Japonya yüksek mahkemesi eşcinsel evlilik yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

Japonya yüksek mahkemesi ülkenin eşcinsel evlilikleri yasal olarak tanımamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Japonya, LGBT topluluğu ve destekçilerinin artan baskısına rağmen, eşcinsel evlilikleri veya medeni birliktelikleri yasallaştırmayan tek G7 ülkesi olmaya devam ediyor.
Japonya yüksek mahkemesi eşcinsel evlilik yasağının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti


Kaynak: english.kyodonews.net
Erişim tarihi: 15.03.2024

Japonya yüksek mahkemesi Perşembe günü, ülkenin eşcinsel evlilikleri yasal olarak tanımamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek, hükümetin cinsel azınlıkları korumak için daha fazlasını yapması yönündeki baskıyı artıracak bir hamle yaptı.

Sapporo Yüksek Mahkemesi, 2021 yılında alt mahkemenin eşcinsel evliliğin tanınmamasının anayasa tarafından korunan eşitlik hakkını ihlal ettiğini belirten dönüm noktası niteliğindeki kararını onadı ancak Hokkaido'daki üç eşcinsel çiftin duygusal sıkıntı nedeniyle devletten talep ettiği toplam 6 milyon yen (40.600 dolar) tazminatı reddetti. Davacılar ise kararı Yüksek Mahkeme'de temyiz edeceklerini söyledi.

Japonya’da mevcut yasaların eşcinsel evliliği kabul etmemesini sorgulayan ve beş bölge mahkemesinde açılan altı dava arasında yüksek mahkeme tarafından verilen ilk karar olan bu kararda, hükümlerin yalnızca eşitlik hakkına ilişkin 14. Maddeyi değil, aynı zamanda evliliğin yalnızca "her iki cinsin" karşılıklı rızasıyla olacağını söyleyen 24. maddeyi de ihlal ettiği belirtildi. Mahkeme, 24. maddenin aynı cinsiyetten bireyler arasındaki evliliği de güvence altına alacak şekilde anlaşılabileceğini ilk kez belirtmiş oldu.

Mahkeme Başkanı Kiyofumi Saito kararı verirken, Anayasa'nın yürürlüğe girdiği tarihte maddenin eşcinsel evlilikleri öngörmediğini ancak "bireylere saygının daha açık bir şekilde dikkate alındığı bir arka plana göre yorumlanması gerektiğini" söyledi.

Japonya, LGBT topluluğu ve destekçilerinin artan baskısına rağmen, eşcinsel evlilikleri veya medeni birliktelikleri yasallaştırmayan tek G7 ülkesi olmaya devam ediyor.

Kararda ayrıca, eşcinsel evlilikler yasallaşsa bile sosyal etki açısından da dahil olmak üzere herhangi bir dezavantaj veya zarar olmayacağı belirtildi. Eşcinsel evliliklere yönelik rahatsızlık ya da isteksizlik duygularının yalnızca duyusal ve duygusal nedenlerden kaynaklandığı belirtilen kararda, bu duyguların eşcinsel çiftlere farklı davranmanın gereksizliği konusunda kamu bilincinin teşvik edilmesiyle çözülebileceği ifade edildi.

Japonya, LGBT toplumu ve destekçilerinin artan baskısına rağmen, eşcinsel evlilikleri veya medeni birliktelikleri yasallaştırmayan tek G7 ülkesi olmaya devam ediyor. Davada hükümet, Anayasa'nın evliliğin sadece heteroseksüel çiftler arasında olduğunu varsaydığını savunuyor.

Davacıların tazminat taleplerini reddeden mahkeme, "Eşcinsel evliliğe izin vermeyen hükümlere ilişkin ... Ulusal Meclis'teki tartışmaların Anayasa'yı açıkça ihlal ettiği söylenemez" dedi.

Davacılardan biri Sapporo'da düzenlediği basın toplantısında "ileri görüşlü" kararın kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Bölge mahkemesi düzeyinde mahkemeler eşcinsel evlilik konusunda farklı görüşler bildirirken, Tokyo Bölge Mahkemesi konuyla ilgili karar veren en son mahkeme oldu. Tokyo mahkemesi, ülkede eşcinsel evliliğin yasal olarak tanınmamasının anayasaya aykırı bir durum olduğunu belirterek, sırasıyla 2022 ve 2023 yıllarında Tokyo ve Fukuoka bölge mahkemeleriyle aynı sonuca ulaştı.

Sapporo ve Nagoya bölge mahkemeleri sırasıyla 2021 ve 2023 yıllarında eşcinsel evliliğe izin verilmemesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verirken, Osaka Bölge Mahkemesi 2022 yılında bunun anayasaya uygun olduğunu söyledi. Tüm mahkemeler tazminat taleplerini reddetti.

Japonya'nın medeni kanunu ve aile kayıt kanunu hükümleri bir erkek ve bir kadın arasındaki evliliğe dayanıyor ve miras hakları, vergi avantajları ve çocukların ortak velayeti de dahil olmak üzere evlilikten kaynaklanan ayrıcalıklar yalnızca heteroseksüel çiftlere tanınıyor.