İngiltere'de bir sosyal hizmet görevlisi, toplumsal cinsiyet ideolojisini eleştirdiği için kendisini açığa alan işverenlerine karşı açtığı davayı kazandı

Birleşik Krallık'ta toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı görüşleri nedeniyle açığa alınan sosyal hizmet görevlisi Rachel Meade'in tacize ve ayrımcılığa uğradığı tespit edildi ve işverenlerinin tazminat ödemesine hükmedildi.
İngiltere'de bir sosyal hizmet görevlisi, toplumsal cinsiyet ideolojisini eleştirdiği için kendisini açığa alan işverenlerine karşı açtığı davayı kazandı


Kaynak: spiked-online.com
Erişim tarihi: 02.05.2024 

Sosyal hizmet görevlisi Rachel Meade, trans ideolojisini teşvik eden işverenlerine karşı açtığı davada önemli bir zafer kazandı.

Birleşik Krallık'taki işyerlerini ele geçiren trans-aktivistler sonunda mahkemelerde hak ettikleri cezayı almaya başladılar. Patronlarıyla mahkemede hesaplaşmaya hazır çok sayıda çalışanın cesareti sayesinde bu durum, kurumlardaki trans ideolojisinin yavaş yavaş çöküşünü bekleyenlere umut veriyor.

İngiltere'deki sosyal hizmetleri düzenleyen ve denetleyen Social Work England (SWE) ve Londra'da bulunan Westminster bölgesinin yerel yönetim organı Westminster City Council'in (WCC) sosyal hizmet görevlisi Rachel Meade'e 58.000 Sterlin tazminat ödemesine karar verildi. İş mahkemesi, Meade'in “toplumsal cinsiyeti” eleştiren görüşleri nedeniyle tacize ve ayrımcılığa uğradığını tespit etti. Belki de tazminattan daha önemlisi, yargıcın hem WCC hem de SWE’den, çalışanlarını ifade özgürlüğü ilkeleri konusunda eğitmelerini istemiş olması. Bir kez olsun, "Kendinizi eğitin!" denilen kişiler trans-aktivistler ve cinsiyet ideologları oldu.

Bu karar şüphesiz çok önemlidir. Yaklaşık 20 yıldır WCC için çalışan bir sosyal hizmet uzmanı olan Meade'in, yaklaşık 40 arkadaşı ve meslektaşı ile paylaşımlarda bulunduğu, kamuya açık olmayan bir Facebook sayfası vardı. Aedan Wolton adında bir sosyal hizmet görevlisi olan bir “Facebook arkadaşı”, Meade'in bazı paylaşımlarından rahatsız olmuş ve 2020 yılında şikayette bulunmuştu. Mahkeme, kendini transseksüel erkek olarak adlandıran bir kadın olan Wolton'un “cinsiyet kimliği ideolojisinin aktif bir savunucusu” olduğunu öğrendi. Wolton, Meade hakkında şikayette bulunmadan önce, toplumsal cinsiyet eleştirisi yapan kadınlar hakkında da bir dizi aşağılayıcı paylaşımda bulunmuş ve onları teröristlere benzetmişti. Wolton'un bir aktivist olarak sicili, Meade'in sözde transfobi iddiasıyla ilgili şikayetini olduğu gibi kabul eden SWE tarafından başlangıçta dikkate alınmamıştı.

Toplumsal cinsiyet
Rachel Meade'in toplumsal cinsiyet ideolojisini hakkındaki görüşlerini dile getirdiği için tacize ve ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.

2021 yılında Meade, SWE'deki vaka müfettişleri tarafından bir yıllık uyarı aldı. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Westminster konseyi, Meade'e son bir yazılı uyarı vermeden önce, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla onu açığa aldı. Mahkeme sırasında Meade, “iki yıldan fazla bir süre boyunca nasıl suçlu gibi hissettirildiğini” anlattı. WCC'den gelen ve yasal işlem başlatmanın maliyeti konusunda uyarıda bulunan mektupların “kendisini dehşete düşürdüğünü” söyledi. 

Rachel Meade'in maruz kaldığı zulüm ve ardından yüz binlerce sterline mal olan dava önlenebilirdi ve önlenmeliydi. Ancak Meade, görüşlerini ifade etme hakkını savunmak için maddi ve duygusal olarak yıpratıcı bir hukuk mücadelesine katlanmak zorunda kaldı. Wolton ise mahkemeye çıkmaktan kurtulmayı başardı ve şimdi vergi mükellefleri tarafından finanse edilen başka bir kurumda “eşitlik ve çeşitlilik” alanında çalışmaya başladı. Neyse ki SWE ve WCC'de bu sözde toplumsal cinsiyet savunucusunun sözlerine itibar edenler mahkeme tarafından da haksız bulundu.

Meade lehine verilen kararın trans aktivistler tarafından basitçe “transfobik” olarak değerlendirileceğine şüphe yok. SWE'nin kendisinden kamuoyu önünde özür dilemeyi reddetmesi ise dikkat çekici. Tazminat kararının ardından, haklı bulunan Meade şunları söyledi: “Bir kurum olarak Social Work England'ın özür dilememesi ya da bugüne kadarki hatalı tutumunu kamuoyu önünde kabul etmemesi mesleğimiz açısından endişe verici olmaya devam etmektedir.”

Sosyal hizmet uzmanlarının çocukların ebeveynlerinden ayrılmasını tavsiye etme konusunda sahip oldukları yetkiler göz önüne alındığında bu durum özellikle endişe vericidir. Sosyal hizmet uzmanlarının, bir çocuğun tercih ettiği cinsiyet zamirlerini kullanmamayı bir istismar biçimi olarak gördüklerine dair raporlar bulunmaktadır. Sözde trans kimlikli gençlere bakmak için mücadele eden pek çok aile, SWE'nin hatalarını kabul etme ve trans ideolojisini reddetme konusundaki isteksizliğinden endişe duyacaktır.

Yine de, mahkemenin “tüm yöneticilerinin ve insan kaynakları personelinin ifade özgürlüğü ve inanç konusunda eğitim alması” yönündeki tavsiyesi, WCC ve SWE'nin içine işlemiş toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı atılmış önemli bir adımdır. Umarız bu karar, diğer çalışanlara da trans aktivistlere boyun eğmenin sonunun kötü olacağı mesajını verir.