Kanadalıların neredeyse yarısı çocuklar için cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormonların yasaklanmasını destekliyor

Kanada'da gerçekleştirilen yeni bir ulusal ankete göre, Kanadalıların neredeyse yarısı reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatının yasaklanması gerektiğine inanıyor ve çocuklar için hormon reçetelerinin yasaklanmasını destekliyor.
Kanadalıların neredeyse yarısı çocuklar için cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormonların yasaklanmasını destekliyor


Kaynak: nationalpost.com
Erişim tarihi: 20.02.2024

2,000'den fazla Kanadalının katıldığı yeni bir ulusal ankete göre, Kanadalıların neredeyse yarısı reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatının yasaklanması gerektiğine inanıyor ve çocuklar için hormon reçetelerinin yasaklanmasını destekliyor.

Postmedia-Leger anketinin bulguları, Alberta Eyalet Valisi Danielle Smith'in eyalet genelindeki transseksüel politikalarında kapsamlı değişiklikler yapıldığını duyurmasının hemen ardından geldi. Smith, okullarda cinsiyet değiştirme sürecine giren gençler için ebeveynin rıza hakkını güçlendiren, reşit olmayanlar için üst ve alt transseksüel ameliyatlarını tamamen yasaklayan ve cinsiyet disforisini (cinsiyet hoşnutsuzluğunu) tedavi etmek için hormonların nasıl reçete edilebileceğine dair kısıtlamalar getiren yeni kurallar açıklamıştı.

Yaklaşık her on Kanadalıdan beşi (%45), kategorideki en popüler yanıt olan “reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirme ameliyatlarının tamamen yasaklanmasını” desteklerken, %11'i reşit olmayanların "ebeveyn rızası gerekmeksizin" cinsiyet değiştirme ameliyatlarına girmelerine izin verilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Kanadalıların yaklaşık üçte biri (%30) ise kendilerini orta bir yerde tutarak, ebeveyn rızası olduğu müddetçe bu tür tıbbi müdahaleleri destekliyor.

Tıbbi müdahaleye başlamış olanlar dışında, 15 yaş ve altındaki çocuklar için ergenlik engelleyiciler ve karşı cins hormon tedavileri için de benzer oranlarda (%42) bir muhalefet kaydedildi. Kanadalıların %26’sı bu tür tıbbi müdahalelerin ebeveyn izni ile birlikte yapıldığında uygun olduğunu düşünüyor. Yalnızca % 11'lik bir kısım, ebeveyn gözetimi olmaksızın bu tür tıbbi prosedürlere erişimi desteklemiyor.

Birleşmiş Muhafazakâr Parti lideri, yeni kuralları açıklarken yaptığı video konuşmasında, "Henüz gençken kişinin esas cinsiyetine ilişkin kalıcı ve geri dönüşü olmayan kararlar alması, o çocuğun gelecekteki seçimlerini ciddi şekilde sınırlayabilir" dedi. "Çocukları, biyolojilerini ve doğal gelişimlerini değiştirmeye teşvik etmek ya da buna olanak sağlamak, o çocuğun geleceği için bir risk oluşturmaktadır ve ben bir vali olarak eyaletimizde buna izin verilmesinden rahatsızlık duyuyorum."

Ankete göre birçok Kanadalı bu görüşe katılıyor ve katılımcıların neredeyse yarısı (%45) bu tür politikaların trans olduğunu iddia eden gençlere uzun vadede fayda sağlayacağını düşünüyor. Dörtte birden az  (%24) bir kesim ise bunu "trans çocuklara yönelik bir saldırı" olarak görüyor. Enns, "Beni şaşırtan şeylerden biri de bölgesel olarak çok fazla farklılık olmamasıydı" dedi. "Manitoba, Saskatchewan ve Alberta eyaletlerinde - bu tartışmanın daha aktif ve politik olduğu yerlerde - ülkenin geri kalanına kıyasla biraz daha yüksek bir tepki olduğunu fark ettim."

Cinsiyet değiştirme
Kanadalıların neredeyse yarısı reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme ameliyatı ve hormonların yasaklanmasını destekliyor.

Geçtiğimiz yıl, Saskatchewan eyalet politikasını değiştirerek bir çocuğun okulda cinsiyet belirten zamirleri değiştirmesi için ebeveyn onayı şartı getirdi. Kısa bir süre sonra Manitoba'nın o dönemki eyalet valisi Heather Stefanson, Ekim ayında yeniden seçilmesi halinde benzer bir reformu hayata geçirme sözü verdi.

Enns, bazı bölgesel farklılıklara rağmen, çalışmanın çoğu Kanadalı için ortak bir anlaşma ortaya koyduğunu söyledi. Enns, "Aslında, bazı şeyleri biraz değiştirerek, ebeveyn rızasını vurgulayarak, belki de genel yasakları geri çekerek kamuoyunda oldukça rahat bir çoğunluğa kolayca ulaşabileceğinizi görüyorum" dedi.

Kanadalılar için bir başka tartışma konusu ise cinsiyet değiştirme prosedürleri söz konusu olduğunda federal hükümetin eyaletlere müdahale etme rolü. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri (% 26) başkent Ottawa’nın rolü konusunda kararsızken, eşit oranda katılımcı (%37) hükümetin, eyalet işlerine müdahale etmesi ve müdahale etmemesi yönünde görüş bildiriyor.

Bu arada, ankete katılan Kanadalılar eğitim ortamlarında ebeveyn izni söz konusu olduğunda kurulması gereken uygun denge konusunda bölünmüş durumda. Katılımcıların %24’ü eğitimcilerin "cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya insan cinselliği" hakkında eğitim verileceği zaman velilerin "bilgilendirilmesine gerek olmadığına" inanıyor. Neredeyse %32’lik bir kısım ise velilerin "bilgilendirilmesi" ve bu tür derslere "katılmama" seçeneğinin sunulması gerektiğini söylüyor. Katılımcıların %27’si ise ortada bir yerde durarak ebeveynlerin bilgilendirilmesi gerektiğini ancak zorunlu katılım getirilmemesini savunuyor.

Ankette sergilenen görüş çeşitliliği sorulduğunda Enns, "Önyargımı belirteceğim," dedi. "Ben bir ebeveynim. Ve burada, ebeveynleri de işin içine katarsak şunu yasaklayalım ya da bunu kısıtlayalım gibi aşırı uçlara gitmemize gerek kalmayacağına dair genel bir kanı olduğunu görüyorum. Sadece ebeveynlerin de masada olduğundan emin olalım," dedi. "Ancak o zaman, çocuklar da dahil olmak üzere herkes için iyi şeyler olacağına dair genel bir inanç var gibi görünüyor.”

Smith'in yeni kuralları ayrıca kadınlara özel spor müsabakalarını da zorunlu kılıyor.

Kanadalıların çoğu (%68), esas cinsiyeti erkek olan transseksüel kadınların spor veya atletizmde gerçek kadınlarla fiziksel olarak rekabet etmelerine izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikir.