Güney Kore’de mahkeme, yasal cinsiyet değişikliği için cinsiyet değiştirme ameliyatının zorunlu olmadığına hükmetti

Güney Kore'nin Cheongju Bölge Mahkemesinin hakimleri, bir kişinin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesi için ön koşul olarak sunulan cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirme şartının hukuka aykırı olduğunu ilan etti.
Güney Kore’de mahkeme, yasal cinsiyet değişikliği için cinsiyet değiştirme ameliyatının zorunlu olmadığına hükmetti


Kaynak: koreaherald.com
Erişim tarihi: 09.05.2024

Yakın zamanda alınan bir mahkeme kararı, ilk kez bir kişinin yasal olarak cinsiyetini değiştirmesi için ön koşul olarak sunulan cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirme şartının hukuka aykırı olduğunu ilan etti. Güney Kore’nin, Cheongju Bölge Mahkemesinin Yeongdong şubesindeki hakimler kısa bir süre önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmemiş beş kişiye aile kayıtlarında yasal cinsiyetlerini erkekten kadına değiştirmeleri için izin verdi. Yerel haberlere göre, esas cinsiyeti erkek olan bu kişiler uzun zamandan beri kadın cinsiyetini benimsediklerini iddia ettiler. Raporlar ise, hepsinin cinsiyetlerini değiştirme sürecine girdiklerini ve birkaç yıl boyunca hormon tedavisi gördüklerini gösteriyor.

 Hakimler, kararlarının arkasındaki gerekçeyi açıklarken, Yüksek Mahkeme'nin 2020 yılında translar için cinsiyet kayıtlarına ilişkin idari yönergeleri revize ettiğinin altını çizdi. Yargıçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirme şartının yasal cinsiyet değişikliği için zorunlu bir "onay kriteri" olmaktan çıkarılıp bir "referans noktası" haline geldiğinin altını çizdi.

Yargıçlar, insanların yasal olarak cinsiyet değiştirebilmeleri için ameliyat olmalarını şart koşmanın, insan onuru ve mutluluğunu arama hakkını güvence altına alan Anayasa'nın ihlali anlamına gelebileceğini belirtti. Yargıçlar ayrıca söz konusu şartların, kişilerin insan onuruyla bağlantılı olarak fiziksel bütünlüklerinin ve kişisel özerkliklerinin korunmasına ilişkin temel haklarıyla çeliştiğini açıkladı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı
Güney Kore’de bir mahkeme, yasal cinsiyet değişikliği için cinsiyet değiştirme ameliyatının zorunlu olmadığına hükmetti.

Ancak yargıçlar aynı zamanda bazı mahkemelerin, kendi takdirlerine bağlı olarak, cinsiyet değiştirme ameliyatına ilişkin belgeleri talep ettiklerini ve bu tür belgelerin yokluğunu yasal cinsiyet değişikliği talebini reddetmek için gerekçe olarak kullandıklarını da kabul etti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi tarafından belirlenen "Trans Kişilerin Yasal Cinsiyet Değişikliği İzin Dilekçelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz”un 6. Maddesinin 3. ve 4. Fıkraları, resmi kayıtlarda cinsiyet değişikliği talebinin kabulü veya reddine karar verilirken söz konusu kişinin cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirip geçirmediğinin veya kısır olup olmadığının dikkate alınabileceğini öngörüyor.

Yasal cinsiyet değişikliği talebiyle başvuran beş kişiyi temsil eden avukat Song Ji-eun ise: "Yüksek Mahkeme, alt mahkemelerin yetkilendirme standartlarında tutarlı olabilmeleri için ilgili kılavuz maddelerini hızla kaldırmalıdır." dedi.

Japonya'nın en yüksek mahkemesi Ekim 2023'te yasal cinsiyet değişikliği talebinin onaylanması için cinsiyet değiştirme ameliyatı olma zorunluluğunun anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti. Çek Anayasa Mahkemesi de geçtiğimiz günlerde aynı yönde bir karar aldı. Danimarka, Belçika ve Arjantin gibi ülkelerde ise yasal cinsiyet değişikliği için ameliyat şartı aranmıyor.