Gürcistan'daki iktidar partisi Rusya'dakine benzer bir LGBT karşıtı yasa teklifinde bulundu

Gürcistan'ın iktidar partisinin LGBT propagandası ile mücade etmeyi amaçlayan yeni yasama girişimi, cinsiyet değişiminin ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasaklanmasını içeriyor.
Gürcistan'daki iktidar partisi Rusya'dakine benzer bir LGBT karşıtı yasa teklifinde bulundu


Kaynak: jam-news.net
Erişim tarihi: 26.03.2024

Gürcistan'ın iktidar partisi "Gürcü Rüyası’nın” yeni yasama girişimi, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasaklanmasını ve cinsiyet değişikliğinin yasaklanmasını içeriyor. Parti bu tasarıyı yakında parlamentoya sunmayı planlıyor. Bu tasarı LGBT propagandası ile mücadele etmeyi amaçlıyor ve anayasada değişiklikler öneriyor.

Gürcü Rüyası Partisinin Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze, 25 Mart'ta düzenlenen özel bir brifingde bu öneriyi duyurdu ve yasanın amacının toplumu “toplumsal cinsiyet” ideolojisinden ve bunun kaçınılmaz zararlı sonuçlarından korumak olduğunu belirtti. Bu ifadeleri içeren benzer bir yasa 2022 yılında Rusya'da kabul edilmişti.

Kamuoyu, iktidar partisinin tam bir yıl önce Rusya'yı örnek alan bir başka girişim olan "Yabancı Ajanlar Yasasını” gündeme getirdiğini hatırlıyor. Ancak yetkililer, Tiflis ve ülkenin diğer şehirlerindeki kitlesel protestolar nedeniyle bu projeden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Peki Gürcistan iktidar partisi anayasada hangi spesifik değişiklikleri öneriyor?

Parlamento iki anayasa tasarısını görüşecek. Bunlardan ilki Anayasa'nın 30. maddesi ile ilgili. Bu madde 2017 yılında evliliği ve aileyi bir erkek ve bir kadın arasındaki birlik olarak tanımlayacak şekilde değiştirilmişti. Şimdi ise yeni bir madde eklenmesi öneriliyor. Bu yeni madde ise, Gürcistan'da aile değerlerinin ve çocukların korunmasının özel bir anayasal kanunla sağlanacağını belirtiyor. Bu özel yasanın taslağı parlamentoya sunulan ikinci belge olacak.

LGBT
Gürcistan'ın iktidar partisinin genel sekreteri Mamuka Mdinaradze, LGBT propagandası ile mücade etmeyi amaçlayan yeni yasa önerisini duyurdu.

Tasarının ana hükümleri ise aşağıdaki gibi:

- Yasa sadece evliliğe benzer ilişkileri, yani 18 yaşından büyük genetik bir erkek ve genetik bir kadın arasındaki birlikteliği düzenleyecektir.
- Sadece evli çiftler veya heteroseksüel bireyler evlat edinebilir veya reşit olmayan bir kişinin vasisi olabilir.
- Bir kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik her türlü tıbbi müdahale yasaklanmıştır.
- Devlet veya yerel yönetim tarafından düzenlenen herhangi bir belgede, yalnızca kişinin genetik verilerine karşılık gelen kadın veya erkek cinsiyeti kullanılacaktır.
- Bir devlet organı ya da özel şahıs tarafından alınan ve cinsiyet terimlerinin kullanımını doğrudan ya da dolaylı olarak sınırlayan her türlü karar geçersizdir.
- Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensesti, eşcinsel bir çiftin veya heteroseksüel olmayan bir kişinin evlat edinilmesini veya vasiliğini, cinsiyet değişikliğiyle ilgili tıbbi müdahaleleri veya cinsiyet odaklı kavramlara karşı kampanyaları teşvik etmeyi amaçlayan toplantılar yasaklanmıştır.
- Eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensesti, reşit olmayan bir kişinin aynı cinsiyetten veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vasiliğini, cinsiyet değişikliğiyle ilgili tıbbi müdahaleleri veya cinsiyet kavramlarının kullanılmamasını teşvik etmeyi amaçlayan eserlerin, programların veya diğer materyallerin dağıtımı yasaktır.
- Devlet veya özel eğitim kurumlarında eğitim sürecinde eşcinsel aile veya yakın ilişkileri, ensesti, reşit olmayan bir kişinin aynı cinsiyetten veya heteroseksüel olmayan bir kişi tarafından evlat edinilmesini veya vasiliğini, cinsiyet değişikliğiyle ilgili tıbbi müdahaleleri veya cinsiyet kavramlarının kullanılmamasını teşvik eden bilgilerin verilmesi yasaktır.

Mamuka Mdinaradze konuşmasında ayrıca 2017 yılında Gürcistan parlamentosunun, evliliğin bir aile kurmak amacıyla bir erkek ve bir kadın arasında gerçekleşen bir birliktelik olduğunu doğrudan anayasaya yazarak eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını imkansız hale getirdiğini hatırlattı. Bununla birlikte Mdinaradze:  "sözde 'sivil birliktelikleri' yasal olarak onaylamamızın talep edilebileceği durumları önlemeliyiz" dedi.

Mamuka Mdinaradze brifing sırasında: "Birçok ülkede çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonları ve ilgili tıbbi prosedürler yasallaştırıldı. Büyük şirketler, medya ve film endüstrisi bu ideolojiyi aktif olarak kullanıyor." dedi.

İktidar partisinin mevcut girişimi, Gürcistan'da LGBT karşıtı yasa getirilmesine yönelik ilk girişim değil. "Muhafazakar Hareket" adlı siyasi parti de Mayıs 2023'te "Alt-Info" isimli yayın şirketi ile birlikte bu tür bir yasa tasarısı paketi hazırlamıştı. O tasarıda ayrıca farklı cinsel yönelimlerin propagandasının yasaklanması için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun” değiştirilmesi de öneriliyordu.