Fransız senatörler reşit olmayanların cinsiyet değiştirmesini yasaklama çağrısında bulundu

Çocuk yaşta cinsiyet değiştirmenin aşırılıklarından endişe duyan Fransız senatörler, cinsiyet değiştirme uygulamalarını 'tıp tarihindeki en büyük etik skandallardan biri' olarak nitelendirdi.
Fransız senatörler reşit olmayanların cinsiyet değiştirmesini yasaklama çağrısında bulundu


Kaynak: europeanconservative.com
Erişim tarihi: 20.03.2024
Yayınlanma tarihi: 19.03.2024

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) henüz  reşit olmayanlara ergenlik engelleyici ilaçların reçete edilmesinin yasaklandığını duyurmuşken, Fransız senatörler çocuk yaşta cinsiyet değiştirmenin aşırılıklarından endişe duyduklarını ifade eden bir rapor yayınladılar ve buna son vermek için bir yasa tasarısı önerdiler.

Merkez sağ Les Républicains senatörü Jacqueline Eustache-Brinio tarafından başlatılan uzun bir soruşturma kamuoyuna yeni açıklandı. Soruşturma, "tıp tarihinin en büyük etik skandallarından biri" olarak tanımlanan, ergenlik engelleyicileri ve ameliyatla mümkün kılınan, reşit olmayanlarda cinsiyet değiştirme olayından duyulan endişeler üzerine başlatıldı.

Ayrıntılı ve iyi savunulmuş olan rapor, transgender ideolojisi tarafından telkin edilen ve deneyimli trans aktivist derneklerinin etkisine maruz kalan sağlık çalışanlarının bir dizi suistimaline işaret ediyor. Raporun yazarları, bu dernekleri sosyal medyada yoğun bir propaganda kampanyası yoluyla reşit olmayanların cinsiyet değiştirmesini teşvik etmekle suçluyor.

Cinsiyet değişiminin yaşadıkları psikolojik sorunlara mucizevi bir çözüm olarak önerildiği kırılgan ve acı çeken gençler arasında bu militan ideolojinin tahribatını kınayan psikologlar, psikiyatristler, eğitimciler ve ebeveynlerin seferberliği sayesinde skandal birkaç aydır büyüyor.

Fransız hükümetinin sağlık politikalarını düzenlemekten sorumlu organı olan Haute Autorité de Santé (HAS) konu üzerinde çalışıyor, ancak tehlikenin aşikar olduğuna inanan senatörler takvimi hızlandırmak istiyor ve Fransa'da 18 yaşından önce herhangi bir tıbbi cinsiyet değişikliğini yasaklamak için yazdan önce bir yasa tasarısı sunacaklarını açıkladılar. Amaç, şu anda bu alanda neredeyse tam bir takdir yetkisine sahip olan doktorların, 'cinsiyet disforisi' (cinsiyet hoşnutsuzluğu) tedavisi gören çocuklara ergenlik engelleyiciler ve karşı cinsiyet hormonları verilmesini ve ardından cinsiyet değiştirme ameliyatı yapmasını önlemek.

Transgender
Pitié-Salpêtrière hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölüm başkanı Profesör David Cohen, reşit olmayan hastalarının %16'sının 12 yaşın altında olduğunu söyledi.

Fransa'da istatistikler yetersiz olsa da, parlamento soruşturması kapsamında görüşlerine başvurulan doktorlar, çok küçük çocuklar da dahil olmak üzere cinsiyet değiştirme taleplerinde dramatik bir artış olduğunu bildiriyor. Örneğin Paris'teki prestijli Pitié-Salpêtrière hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölüm başkanı Profesör David Cohen, duruşmada reşit olmayan hastalarının %16'sının 12 yaşın altında olduğunu söyledi.

Ankete katılmaları istenen ve 2022 yılında yayınlanan La fabrique de l'enfant transgenre ("Transseksüel çocuğun oluşumu") adlı ünlü makalenin yazarları olan psikolog Céline Masson ve çocuk psikiyatristi Caroline Eliacheff, 'cinsiyet disforisi' nedeniyle tedavi gören çocukların ezici çoğunluğunun başka rahatsızlıkların kurbanı olduğunu vurguladı: Pitié-Salpêtrière'de bu nedenlerle tedavi gören çocukların dörtte biri okulu bırakmış, %42'si taciz mağduru olmuş ve %61'i depresyon atağı geçirmiştir. Her beş çocuktan biri intihara teşebbüs etmiştir. Cinsiyet değiştirme, bu kişilerin derin rahatsızlıklarının üstesinden gelmenin diğer yollarını keşfetmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunulmaksızın, sorunlarına çözüm olarak önerilmektedir.

Bu uzmanların vardığı sonuçlar, reşit olmayan çocuklara yönelik kitlesel cinsiyet değiştirme ameliyatlarının dramatik kullanımı nedeniyle İngiltere'de kamuoyunu sarsan Tavistock kliniği skandalı sırasında çağrılan İngiliz uzmanlarınki ile aynı doğrultudadır. İngiliz psikiyatrist ve psikanalist David Bell, Tavistock'tan geçen çocukların üçte birinin otistik bozukluklardan muzdarip olduğunu ve birçoğunun aile içi şiddet mağduru olduğunu gözlemlemiştir. Parlamento raporunda dikkat çekilen bir diğer endişe verici olgu ise cinsiyet değiştirme taleplerinin %80'ini oluşturan kız çocuklarının aşırı temsilidir. Kız ve erkek çocuklar arasında bir dengenin olmaması, yeterince dikkate alınmayan başka psikolojik ve sosyal sorunların olduğunu kanıtlamaktadır.

Transgender aktivistleri ve bazı sağlık profesyonelleri, gerici ve tehlikeli olarak gördükleri bu rapordan dolayı alarma geçmiş ve uyarılarda tıbbi hiçbir şey olmadığına, bunların tamamen "ideolojik" olduğuna dair iddialarda bulunmuşlardır.

Bununla birlikte, hormon terapileri ve genç hastalar üzerinde büyük ölçekte uygulanan ameliyatlar hakkında gerçek bir düşüncenin olmaması, en üst düzeyde tıbbi ihtiyat çağrısında bulunmalıdır. Transseksüel tıbbının aşırılıklarına karşı uluslararası görüş açıkça bu yönde ilerlemektedir.