorunları olan ve kimlik krizi erken ergenlik döneminde zirveye ulaşan bu çocukların çoğunun sonunda cinsiyetine uygun yetişkinler haline geldiğini ortaya koyuyor.

Birçok detrans -yani, çocukken cinsiyetle ilgili tıbbi müdahale geçirmiş ve bundan pişman olmuş eski translar- hem bu çalışmaları hem de toplumun gerçeklere dönmesini destekliyor. 13 yaşında trans olduğuna karar vererek 15 yaşında çift mastektomi geçiren bir detrans olan Chloe Cole şöyle diyor: "Bunun nihayet ana akım bir konuşma haline gelmesinden ve insanların nihayet çocuklara ne yaptığımız konusunda uyanmaya başlamasından dolayı minnettarım."

Gerçekten de, ergenliğin başlangıcını engelleyen ve üzerinde çalışılmamış ilaçların kullanımı da dahil olmak üzere, toplumsal cinsiyet ideolojisinin zararlarına giderek daha fazla kişi uyanıyor.

Toplumsal cinsiyet
LGBT kampının danışmanları için aradığı tek kriter transseksüel, nonbinary veya farklı "cinsiyet çeşitliliğine" sahip olmaları.

Ancak kamuoyunun farkındalığı önemli ölçüde artarken, toplumsal cinsiyet ideolojisi aktivistleri sansür faaliyetlerini iki katına çıkarıyor. Örneğin Cass raporu için Birleşik Krallık'taki cinsiyet klinikleri iş birliğine gitti ve verileri saklamaya çalıştı. Ayrıca, çocukların modadan ilham alan “cinsiyet kimliklerini” ve uydurma zamirlerini onaylamadığımız takdirde intihar edeceklerine yönelik tehditlerle her zamanki manipülatif şantajı duymaya devam etmeyi bekleyebiliriz.

Bir de toplumsal cinsiyet ideolojisini dayatma kampları var; bunlardan biri Arlington'da 6-14 yaş arası çocuklar için Temmuz ayında iki hafta boyunca gerçekleştirilecek. Free2Be Kampı tamamen Washington, D.C.'de bulunan bir LGBT gençlik örgütü olan SMYAL tarafından finanse ediliyor.

Kampın direktörü Liz Erion, hem trans hem de nonbinary bir çocuğa sahip olmakla övünüyor. Birine ya da diğerine sahip olmanın istatistiksel olarak imkansızlığı göz önüne alındığında, ikisine birden sahip olma ihtimali nedir? Bu durum, kamp danışmanının kendi çocuklarının “cinsiyet kimliği” üzerinde ne kadar etkili olduğunu merak ettiriyor. Ayrıca bu kampı düşünen insanların Erion'un kendi çocukları üzerinde ne kadar etkili olmasını istediklerini kendilerine sormalarına neden olmalı.

Kamp aktif olarak 15 ile 18 yaş arası genç danışmanlar arıyor. Aranan tek kriter danışmanların transseksüel, nonbinary veya farklı “cinsiyet çeşitliliğine” sahip olmaları ve kararlı, hevesli ve "aptallaşmaya ve yeni şeyler denemeye" istekli olmaları. Görünüşe göre küçük danışmanlar, 6 yaşından küçük çocukları aslında trans, nonbinary veya sözde cinsiyet çeşitliliğine sahip olduklarına ikna etmeye yardımcı olmak için iki hafta boyunca hazır bulunacaklar.

Ne garip bir dünyada yaşıyoruz; çocuklarının "cinsiyetini onaylamayan" ebeveynler için Çocuk Koruma Hizmetleri çağrılırken, çocukları olmadıkları bir şey için hayatlarını altüst etmeye ikna etmeye çalışan bir kamp görmezden geliniyor.