Tıp uzmanları toplumsal cinsiyet davalarında ifade vermekten kaçınıyor

Tıp uzmanları, çocuklara yönelik ergenlik engelleyiciler veya karşı cinsiyet hormonlarıyla ilgili tartışmaların zehirli atmosferi nedeniyle mahkemelerde ifade vermekten kaçınıyor.
Tıp uzmanları toplumsal cinsiyet davalarında ifade vermekten kaçınıyor


Kaynak: thetimes.co.uk
Erişim tarihi: 23.05.2024

Tıbbi uzmanlar, çocuklara yönelik ergenlik engelleyiciler veya karşı cinsiyet hormonlarıyla ilgili tartışmaların zehirli atmosferi nedeniyle mahkemelerde ifade vermekten kaçınıyor. Yüksek Mahkeme, bu ay içinde verdiği iki kararda, Birleşik Krallık'ta gençlere yönelik cinsiyet değiştirme davalarında kanıt sunmaya istekli tıbbi uzman bulmanın zorlaştığını belirtti.

Yüksek Mahkeme'nin bu ay verdiği iki kararda yargıçlar, 18 yaşından küçük bir kişiye ergenlik engelleyici ilaçlar veya karşı cinsiyet hormonlarının verilip verilmemesi konusundaki anlaşmazlıklarda, Birleşik Krallık'ta kanıt vermeye istekli herhangi bir tıbbi uzmanın bulunmadığına dikkat çekti.

Bir davada Yargıç Judd, geçen Ekim ayından bu yana yürürlükte olan ve bir babanın o sırada 15 yaşında olan Q için özel bir klinikte cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) tedavisi ayarlamasını engelleyen geçici kararı kaldırdı. Anne, Q'nun NHS tedavisi için bekleme listesine katılmasını kabul etmiş, ancak çocuğun tedaviye özel olarak erişmesini kabul etmemişti. Bekleme listeleri, Q'nun 18 yaşına gelene kadar NHS tarafından değerlendirilmeyeceği veya tedavi edilmeyeceği anlamına geliyordu.

Şu anda 16 yaşında olan ve kadın olarak doğan ancak kendini erkek olarak tanımlayan çocuğun babası, Q 18 yaşından küçük olduğu sürece Gender GP gibi Amerika dışındaki bir kuruluşa sevk edilmesini finanse etmeme veya kolaylaştırmama taahhüdünü kabul etti. Yargıç, "bu ülkede uzman kanıtı vermeye hazır bir danışman endokrinolog bulmanın imkansız olduğunun kanıtlandığını" söyledi.

Gençlere potansiyel olarak hayatlarını değiştirecek hormon tedavisi verilmesini destekleyecek "iyi bir kanıt" bulunmadığını tespit eden Cass incelemesini dikkate alan trans tıbbına ilişkin ilk kararda yargıç, tıbbi kanıt elde etmenin mümkün olmamasından "tartışmanın zehirliliğini" sorumlu tuttu.

Yargıç, "Bazı disiplinlerde uzman sayısı az olsa da ... mahkemeye bu tür kanıtlar sunmaya istekli kimsenin olmadığı bir davayla hiç karşılaşmadım" dedi. Cass incelemesinden alıntı yapan yargıç şunları söyledi: "Profesyonellerin görüşlerini açıkça tartışmaktan bu kadar korktuğu, insanların sosyal medyada karalandığı ve isim takmanın en kötü zorbalık davranışlarını yansıttığı başka çok az sağlık alanı vardır."

Cinsiyet değiştirme
Tıp uzmanları, çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme uygulamaları ile ilgili tartışmaların zehirli atmosferi nedeniyle mahkemelerde ifade vermekten kaçınıyor.

Bir hafta önce, en kıdemli aile mahkemesi hakimi olan Sir Andrew McFarlane bir kararında, çocukların "ülke dışında faaliyet gösteren, çevrim içi, düzenlenmemiş özel klinikler üzerinden karşı cinsiyet hormon tedavisine erişmeleri" konusunda "çok önemli endişeler" olduğunu söyledi. McFarlane Avustralya'da bulunan bir pediatrik endokrinologdan, GenderGP adlı klinik tarafından bir danışmanla yapılan tek bir çevrim içi görüşmenin ardından reçete edilen hormon dozajının "tehlikeli derecede" ve "ihmalkar" olacak kadar yüksek olduğuna dair kanıtlar dinlemişti.

McFarlane, "kapsamlı" bir çalışmaya rağmen, Birleşik Krallık'ta kanıt vermeye hazır bir endokrinolog tespit etmenin imkansız olduğunu söyledi. McFarlane sorunu incelemek üzere bir çalışma grubu kurdu ve düşük ücretler, katı mahkeme takvimi gibi etkenlerin yanı sıra avukatlar, hakimler ve basın tarafından yapılan eleştirilerin de tıp uzmanlarının mahkemeye çıkma konusundaki isteksizliğine katkıda bulunduğunu ortaya koydu.

2022 Bond Solon bilirkişi anketine katılan 635 kişinin yarısı, transseksüel meseleleri gibi "son derece tartışmalı" konularda görev yapmayı reddedeceklerini söyledi. Bir avukat ve bilirkişi eğitim şirketinin kurucusu olan Mark Solon şunları söylüyor: "Toplum değiştikçe, bilirkişilerin mahkemelere genellikle son derece ihtilaflı olan ve yeni tutum ve kanıtların incelenmesi gereken konularda bağımsız bir görüşle yardımcı olma ihtiyacı da artıyor. Toplumsal cinsiyet de bu konulardan biri." Solon, ilgili niteliklere ve deneyime sahip, mahkemeye uygun bir rapor hazırlayabilecek ve potansiyel olarak düşmanca çapraz sorguyla başa çıkabilecek bilgi ve becerilere sahip bir uzman bulmanın zor olabileceğini söylüyor. Bu boşluğu doldurmak için yurt dışından uzman kullanımının daha yaygın hale gelebileceğini öngörüyor.

Expert Witness Institute'un CEO'su Simon Berney-Edwards, sınırlı sayıdaki trans uzmanlarının "son derece tartışmalı" bir konuda yorum yapmaları halinde alabilecekleri eleştirilere ek olarak, can sıkıcı şikayetlere ve tacize de maruz kalabileceklerini söylüyor.

Sinclairslaw'da Q'nun annesini temsil eden avukat Paul Conrathe, birçok potansiyel bilirkişi ile konuştuğunu ve bu kişilerin "kişisel olarak karalanmaktan endişe duyduklarını ve çektikleri üzüntüye değmeyeceğini" ifade ettiklerini söylüyor. Özellikle de "hormonal tedaviye yönelik olumlu bir yaklaşımı sorgulamak isteyen herkes için düşmanca ve korkutucu bir ortam" olduğunu savunuyor. Conrathe, anonimliğin daha fazla uzmanın mahkeme sürecine katılmasını teşvik edebileceğini savunuyor - bu, hakimlerin koşullar elverdiği takdirde zaten verme yetkisine sahip olduğu bir şey.

Çocuklar için Avukatlar Derneği, Cass incelemesinin ve cinsiyet disforisi olan çocukların tedavisine ilişkin daha geniş çaplı kamuoyu tartışmasının "muhtemelen" daha fazla caydırıcı etki yapacağını ekliyor.