Okul Bölgesine, velilerin onayı olmadan radikal cinsiyet ideolojisinin öğretilmesini durdurma emri verildi

Missouri Başsavcısı, öğrencilere cinsiyet ideolojisi de dahil olmak üzere insan cinselliği hakkında ebeveyn izni olmadan eğitim verilmesini 'durdurma ve iptal etme' talimatı verdi.
Okul Bölgesine, velilerin onayı olmadan radikal cinsiyet ideolojisinin öğretilmesini durdurma emri verildi


Kaynak:dailysignal.com
Erişim tarihi: 06.02.2024

Missouri Başsavcısı Andrew Bailey bu hafta yerel bir okul bölgesine, öğrencilere cinsiyet ideolojisi de dahil olmak üzere insan cinselliği hakkında ebeveyn izni olmadan eğitim vermeyi "durdurma ve iptal etme" talimatı verdi.

The Daily Signal tarafından özel olarak ele geçirilen bir mektupta Bailey, Webster Groves Okul Bölgesi'ne tüm sınıf materyallerini yasaya uygunluk açısından gözden geçirme talimatı da verdi.

Cumhuriyetçi Bailey, Webster Groves bölgesi okul müdürü John Simpson'a yazdığı mektupta, "Ebeveynlerin önceden bilgilendirilmemesi, ebeveynlere eğitimin ve materyallerin içeriğinin sunulmaması, ebeveynlere iptal etme fırsatının açıkça sunulmaması veya bir ebeveynin iptal etme kararının onaylanmaması Missouri yasalarını ihlal etmekte ve ebeveynlerin haklarına doğrudan bir saldırı teşkil etmektedir" dedi.

The Daily Signal'in Ekim ayında bildirdiğine göre, St. Louis banliyösündeki Webster Groves Lisesi'nde onuncu sınıf öğrencilerinin, nüfus planlaması, doğum kontrolü ve cinsiyet değişimi ile ilgilenen LGBT aktivisti Planlı Ebeveynlik (Planned Parenthood) kuruluşunun web sitesinde kürtaj kliniklerinin listelendiği bilgileri kullanarak eyalet yasalarını ihlal ettiği anlaşılan "baskı ve ayrıcalık" konulu bir slayt gösterisi izlemeleri gerekiyordu.

Planlı Ebeveynlik’e bağlı Teen Health Source (Genç Sağlık Kaynağı) kuruluşunun web sitesi, gençlere "porno okuryazarlığı" ve tek gecelik ilişki için "kaçamaklar" hakkında bilgi veriyor. Kuruluş, kürtajı "hamileliği sonlandıran güvenli bir tıbbi prosedür" olarak tanımlıyor ve reşit olmayanlara kısırlaştırıcı hormon tedavisi ve cinsiyet değiştirme ameliyatı (transseksüel ameliyatı) için yönlendirmeler sunan "transseksüel bakım" kliniklerini öneriyor.

Bailey, Simpson'a gönderdiği mektupta, "Ofisim, Webster Groves Okul Bölgesi'nin velileri önceden bilgilendirmeden, velilere çocuklarını okuldan alma konusunda açık bir fırsat sunmadan ve bazı durumlarda velilerin okuldan alma kararlarını yerine getirmeyi reddederek öğrencilere insan cinselliği ile ilgili materyaller sağladığına dair raporlar aldı" diyor.

cinsiyet ideolojisi
Missouri Başsavcısı Andrew Bailey, öğrencilere cinsiyet ideolojisi hakkında ebeveyn izni olmadan eğitim verilmesini "durdurma ve iptal etme" talimatı verdi.

Missouri başsavcısı slayt sunumunun "insan cinselliği" ile ilgili cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve kürtajı tartıştığını belirtiyor. Bailey, Webster Groves müfettişine yazdığı mektupta, "Missouri yasaları, her okul bölgesi ve sözleşmeli okulun, öğrencilere herhangi bir insan cinselliği materyali veya talimatı vermeden önce her öğrencinin ebeveynini veya velisini bilgilendirmesini gerektiriyor" diyerek yasanın belirli hükümlerine atıfta bulundu. "Okullar, insan cinselliğine ilişkin materyallerin veya eğitimlerin içeriğini ebeveynlere sunmalı ve ebeveynlere çocuklarını bu eğitimlerden muaf tutma fırsatı vermelidir."

Okul bölgesinin iletişim direktörü Derek Duncan, Cuma günü Simpson'ın Bailey'nin mektubunu aldığını doğruladı. Duncan, The Daily Signal'e yaptığı açıklamada "Başsavcılıktan bir bildirim aldık. Ortaya konan endişeleri işbirliği içinde ve şeffaf bir şekilde ele alıp yanıtlayacağız," dedi.

Bailey, Simpson'a yazdığı mektupta, ebeveynlerin çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimine yön verme konusunda "doğal hakları" olduğunu belirtiyor:

“Yüksek Mahkeme'nin köklü içtihadı ve Missouri eyalet tüzüğüne göre, okullar insan cinselliği eğitimi ve materyalleri konusunda ebeveynlerin haklarına saygı göstermelidir. Özellikle bu, okulların ebeveynleri önceden bilgilendirmesi ve her ebeveyne iptal etme fırsatı vermek için çocuklarıyla paylaşılacak öğretim içeriği ve materyalleri hakkında bilgi vermesi gerektiği anlamına gelir. Açıkça ifade etmek gerekirse, ebeveynler çocuklarının ne tür bir insan cinselliği eğitimi alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir ve okullar yasal olarak ebeveynlerin kararlarına saygı göstermekle yükümlüdür.”

Bailey, bölgenin veliler tarafından önceden onaylanmamış insan cinselliği materyallerinin kullanımının "durdurulmasını ve iptal edilmesini" ve tüm sınıf materyallerinin gözden geçirilmesini emretti.

Bailey, "Ayrıca, Webster Groves Okul Bölgesi, okuma listeleri, sınıf ve kampüs kütüphaneleri ve insan cinselliği konularını ele alan çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet materyalleri de dahil olmak üzere tüm öğretim kaynaklarını eyalet yasalarına uygun olduklarından emin olmak için derhal gözden geçirmelidir" dedi.

Başsavcının emrine cevaben The Daily Signal'e konuşan bir anne, Webster Groves okul sisteminin ailesinin okul yetkililerinin kararlarına olan güvenini yok ettiğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen anne, "Toplumsal cinsiyet ideolojisi eğitimini ebeveynlerden gizleme alışkanlıkları iyice yerleşti ve ebeveyn haklarının uygunsuz bir anket, slayt gösterisi veya aktivizme yönelik bir dürtüyle bir kez daha ihlal edilmesi an meselesi" dedi.