Konu transseksüellik olduğunda okul psikolojik danışmanları sınırları dışına çıkmamalıdır

Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan veya transseksüel olduğunu düşünen çocukları olan ebeveynler, kendilerinden habersiz şekilde hareket eden okul danışmanlarının çocuklarına yarardan çok zarar verdiklerini düşünüyor.
Konu transseksüellik olduğunda okul psikolojik danışmanları sınırları dışına çıkmamalıdır

 

Erişim Tarihi: 04.04.2023

Kaynak: pitt.substack.com

 

Amerika Okul Danışmanları Derneği (ASCA), Okul Danışmanları için güncellenmiş ASCA Etik Standartlarını gözden geçirirken, kamuoyunu görüşlerini paylaşmaya davet ediyor. Ebeveynler, lütfen sesinizi duyurun. ASCA'ya transseksüel meselesiyle ilgili bilimsel kanıtların gerçekte ne söylediğini ve danışmanlarına karmaşık cinsiyet ideolojisi konusunda sağlam olmayan tavsiyelerde bulunduklarını bildirin. 

Hızlı Başlangıçlı Cinsiyet Disforisi (ROGD - cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) yaşayan veya kendini transseksüel olarak gören bir gençle ilgilenen çoğu ebeveyn, okul danışmanlarının iyi niyetli görünmelerine rağmen çocuklarına genellikle yarardan çok zarar verdiklerini bilir.

Çocuğu bir doktora veya ruh sağlığı uzmanına yönlendirmek için ebeveynlerle iletişime geçmek yerine, danışmanlar çocuğun transseksüellik iddiasını hemen teşvik eder ve çocuğa karşı cinsiyettenmiş gibi davranmaya başlar. Çocuğun karşı cinsiyetin lavabolarını ve soyunma odalarını kullanmasını teşvik eder. Çocuğu farklı bir isimle çağırabilir, hatta bazen okul kayıtlarında çocuğun ismini değiştirecek kadar ileri gidebilir veya ebeveynlerin bilgisi veya rızası olmadan çocuğa karşı cinsiyet kıyafetleri temin edebilirler. Bazı durumlarda, örneğin ebeveynleri karara dahil etmeden kız çocukları için tehlikeli göğüs bağlayıcılar satın alarak çocukların translık iddialarını daha da ileri götürebilirler. 

Danışmanlar neden bu adımları atıyor? Bazı durumlarda, eyalet hükümetinin politikaları transseksüel olduğuna inanan çocukları kabul ve teşvik etmeleri için danışmanların ellerini kollarını bağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda da, ASCA gibi kuruluşlardan aldıkları ve onlara durumu ele almanın en iyi veya tek yolunun bu olduğunu öğreten meslek eğitimleri nedeniyle, danışmanlar çocuğun trans olduğunu kabul etmenin doğru bir davranış olduğuna inanabilmektedir. 

Transseksüel
Konu transseksüellik olduğunda okul psikolojik danışmanları sınırları dışına çıkmamalıdır.

Bir öğrencinin transseksüellik iddiasını kabul ve teşvik etmek doğru uygulama değildir, çünkü araştırmaya dayanmayan ani teşvik yaklaşımının öğrenciler, danışmanlar, okul ve bölge için çözebileceğinden daha fazla soruna neden olduğuna dair çok sayıda kanıt vardır. Danışmanlar çocukları ister okul politikası, ister ASCA eğitimi, ister nazik olma arzusu ya da kendilerini aktivist müttefik olarak gördükleri için hareket etsinler, çocukları transseksüel olarak kabul ve teşvik ettiklerinde ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır:

