İngiltere'de bir milletvekili: 'Ölü insanlar cinsiyetlerini değiştirebilmeli'

Cinsiyet ideolojisinin son noktasında İşçi Partisi milletvekili Charlotte Nichols, ölen transların yaşadıkları cinsiyetle anılmasını savunuyor.
İngiltere'de bir milletvekili: 'Ölü insanlar cinsiyetlerini değiştirebilmeli'


Erişim Tarihi: 05.02.2024
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/
Yayınlanma Tarihi: 04.02.2024 

İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili Charlotte Nichols, ölenlerin cinsiyetlerini değiştirebilme sözde ‘hakkına’ vurgu yaptı. Bayan Nichols, 2004 tarihli Cinsiyet Tanıma Yasası'nın (GRA) revize edilerek, ölü transların hukuki olarak cinsiyet değiştirdikten sonra yaşadıkları cinsiyetle anılmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenip düzenlenemeyeceğini sordu.

Eşitlikle ilgili politikaların yönetiminden sorumlu olan bakan Stuart Andrew, Charlotte Nichols'ın Ocak ayında Parlamento'ya yazılı olarak yönelttiği soruya verdiği yanıtta, mevcut yasada değişiklik yapma niyetlerinin bulunmadığını net bir şekilde ifade etti. Ancak Andrew, cinsiyetini ölmeden önce değiştirmiş ve bu bilgilerin kişisel kayıtlarda yer aldığı durumlarda, bu kişilerin kuruluşlarla iletişim kurarak kendi seçtikleri "cinsiyet kimliği"* bilgilerini kullanmalarını öngördüklerini belirtti. Andrew'un ifadesine göre, bu kuruluşlar arasında Tavistock and Portman NHS (İngiltere'de cinsiyet değiştirme ve ruh sağlığı hizmetleri veren bir kuruluş) de yer alabilir. Bu durum, insanların kendi kendine "cinsiyet kimliklerini" değiştirmelerinin NHS içinde "normalleşebileceği" endişelerine yol açtı.

Warrington North Milletvekili Bayan Nichols, transların yasal olarak yaşadıkları cinsiyetle anılmalarına izin verecek şekilde' düzenlenip düzenlenemeyeceğini sordu

Cinsiyet ideolojisinin güncel gelişmeleriyle ilgili konuşan diğer bir milletvekili, "Bu net bir şekilde saçma, gerçeklere aykırı ve istatistiksel bir çarpıtmadır. İnsanların biyolojik statülerini seçme fikrini desteklememeliyiz ve her zamankinden daha aşırı ve tehlikeli bir ideolojiye uyum sağlamak için gerçeği çarpıtmamalıyız." dedi. 

The Family Education Trust (aile, eğitim ve toplumsal konularda çalışan bir sivil toplum kuruluşu) sözcüsü Lucy Marsh ise şu açıklamalarda bulundu: "İşçi Partisi'nin arka kapıdan "cinsiyet kimliği" uygulamasına geçmeye çalışıyor gibi görünmesi son derece endişe vericidir. Eğer adli tabiplerin ölen çocukların cinsiyetleri hakkında kamuya açık bir şekilde yalan söylemelerine izin verilirse, bu durum kesinlikle NHS'de kendi kendine kimlik tespitinin normalleşmesine doğru kaygan bir yokuşa neden olacaktır."

*Toplumsal cinsiyet ideolojisine göre cinsiyet (İngilizcede "sex") kişinin kadın veya erkek oluşunu belirtirken, "cinsiyet kimliği" (İngilizcede "gender identity") ise kişinin kendi cinsiyetini tanımlama ve ifade etme biçimini ifade eder.