İngiltere ve Galler Katolik Piskoposları toplumsal cinsiyet ideolojisini ve cinsiyet değişimini eleştirdi

İngiltere ve Galler Katolik Piskoposları, toplumsal cinsiyet konusunda bir açıklama yayınlayarak toplumsal cinsiyet ideolojisini ve cinsiyet değiştirme operasyonlarına karşı çıktıklarını açıkladı.
İngiltere ve Galler Katolik Piskoposları toplumsal cinsiyet ideolojisini ve cinsiyet değişimini eleştirdi


Kaynak: zenit.org
Erişim tarihi: 05.02.2024
Yayınlanma tarihi: 29.04.2024

İngiltere ve Galler Katolik Piskoposlar Konferansı CBCEW (Catholic Bishops' Conference of England and Wales), toplumsal cinsiyet ideolojisi konusunda bir "pastoral değerlendirme" yayınlayarak özellikle cinsiyet değiştirme operasyonlarını ve toplumsal cinsiyet ideolojisini kınadı, ancak bu konularda somut bir "doktrinsel" pozisyon beyan etmedi. 

Bildiri iki yıldır hazırlanıyor ve mevcut "toplumsal cinsiyet ideolojisine" karşı çıkarken Tanrı'nın insanoğlunu, erkek ve dişi olarak yarattığına dair teolojik bir anlayışı vurguluyor. 

Piskoposlar toplumsal cinsiyet anlatısıyla birlikte "transgender", "cinsiyet kimliği teorisi" ve "cinsiyet akışkanlığı" gibi yeni dil ve kavramların ortaya çıktığını gözlemlediklerini açıkladı. 

Bu fikirleri, tipik olarak psikolojik ve manevi yönleri maddi olandan tamamen ayıran düalist bir anlayışı benimsedikleri için eleştirdiler. CBCEW, bu bakış açısının toplumun birçok alanına yayıldığını ve hukuk, tıp, eğitim ve dini özgürlük gibi alanlarda zorluklar yarattığını düşündüklerini belirtti. Piskoposlar, vücudun doğurganlığını veya cinsel işlevini tahrip eden cinsiyet değişikliğini amaçlayan herhangi bir tıbbi müdahalenin de vücudu onursuzlaştırdığını savundu. Cinsiyetin manipülasyona tabi olmaması gerektiğini, her insanın doğasında var olan bir gerçek olduğunu ileri sürdüler. Kilise yetkililerinin basın toplantısı sırasında bu belgenin doktrinsel değil pastoral bir değerlendirme amacı taşıdığını vurgulamaya özen gösterdikleri bildirildi.