İrlanda’da bir üniversite, transların talep ettiği cinsiyet zamiri kullanımını reddetme hakkının “hukuka aykırı” olduğunu iddia eden “cinsiyet kimliği” politikasını değiştirdi

İrlanda'da bir üniversite, güncellenen yeni “cinsiyet kimliği” politikasında daha önce personel ve öğrencilerin, yine öğrenci veya personelin tercih ettiği cinsiyet zamirlerini kullanmayı reddetmesinin 'hukuka aykırı ayrımcılık veya taciz' anlamına geldiğini belirten kuralları kaldırdı.
İrlanda’da bir üniversite, transların talep ettiği cinsiyet zamiri kullanımını reddetme hakkının “hukuka aykırı” olduğunu iddia eden “cinsiyet kimliği” politikasını değiştirdi


Kaynak: irishtimes.com
Erişim tarihi: 18.04.2024

Güney Doğu Teknoloji Üniversitesi'nin “cinsiyet kimliği” politikası geçtiğimiz yıl tartışmalara yol açtı.

South East Technological University (SETU), güncellenen yeni “cinsiyet kimliği” politikasında daha önce personel ve öğrencilerin, yine öğrenci veya personelin tercih ettiği cinsiyet zamirlerini kullanmayı reddetmesinin "hukuka aykırı ayrımcılık veya taciz" anlamına geldiğini belirten kuralları kaldırdı. (İngilizcede “o” zamiri cinsiyet belli eder. Cinsiyetini reddeden kişiler kendilerinden söz edilirken karşı cinsiyete ait veya cinsiyetsiz zamirlerin kullanılmasını talep eder.)

Eski politika geçtiğimiz Ekim ayında yayınlandığında tartışmalara yol açmış, bir öğretim görevlisi bu politikanın mevcut eşitlik yasasının yanlış yorumlanması sonucu oluştuğunu ve toplumsal cinsiyet ideolojisini benimsemeyenlere karşı ayrımcılık yapabileceğini ifade etmişti. Üniversite o zaman yaptığı açıklamada, politikasının tüm personel ve öğrenciler için “kapsayıcı ve sıcak bir atmosfer” yaratmayı amaçladığını ve yürürlükteki tüm yasalar dikkate alınarak hazırlandığını iddia etmişti.

SETU'da dünya dinleri alanında bir öğretim görevlisi olan Colette Colfer politika değişikliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Colfer: "Bu değişiklik personel, öğrenci ve ziyaretçiler için bir netlik sağlıyor. Tüm personel ve öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak için bu değişikliğin amaçlarını destekliyorum ki başlangıçta da bunu yaptım. İrlanda çok sayıda inanca, bakış açısına, dine ve kimliğe sahip çok kültürlü bir toplumdur. Kimse inançları nedeniyle işten çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet
SETU'da dünya dinleri alanında bir öğretim görevlisi olan Colette Colfer, cinsiyet politikasındaki değişikliğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Colfer, tüm yükseköğretim politikalarının mevcut mevzuatla uyumlu olmasının önemli olduğunu belirterek, Dublin Üniversitesi (UCD), İrlanda Kraliyet Cerrahlar Üniversitesi (RCSI) ve Trinity College Dublin'in cinsiyet ideolojisini destekleyen politikalarının da bir kişiye tercih ettiği zamirle hitap etmeyi reddetmenin "hukuka aykırı ayrımcılık" anlamına geldiğini belirttiğini söyledi. Colfer, tüm öğrencilere adil ve eşit davranılması gerektiğine inanmakla birlikte, bazı politikaların yöntemlerinin toplumsal cinsiyet ideolojisini benimsemeyenlere ve kadın sporları ve soyunma odaları gibi konularda biyolojik gerçekliğin iddia edilen cinsiyet kimliğinden daha önemli olduğuna inananlara karşı ayrımcılıkla sonuçlanabileceğini söyledi.

Yükseköğretim kurumlarında cinsiyet ifadesine ilişkin politikalar, genellikle İrlanda'daki resmi yükseköğretim politikasının bir parçası olan gelişmiş Athena Swan tüzük ilkelerini güvence altına alma tekliflerinin bir parçasını oluşturmuştur. Tüzük, 2015 yılında İrlanda'da toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almak için özel bir görevle başlatılmış ve o zamandan beri trans personel ve öğrencilerin deneyimlerinin dikkate alınmasını içerecek şekilde genişletilmiştir. Yükseköğretim Kurumu politikaları ise, üniversitelerin devlet araştırma fonlarından yararlanabilmeleri için Athena Swan sertifikasına sahip olmalarını gerektirmektedir. Athena Swan tüzük ilkelerinden biri, yükseköğretim kurumlarının "kişilerin cinsiyetlerini belirleme ve onaylama hakkına sahip olduklarına dair kolektif anlayışı teşvik etmeyi ve trans ve nonbinary kişilerin yaşadıkları deneyimleri ve ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı ve etkili politika ve uygulamaları hayata geçirmeyi" taahhüt etmektedir.