İnsan Hakları Forumunda Rusya'nın aile yanlısı politikalarına övgü

Birleşmiş Milletlerin Periyodik İnclemesinin son oturumunda, on altıdan fazla ülke Rusya Federasyonu'na aile birliğini desteklemeye devam etmesi yönünde çağrıda bulundu.
İnsan Hakları Forumunda Rusya'nın aile yanlısı politikalarına övgü

 

Erişim tarihi: 8.12.2023

Kayank: c-fam.org

 

BM'nin Evrensel Periyodik İncelemesinin son oturumunda, en az on altı ülke Rusya Federasyonu'na aile birliğini desteklemeye devam etme çağrısında bulundu. Evrensel Periyodik İnceleme, hükümetlerin insan hakları sicillerinin sol görüşlü "uzmanlar" tarafından değil, diğer BM üyesi devletler tarafından gözden geçirildiği bir süreçtir.

Geleneksel aile değerlerinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi tavsiyesi, Tunus, Eritre, Lübnan, Mali, Pakistan, Nikaragua, Katar, Suudi Arabistan, Zimbabve ve Brunei Darussalam dahil olmak üzere çoğunlukla Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika delegasyonlarından oluşan bir grup tarafından sunuldu.

Irak ve Kamerun, Rusya Federasyonu'nu ekonomik ve sosyal politikalar yoluyla aile kurumunu desteklemeye çağırdı. Venezuela'nın tavsiyesi ise aile içi şiddet mağdurlarının desteklenmesi ve "geleneksel aile değerlerinin her alanda teşvik edilmesi ve korunması" yönünde oldu. Cezayir, İran ve Gambiya, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan aile tanımına atıfta bulunarak Rusya Federasyonu'nu "toplumun doğal ve temel grup birimi olarak" aileyi teşvik etmeye ve desteklemeye çağırdı.

Evrensel Periyodik İncelemede aile yanlısı tavsiyelerle birlikte, Rusya'nın incelemesi sırasında geleneksel aile değerlerini destekleyen tavsiyelerin sayısı dikkat çekiciydi.

LGBT
İnsan Hakları Forumunda on altıdan fazla ülkeden övgü alan Rusya, LGBT hareketini "aşırılık yanlısı" olarak nitelendiriyor.

Bu arada, çoğunluğu Batılı on sekiz ülke, Rusya Federasyonu'na cinsel meyil ve cinsiyet (LGBT ideolojisi deyişiyle “cinsiyet kimliği”) temelinde ayrımcılığı özellikle yasaklayan yasaları kabul etmesi ve LGBT propagandasını, cinsiyet değişikliklerinin yasal olarak tanınmasını ve "cinsiyet değiştirmeye" yönelik müdahaleleri kısıtlayan yasalarını yürürlükten kaldırması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Eşcinsellik ve sözde toplumsal cinsiyet ideolojisi konularına ilişkin öneriler nispeten küçük ama sesini duyuran bir grup ülkeden gelmeye devam ediyor. İnceleme sürecinin Kasım 2022'de başlayan dördüncü döngüsünde, bu konulara ilişkin tavsiyelerin yüzde sekseninden fazlası yalnızca yirmi iki ülkeden geldi; bunların neredeyse yüzde on altısını tek başına İzlanda oluşturuyordu; bu da diğer ülkelerin iki katından fazlaydı. 

Bununla birlikte, BM'nin insan hakları uzmanları ve sözleşme izleme komiteleri, ülkelere bunları uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak kabul etmeleri konusunda baskı yaparak sık sık yetkilerini aşan açıklamalarda bulunmaktadır.

Rusya Federasyonu, BM Yüksek Mahkemesi'nin uluslararası LGBT hareketini "aşırılık yanlısı" olarak nitelendirmesi ve "sosyal ve dini anlaşmazlıkları kışkırtmakla" suçlamasının ardından BM'nin insan hakları ofisinin yeni bir tepkisiyle karşılaştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, kararı kınadı ve Rusya Federasyonu'na "cinsiyet değişimine yönelik tıbbi ve idari prosedürleri yasaklayan,  'LGBT propagandasını' yasaklayan" yasaları yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu.