Florida'da ehliyetlerde “biyolojik cinsiyet” beyanı zorunlu kılınıyor

Florida'da yeni yasa tasarısıyla ehliyetlerde 'biyolojik cinsiyet' belirtme zorunluluğu getirildi. Tasarı, transseksüellere 'esas cinsiyete dönüş' için sigorta hizmeti sağlanmasını da talep ediyor.
Florida'da ehliyetlerde “biyolojik cinsiyet” beyanı zorunlu kılınıyor


Kaynak: losangelesblade.com
Erişim Tarihi: 05.02.2024
Yayınlanma Tarihi: 01.02.2024

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde, cinsiyetle ilgili diğer önlemlere ek olarak, sürücü belgelerinde “biyolojik cinsiyetin” belirtilmesini zorunlu kılan bir yasa tasarısı, Meclis'teki ikinci komite durağını başarıyla geçti. Bu tasarının arkasında olan Temsilci Dean Black ve Temsilci Doug Bankson bir sonraki komite aşamasını bekliyor. 

Yasa, sürücülerin sürücü belgelerinde “toplumsal cinsiyet”* yerine esas cinsiyetlerinin belirtilmesini zorunlu kılarken, aynı zamanda sağlık sigortacılarının, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş transseksüeller için esas cinsiyete dönüş tedavisi (detransition treatment) seçeneği sunmasını talep ediyor. Bankson'a göre, sigorta şirketlerine bu değişiklikleri hayata geçirmeleri için gerekli süreyi tanıyan bir düzenleme kabul edildi.

Yasa tasarısı, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan bir hastanın, bu durumu tedavi etmek ve esas cinsiyetinden duyduğu hoşnutsuzluğu gidermek amacıyla ruh sağlığı veya terapötik tedavi hizmetlerini sigorta şirketlerinin reddetmesini önlemeyi hedefliyor.

Bir önceki komitede, Temsilci Chase Tramont'un "cinsiyet" terimini “cinsiyet kromozomlarına göre belirlenen erkek ya da kadın” olarak tanımlayan bir değişiklik önergesi milletvekilleri tarafından onaylandı.

Kamuoyuna yapılan açıklamalar sırasında, birçok trans aktivisti tasarıya karşı çıktı. 

Black, tasarının kapanış konuşmasında, bu düzenlemenin "ideolojiye değil, bilime" odaklı olduğunu vurguladı. "Bu tasarıda ideolojik tartışmalardan ziyade, temelde biyolojiyle ilgileniyoruz. Belirli ve değişmez gerçeklerin, yönetim politikalarında ne kadar önemli olduğunu kabul ediyoruz," dedi.

Eyalet, sürücü belgelerinde cinsiyet kimliğini belirtmeyi yasakladı. Florida Karayolu Güvenliği ve Motorlu Taşıtlar Dairesi Müdür Yardımcısı Robert Kynoch, eyalet genelindeki tüm vergi tahsildarlarına gönderdiği yazıda, artık sürücü belgelerinin kişinin “cinsiyet kimliğini” yansıtmak üzere yeniden düzenlenemeyeceğini belirtti.

*Cinsiyet ideolojisine göre, kişinin cinsiyetine dair kendi içsel tanımına "toplumsal cinsiyet" denir ve İngilizcedeki karşılığı "gender" kelimesidir. Doğuştan gelen ve esas cinsiyeti temsil eden kavram ise "biyolojik cinsiyet" olarak adlandırılır ve İngilizcedeki karşılığı "sex" kelimesidir.