Minnesota’daki bir devlet okulu Somalili müslüman ailelerin LGBT müfredatından muaf tutulmasına izin veriyor

Minnesota'daki bir devlet okulu, Somalili müslüman ailelere LGBT müfredatından muafiyet tanıyarak, ailelerin dini inançlarını koruma hakkını vurguluyor.
Minnesota’daki bir devlet okulu Somalili müslüman ailelerin LGBT müfredatından muaf tutulmasına izin veriyor


Kaynak: christianpost.com
Erişim Tarihi: 16.02.2024
Yayınlanma Tarihi: 15.02.2024

Minnesota'daki bir devlet okulu bölgesi, iki hukuk firmasının avukatlarının geçen yıl talep mektupları göndermesinin ardından, Somalili altı müslüman ailenin LGBTQ davranışlarını onaylayan müfredat materyalinden zorunlu tutulmamalarına izin veriyor.

First Liberty Institute ve True North Legal bu hafta başında yaptıkları açıklamada, Minneapolis yakınlarındaki St. Louis Park Devlet Okullarının (SLP) artık sadece ilkokul öğrencilerinin değil, aynı zamanda bölgenin ortaokul ve lise öğrencilerinin de bu tür materyallerden zorunlu tutulmamasına izin verdiğini duyurdu.

First Liberty'ye göre iki firma, son 20 yıl içinde savaşın parçaladığı Somali'den ABD'ye göç eden altı Müslüman aileyi temsil ediyordu. Ebeveynler, çocuklarının cinsellik ve özellikle de LGBTQ cinselliğine değinen materyallerle ne zaman karşılaşacaklarını bilmek istiyorlardı.

Davaya müdahil olan annelerden biri olan Fatuma Irshat, ailesinin "inancımızın ilkelerini okullar tarafından baltalanmadan çocuklarımıza öğretmek gibi kutsal bir yükümlülüğümüz olduğuna" inandığını söyledi.

Bir başka veli Hodan Hassan ise, ailesinin "Amerika'ya dini özgürlükleri koruma konusundaki zengin mirası ve çocuklarımızı başarıya ulaşabilecekleri bir yerde yetiştirme fırsatı nedeniyle geldiğini" söyledi.

Hassan, "Çocuklarımıza inançlarımızı ihlal eden materyallerin öğretilmesi bizi şoke etti, ancak okulun vazgeçme taleplerimizi kabul etmesinden dolayı minnettarız" diye ekledi.

First Liberty Institute avukatlarından Kayla Toney, yaptığı açıklamada, avukatların bölgeye ilk talep mektuplarını Kasım 2023’te, bir diğerini ise Aralık ayında gönderdiklerini ve ebeveynlerin ilk başta reddedildiğini iddia ettikleri zorunlu tutulmama taleplerini kabul edilmesini istediklerini söyledi.

LGBT
Minnesota’daki St. Louis Park Devlet Okulları, Somalili müslüman ailelerin LGBT müfredatından muaf tutulmasına izin veriyor.

Bölgeye gönderilen ikinci mektupta, velilerin endişelerine yanıt olarak oluşturulan ancak avukatların eyalet yasalarıyla "tutarsız külfetli önkoşullar" sergilediğini ve aileleri gereksiz incelemeye maruz bıraktığını savunduğu "Alternatif Öğrenme Prosedürü" ele alındı.

Toney, "Birinci Değişikliğin Özgür Uygulama Maddesinin, ebeveynlerin çocuklarını okul tarafından baltalanmadan içtenlikle sahip oldukları dini inançlarına göre yetiştirme hakkını nasıl koruduğunu açıkladık" dedi. "Ayrıca Minnesota'nın ebeveynlere müfredatı inceleme ve endişe duydukları bir konu varsa alternatif eğitim talep etme hakkı tanıyan bir eyalet yasasına sahip olduğunu da açıkladık."

"Ve böylece, talep mektuplarımız ve savunuculuğumuz sayesinde, mahkemeye gitmeye gerek kalmadan müvekkillerimiz için bir kazanım elde edebildik" diye ekledi.

Toney, davada söz konusu olanın ebeveynlerin "çocuklarının okulda ne öğrendiğini bilme hakkından" başka bir şey olmadığını söyledi.

"Peki bu durumda, içtenlikle sahip oldukları dini inançlarıyla çeliştiğinde, çocuklarını bu eğitimden muaf tutma hakları var mı?" diye sordu.

"Bence buradaki en büyük çıkarım, ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılığın’ dindar aileleri de kapsaması gerektiğidir" dedi. "Bu nedenle Birinci Anayasa Değişikliği dini ibadetleri özellikle korumaktadır. Kapsayıcılığa bu kadar odaklanmışken, bunun sonucunda kimleri dışladığımızın farkına varmak önemlidir."

"İşte bu nedenle, zorunlu tutulmama, herkese dahil olma şansı vermenin ve kimsenin inançlarının ayaklar altına alınmadığından emin olmanın harika, barışçıl ve çoğulcu bir yoludur. Başından beri amacımız da buydu" diye ekledi.

Toney, ebeveynlerin çocuklarını sakıncalı müfredat materyallerinden muaf tutmalarına izin verilmesinin ülke çapında sıcak bir konu haline geldiğini belirtti. Geçen yıl Maryland Montgomery County'de benzer bir durumla ortaya çıkan Mahmoud v. McKnight davasına işaret etti.

Bir grup ebeveyn Ağustos 2023'te ilkokul çağındaki çocuklarını uygunsuz buldukları derslerden muaf tutmalarına izin verilmediğini iddia etmişti. Aynı ayın ilerleyen günlerinde bir federal yargıç ebeveynlerin, dava karara bağlanırken derslerden vazgeçme seçeneğinin geri getirilmesi için ihtiyati tedbir talebini reddetmişti.