İspanya'nın Madrid bölgesi LGBT hakları yasalarını kısmen iptal etti

İspanya'nın başkenti Madrid, eşcinsel ve transseksüel haklarıyla ilgili 2016 yılında kabul edilen iki yasayı değiştirerek bu türden bir mevzuatı geri çeken ilk İspanya şehri oldu.
İspanya'nın Madrid bölgesi LGBT hakları yasalarını kısmen iptal etti

 

Erişim tarihi: 26.12.2023

Kaynak: news.yahoo.com

 

İspanya'nın başkentindeki muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) teklifinin kabul edilmesinin ardından, Madrid'de transseksüellere (kişinin biyolojik cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer biyolojik cinsiyete bürünme hali) yönelik yasalarda bazı değişikliklere gidildi. Reform kapsamında, işçilere cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri nedeniyle karşıt bir tutum sergilemek artık ceza gerektiren bir suç değil. 

Tasarı, her ikisi de 2016 yılında kabul edilen bölgesel bir trans hakları yasasını ve bir LGBTQ hakları yasasını değiştirdi. Bu karar, Madrid'i bu tür mevzuatı geri çeken ilk İspanyol bölgesi yapıyor.

Değişiklik kararı Madrid'deki muhalefetin ve LGBT aktivistlerinin tepkisine yol açtı. Sol görüşlü Mas Madrid partisinin trans meclis üyesi Carla Antonelli, oylama öncesindeki hararetli tartışmalar sırasında kanlı elleri simgeleyen kırmızı eldivenler giydi. Halk Partisinden Monica Levin ise reformu "sosyal mühendislik" ve "insanların mahremiyetine girip onları birbirine düşürmek ve sonra da kurtarmak için manipüle etmek" olarak değerlendirdi.

Reform kapsamında yasa koyucular ayrıca "trans bireyler" ve "cinsiyet kimliği" terimlerini, aktivistlerin aşağılayıcı olduğunu söylediği "transseksüeller" ve "transseksüellik" terimleriyle değiştirdi. Ayrıca bölgedeki reşit olmayan “trans çocukların” cinsiyet değiştirme süreciyle ilgili sağlık hizmeti almadan önce artık bir çocuk doktoru ve psikolog ya da psikiyatrist tarafından değerlendirilmeleri gerekecek. Ulusal kimlik belgesinde isim değişikliği yapılmadan önce bölgesel belgelerdeki isimlerin değiştirilmesi seçeneği de kaldırıldı.

Aralık 2022'de İspanya, 14 yaş ve üzeri transların psikolojik veya diğer tıbbi değerlendirmelere ihtiyaç duymadan yasal cinsiyetlerini değiştirmelerine izin veren ülke çapında bir yasa tasarısını kabul etmişti.

İspanya'nın 17 bölgesinin çoğunda LGBT üyelerini desteklemeye yönelik yasalar bulunuyor. Madrid bu türden bir mevzuatı geri çeken ilk şehir oldu.