Ohio, yetişkinler için cinsiyet değişimini kısıtlayan ikinci eyalet olma yolunda

Ohio Valisi Mike DeWine, reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatını yasaklayan bir idari emir imzaladı ve yetişkinlerin yetersiz denetime sahip cinsiyet değiştirme hizmetlerine erişiminin engelleyebileceğini açıkladı.
Ohio, yetişkinler için cinsiyet değişimini kısıtlayan ikinci eyalet olma yolunda


Erişim tarihi: 22.01.2024
Kaynak: huffpost.com

Ohio Valisi Mike DeWine, transseksüellerin bağımsız klinikler ve pratisyen hekimler tarafından sağlanan yetersiz denetime sahip cinsiyet değiştirme hizmetlerine erişimini engelleyebileceğini açıkladı.

DeWine, önerilen kuralların, Ohio'yu cinsiyet değiştirme girişimlerini kontrol etmede diğer eyaletlerin çoğundan daha ileri götürebileceğini ve yetişkinlerin cinsiyet değiştirmesi konusunda kısıtlamalar getiren ikinci eyalet haline getireceğini duyurdu.

Ayrıca reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatını yasaklayan bir idari emir imzaladı. Eyalet yasama meclisinin bir kanadı bu kararı çoktan geçersiz kıldı, diğer kanadı ise bunu yapıp yapmayacağını daha sonra oylayacak.

Yetişkinlere yönelik cinsiyet değiştirme hizmetlerine odaklanan politikalar, Ohio Sağlık Bakanlığı ve eyaletin Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetleri Departmanı tarafından yayınlanan idari kurallarda yer alıyor.

Politikalar, psikiyatristlerin, endokrinologların ve tıbbi etik uzmanlarının her yaştan hasta için cinsiyet değiştirme planlarının oluşturulmasında rol almalarını gerektirecek. 21 yaşın altındaki hastaların cinsiyet değiştirmek için ilaç veya ameliyata başlamadan önce en az altı ay ruh sağlığı danışmanlığı almaları gerekecek. Hizmet sağlayıcıların reşit olmayanları başka eyaletlerdeki kliniklere yönlendirmeleri de yasaklanacak.

Cinsiyet değiştirme
Ohio Valisi Mike DeWine, yetişkinlerin yetersiz denetime sahip cinsiyet değiştirme hizmetlerine erişiminin engelleyebileceğini açıkladı.

DeWine bu önlemleri açıklarken merdiven altı kliniklerin işletilmesini imkansız hale getireceklerini söyledi.

Diğer 22 eyalet de reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme konusunda yasaklar ya da kısıtlamalar getirdi. Ancak şu ana kadar yetişkinlere yönelik politikalar benimseyen eyaletlerin sayısı oldukça az.

Şu anda eyalet düzeyinde yürürlükte olan diğer tek kısıtlama, cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili her türlü sağlık hizmetini doktorların denetlemesini ve bu randevuların şahsen yapılmasını gerektiren bir yasanın bulunduğu Florida'da.

Ohio’da bu kuralların ne zaman yürürlüğe gireceği ya da nihai hale getirilirse ne şekilde olacağı henüz belli değil. 

Önlemler, DeWine'ın 18 yaşından küçüklerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan bir kararnameyi imzaladığı gün olan 5 Ocak 2024’te açıklandı.