Sosyal hizmet uzmanları zorbalığa maruz kalıyor ve tehlikeli bir ideolojiyi kabul etmeye zorlanıyor.

Kadın hakları grupları, sosyal hizmet mesleğini savunmasız çocuklara trans ideolojisini öğretmek ve cinsiyet hakkındaki tartışmalı fikirleri 'gerçek' olarak ele almakla suçladı.
Sosyal hizmet uzmanları zorbalığa maruz kalıyor ve tehlikeli bir ideolojiyi kabul etmeye zorlanıyor.

 

Erişim tarihi: 09.01.2024

Kaynak: spiked-online.com

 

Kadın hakları kampanya grubu Sex Matters, sosyal hizmet mesleğini savunmasız çocuklara trans ideolojisini öğretmek ve cinsiyet hakkındaki tartışmalı fikirleri 'gerçek' olarak ele almakla suçladı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Birleşik Krallık Çocuk ve Aile Mahkemeleri Danışma ve Destek Servisi (CAFCASS) tarafından hazırlanan kılavuz, sosyal hizmet uzmanlarının 13 yaşından küçük çocuklara şu tür sorular sormasını öneriyor: “Anne-baban bana kız/erkek olduğunu söyledi, sen de öyle mi düşünüyorsun?”

Ayrıca, kılavuz çocuklara cinsellikleri, cinsel yönelimleri ve sözde cinsiyet kimlikleri hakkında sorular sorulmasını da tavsiye ediyor. Sex Matters, bu tür tavsiyeleri 'tehlikeli ve bilim dışı' olarak adlandırıyor.

2021'de yayınlanan başka bir belgede uygulayıcılara, 13 yaşın üzerindeki bir çocuğa cinsiyeti veya cinselliği hakkında soru sormamaları durumunda, neden sormadıklarına dair 'savunulabilir bir gerekçe’ sunmaları gerektiği söyleniyor. 

CAFCASS'a göre uygulayıcıların çocuklara hangi cinsiyet zamirlerini kullandıklarını sormadan önce kendilerini "tercih ettikleri zamirlerle" tanıtmaları da yararlı olabilir. (İngilizcede “o” zamiri cinsiyet belli eder. Kendi cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyette olduklarını iddia edenler, kendilerine hitap edilirken karşı cinsiyetin zamirlerinin veya cinsiyetsiz zamirlerin kullanılmasını talep edebilir.)

Trans ideolojisinin sosyal hizmete sızması yeni bir olgu değil. CAFCASS, 2017'den beri uygulayıcıları LGBT ideolojisinin türettiği “doğumda atanan cinsiyet” terimini kullanmaya teşvik ediyor. Bu belgelerin çoğunun sonunda, sosyal hizmet uzmanlarının başvurabileceği dış kaynakların bir listesi bulunuyor; bunlar arasında Stonewall ve Mermaids gibi trans-aktivist örgütler de var.

Cinsiyet kimliği
Çocuk ve Aile Mahkemeleri Danışma ve Destek Servisi (CAFCASS), çocuklara cinsellikleri, cinsel yönelimleri ve sözde cinsiyet kimlikleri hakkında sorular sorulmasını tavsiye ediyor. 

CAFCASS dışında bile trans ideolojisi sosyal hizmet mesleğinde yaygın bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Birleşik Krallık'taki sosyal hizmet uzmanlarına yönelik en büyük profesyonel dernek olan İngiliz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (BASW), web sitesinde düzenli olarak ‘Sosyal hizmet uzmanları trans hakları mücadelesini nasıl destekleyebilir?' gibi başlıklar içeren yazılar yayınlıyor. 

2021'de, sosyal hizmet uzmanı Rachel Meade toplumsal cinsiyet ideolojisini eleştiren inançları nedeniyle İngiltere Sosyal Hizmet Kurumu (SWE) tarafından cezalandırıldı. Meade, SWE tarafından, özel bir Facebook grubunda trans meselesiyle ilgili şüpheci yorumlar yayınlaması üzerine “mesleki uygunluğunun suiistimal nedeniyle bozulduğu” gerekçesiyle bir yıl uyarı aldı. Neyse ki Meade daha sonra kararı temyize götürdü ve SWE davayı durdurdu.

Bir sosyal hizmet yöneticisi olan Lizzy Pitt de bu yıl benzer bir olayla karşı karşıya kaldı. Cinsiyet gerçekliğine dair görüşlerini işyerindeki bir LGBT grubunda dile getirmesi üzerine iş arkadaşları tarafından şikayet edilen Pitt disiplin cezasına çarptırıldı. Şimdi işvereni Cambridgeshire İlçe Konseyi'ne taciz ve ayrımcılıktan dava açıyor.

Bu ortam, sahadaki sosyal hizmet uzmanları ve birlikte çalıştıkları gençler için bir felakettir. Sosyal hizmet uzmanları sorunlu ve savunmasız çocuklarla şefkatli ve anlayışlı bir şekilde ilgilenmelidir. Artık pek çok sosyal hizmet uzmanı, çocuğun cinsiyet hoşnutsuzluğuna ilişkin duygularını nazikçe sorgulamak yerine hemen onaylamaları gerektiğini düşünüyor; bunu yapmanın uzun vadede çocuğun sağlığına zarar vereceğine inansalar bile.

Sosyal hizmetlerin trans aktivistler tarafından ele geçirilmesi, birçok sosyal hizmet uzmanının kendi yargılarını kullanma konusunda temkinli davranması anlamına geliyor. Nihayetinde bunun en ağır bedelini ödeyecek olanlarsa toplumdaki en savunmasız grup olan çocuklardır.