Trans kılavuzu, cinsiyet değiştirmek isteyen öğrenciler üzerindeki sosyal medya etkisinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor

İngiltere'deki trans öğrencilere ilişkin yeni hükümet yönergelerine göre, öğretmenlerin cinsiyet değiştirmek isteyen öğrencilerin 'sosyal medyadan veya akranlarından etkilenip etkilenmediğini' değerlendirmeleri gerekiyor.
Trans kılavuzu, cinsiyet değiştirmek isteyen öğrenciler üzerindeki sosyal medya etkisinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor

Kaynak: theguardian.com
Erişim tarihi: 02.02.2024

İngiltere'deki okul ve kolejlerin trans çocuk ve gençlerle nasıl başa çıkacağına dair yeni hükümet yönergelerine göre, öğretmenlerin sosyal olarak başka bir cinsiyete geçmek (herhangi bir tıbbi müdahale olmadan sosyal hayatta karşı cinstenmiş gibi yaşamak) isteyen öğrencilerin "sosyal medyadan veya akranlarından etkilenip etkilenmediğini" değerlendirmeleri gerekiyor. 

Eğitim Bakanı Gillian Keegan ve Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch tarafından yayınlanan taslak rehber, okulların ve kolejlerin öğrencilerin tercih ettikleri isimleri zamirleri veya üniformaları değiştirmelerine izin vermeleri için "genel bir görevleri" olmadığını belirtiyor ve ebeveynlerin -çocuğu tehlikeye atacak durumlar haricinde- her karara dahil olmaları gerektiğini vurguluyor. (İngilizcede “o” zamiri cinsiyet ifade eder. Translar kendi cinsiyetlerine ait zamirler yerine karşı cinsiyete ait veya cinsiyetsiz zamirlerle çağrılmayı talep eder.)

Kılavuz, okulların sekiz yaşından sonra her cinsiyet için ayrı tuvaletler ve soyunma tesisleri bulundurmasını, personelin ve öğrencilerin sosyal cinsiyet değişimi yapan çocukların tercih ettiği zamirleri görmezden gelmesine izin vermesini ve güvenlik endişeleri varsa spor ve beden eğitimi faaliyetlerinin esas cinsiyete göre ayrılmasını gerektiriyor.

"Okullar ve kolejler, çocuğu etkilemiş olabilecek toplumsal veya diğer faktörleri anlamaya çalışmalıdır, örneğin: çocuk akranlarından veya sosyal medyadan etkilendi mi? Çocuk, cinsiyetiyle ilgili klişelere uymadığı için kendini farklı tanımlama baskısı altında hissediyor mu?" deniliyor.

Trans
Trans kılavuzu, cinsiyet değiştirmek isteyen öğrenciler üzerindeki sosyal medya etkisinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor

İngiltere'deki okullara yönelik ilk kılavuz olma özelliğini taşıyan bu kılavuz, Başbakan Rishi Sunak tarafından önerildiğinden beri bakanlar ve milletvekilleri arasında büyük tartışmalara neden oldu. Başbakan'ın resmi sözcüsü yeni kılavuz kapsamında okulların "hesap vereceğini" söyledi.

"[Öğretmenler] bunu istiyordu ve biz de çok hassas ve karmaşık bir alana nasıl yaklaşılacağı konusunda netlik sağladık. En önemlisi de, ebeveynlerin çocuklarının hayatlarını etkileyen kararlara her zaman dahil olmaları gerektiğidir. Ayrıca öğretmenlere de güven duymaları için açıklık ve koruma sağlıyor."

Sex Matters adlı kampanya grubunun yönetici direktörü Maya Forstater, kılavuza ilişkin olarak şunları söyledi: "En önemli çıkarım, sosyal cinsiyet değişimi adı altında çocukların cinsiyetleri hakkında yalan söylemenin okul ortamında normalleştirilmesinin savunulamaz olduğudur. Hükümetin uzmanları dinlemiş olmasından ve ideolojik, bilim karşıtı dogmalara boyun eğmek yerine bu kılavuzda çocukların refahına ve korunmasına öncelik vermesinden dolayı minnettarız."

Eski içişleri bakanı Suella Braverman ise kılavuzun okullarda hala sosyal cinsiyet değişimine izin vermesinin "ciddi bir zayıflık" olduğunu söyledi. "Okullara ve öğretmenlere çok fazla takdir yetkisi bırakılıyor... Nihayetinde yasanın değiştirilmesi gerekiyorsa, o zaman bakanlar harekete geçmeye hazır olmalıdır" dedi.