  • Kabul ve teşvik yaklaşımı danışman, idare, okul ve bölge için yasal sorunlara davetiye çıkarır. Okul psikolojik danışmanları, cinsiyet disforisini teşhis veya tedavi etmek için eğitimli veya nitelikli değildir. Bu nedenle, bir çocuğu transseksüel olarak kabul ve teşvik ettiklerinde sınırları dışında hareket etmiş olurlar. Ayrıca, ebeveynlere karşı öğrencilerle işbirliği yapmak, ebeveyn-çocuk ilişkisini tehlikeye atan (asla tavsiye edilmez) ve psikolojik gerginliğe ve potansiyel olarak öğrenci üzerinde ömür boyu olumsuz etkisi olabilecek kimlik bozukluklarının gelişmesine neden olan tehlikeli kutuplaşmalar ile sonuçlanır.
  • Geçtiğimiz yıl içinde, çocukların okulda ebeveynlerinin bilgisi dışında farklı bir cinsiyette görünmesine izin verilmesi ya da bunun teşvik edilmesi üzerine ebeveynlerin okullara karşı yasal yollara başvurduğu bir dizi dava ortaya çıkmıştır. Ebeveynlerin, çocukları okulda ruh sağlığı veya tıbbi sorunlar yaşadığında bilgilendirilmeye yasal hakları vardır.
  • Kız çocuklarına göğüs bağlayıcı temin eden okullar yasal işlem riskiyle karşı karşıyadır; çünkü göğse yüksek basınç uygulayan bu aparatlar fiziksel olarak zararlıdır; kaburga kırıkları, kemik deformitesi, akciğerlerde çökme veya delinme, solunum güçlüğü, kronik sırt ağrısı ve diğer ciddi tıbbi sorunlara neden oldukları bilinmektedir. Danışmanlar, öğrencinin edinmesine yardımcı oldukları bir göğüs bağlayıcı kullanması sonucunda kırık bir kaburgaya veya delinmiş bir akciğere maruz kalan bir öğrenciden sorumlu tutulma riskini almamalıdır.
Transseksüel
Transseksüel olduğunu düşünen çocuklar ve gençler, ailelerinden habersiz bir şekilde cinsiyet değiştirmeye teşvik ediliyor.

Kabul ve teşvik yaklaşımı, kolay etkilenen çocukları tıbbileştirme yoluna sokar. Sosyal cinsiyet değişimi (herhangi bir tıbbi müdahale olmaksızın sosyal hayatta karşı cinsiyettenmiş gibi yaşama, karşı cinsiyet kıyafetleri giyme, karşı cinsiyete ait isim kullanma), özellikle ergenlik engelleyici, karşı cinsiyet hormonları ve çift mastektomi (göğüslerin alındığı transseksüel ameliyatı) gibi tıbbi transseksüel prosedürleriyle karşılaştırıldığında zararsız görünebilir, ancak sosyal cinsiyet değişimi nötr bir müdahale değildir. Kanıtlar, sosyal cinsiyet değişimi yapan çocukların, yapmayanlara kıyasla geri dönüşü olmayan transseksüel prosedürlerini takip etme ve uygulama olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Küçük bir erkek çocuğunun kız olduğunun söylenmesi, kız ismi ile çağrılması ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından "kız" olarak anılması, çocuğun kız olduğuna dair inancını güçlendirmeye hizmet eder. Bu "zararsız" değildir, özellikle de karşı cins olduklarına inanmaya teşvik edilmeyen çoğu çocuğun ergenlikle birlikte veya ergenlikten sonra bu cinsiyet karmaşasını aştığı düşünüldüğünde.

  • Kabul ve teşvik yaklaşımı cinsel saldırı risklerini artırır. Kız ve erkek öğrencilerin lavabo ve soyunma odalarını paylaşmalarına izin vermek öğrencileri tehlikeye atar. Öğrencilerin karşı cinsiyete ait lavabo ve soyunma odalarını kullanması hem kız hem de erkek öğrencileri tehlikeye atar. Örneğin, Loudoun County, Virginia'da bir kız öğrenci, kız olduğunu iddia eden bir erkek öğrenci tarafından okulun kızlar tuvaletinde tecavüze uğramıştır.

Cinsiyet ideolojisi, günümüz okulları için karmaşık bir sorundur ve güçlü bir sosyal bulaşma ve siyasallaşma bileşeni ile bu sorun daha da riskli bir alan haline gelmektedir. Danışmanlar bu alanda dikkatli davranmalı ve tıbbileştirmeye yol açabilecek geçici bir gençlik algısının oluşmasına veya sağlamlaşmasına neden olacak her türlü eylemden kaçınmalıdır. Çocukların transseksüel söylemleri söz konusu olduğunda, okul danışmanları bu konuda yetkin değildir ve danışman ne kadar tarafsız ve iyi niyetli görünürse görünsün, güçlü psikososyal yan etkileri olan eylemlerle müdahalede bulunmamalıdır. Danışmanlar, ailelerin çocuklarının yararına olduğunu düşündükleri her türlü müdahaleyi ebeveynlere ve nitelikli sağlık personellerine bırakmalı ve kolayca ulaşabilecekleri kaynaklar aracılığıyla okuldaki sosyal cinsiyet değişiminin gerçekleri hakkında bilgi edinmelidir.

ASCA, danışmanlara kendilerini veya öğrencilerini tehlikeye atacak ya da yasal tehlikeye sokacak şekilde hareket etmelerini tavsiye etmemelidir; ancak bilgisizce ve siyasetle hareket eden trans aktivizminin yapacağı şey tam olarak budur.