İngiltere’de polis memurları “korku kültürüne” ve yöneticileri tarafından dayatılan trans yanlısı görüşlere karşı mücadele ediyor

İngiltere'de polis teşkilatını 'cinsiyet ideolojisini yerleştiren eylemlerle' suçlayan polis memurları yeni bir grup kurarak trans yanlısı politikalara karşı mücade etmeye başladı.
İngiltere’de polis memurları “korku kültürüne” ve yöneticileri tarafından dayatılan trans yanlısı görüşlere karşı mücadele ediyor


Kaynak: express.co.uk
Erişim tarihi: 19.02.2024
Yayınlanma tarihi: 18.02.24

İngiltere'deki polis memurları, polis şeflerinin trans yanlısı olduğunu iddia ettikleri ideolojilere karşı çıkmak amacıyla "toplumsal cinsiyet eleştirisi yapan" bir ağ kurdu. "Polis Cinsiyet Eşitliği ve Eşitlik Ağı (Police SEEN)"* olarak adlandırılan grup, polisi Birleşik Krallık genelinde "cinsiyet ideolojisini yerleştiren eylemlerle" suçluyor. Bu ideolojiyi savunanları, trans haklarını desteklemeyenler arasında bir "korku kültürü" yaratmakla suçluyorlar. Tabandan gelen bu ağ, polis güçlerinin “toplumsal cinsiyet” konularına odaklanmalarının halkın güvenini sarsma riski taşıdığını iddia ediyor.

Grup yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Police SEEN, Birleşik Krallık polis teşkilatında lobi gruplarının ve aktivistlerin etkisinin, iki cinsiyet olduğuna ve cinsiyetin gerçek ve değişmez olduğuna inanan memur ve personelin disiplin cezası korkusuyla konuşmalarını engelleyen bir korku kültürü yarattığı konusunda uyarıyor.

Sadece yasaların uygulanmasını sağlamak isteyenlere bir ses ve destek sağlamak için değil, aynı zamanda polislikte siyasi tarafsızlığı yeniden tesis etmek için de resmi bir iç ağa ihtiyaç olduğuna inanıyorlar."

Grup, polis teşkilatında cinsiyet ideolojisini temsil ettiğini söyledikleri bir dizi örnek veriyor. Bu örneklerden biri, trans polis memurlarının doğdukları cinsiyetlerinin karşıt cinsiyetindeki kişileri çıplak aramasına izin veren yakın tarihli bir kılavuz. Kılavuzda trans memurların "kendi yaşadıkları cinsiyetle aynı cinsiyetten olan kişilerin üzerini arayabilecekleri" belirtiliyor.

Toplumsal cinsiyet
İngiltere’de Police SEEN adında bir grup kuran polis memurları, yöneticileri tarafından dayatılan toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı mücadele ediyor.

Kılavuz, Hükümet'in endişeleri üzerine Ulusal Polis Şefleri Konseyi tarafından geri çekildi.

Grup, polisin suç verilerini biyolojik cinsiyet yerine kendi “cinsiyet kimliğine” göre kaydettiğini, bunun da tecavüz raporları da dahil olmak üzere suç istatistiklerini etkilediğini iddia etti.

Dedektif Başmüfettiş Charlotte Cadden, "Farklı görüşlere saygı duymakla birlikte, kamuoyunun polislik hizmetine olan güveni ve itimadı için, memurların ve personelin gerçekçi görüşlere saygı göreceği bir ortamın olması gerektiğini ve aşağılanmamaları gerektiğini bilmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

"Arkamıza yaslanıp hiçbir şey yapmadan duramayız; yapılan çok açık hatalar nedeniyle kamu güveninin kaybolduğunu düşünüyoruz."

-

*Orijinali “Police Sex Equality and Equity Network”