Florida’da bir okul kurulu cinsiyet disforisi ile ilgili çocuk kitabının ilkokul kütüphanesinde kalması yönünde oy kullandı

Alachua İlçe Okul Kurulu’nun cinsiyet disforisi ile ilgili bir çocuk kitabının ilkokul kütüphanesinde kalmasına karar vermesi bölgede tartışmalara yol açtı.
Florida’da bir okul kurulu cinsiyet disforisi ile ilgili çocuk kitabının ilkokul kütüphanesinde kalması yönünde oy kullandı


Kaynak: flvoicenews.com
Erişim Tarihi: 15.02.2024
Yayınlanma Tarihi: 14.02.2024

Florida'da Alachua İlçe Okul Kurulu, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) konusunu işleyen “Melissa” adlı bir kitabın ilkokul kütüphanesinde kalması konusunda yapılan oylama 4-1 lehte oy ile sonuçlandı.

Alex Gino'nun yazdığı bu kitap, önceden "George" olarak biliniyordu. Hikaye, "George" karakterinin erkek olmasına rağmen kız olduğunu iddia etmesi üzerine odaklanıyor. Kitap, "kim olduğunu bil" temasını işliyor.

Kitapta George [Melissa], bir romanın baş kahramanı olan bir kızı canlandırmak istiyor, ancak öğretmeni bir erkek olduğu için bu fikri reddediyor. "George" oyundaki rolü kazanırken gerçek benliğine “kavuşmaya” çalışıyor.

Yazar Gino, Melissa'yı, "ışıl ışıl parlayan trans bir kız hakkında samimi, içten ve yürek ısıtan bir orta sınıf kitabı" olarak tanımlıyor.

Kitap, bölge genelinde Florida Üniversitesi profesörü Dr. Crystal Marull tarafından sık sık eleştirilmişti. Marull'a göre kitapta "müstehcen dergilere" ve "pornoya" atıfta bulunuluyor. Ayrıca kitabın cerrahi cinsiyet değiştirme sürecini de içerecek şekilde cinsiyet ideolojisini aşıladığından bahsediyor.

Trans
Melissa adındaki çocuk kitabı, George adında bir erkek çocuğun kız olduğunu iddia etmesine odaklanarak trans ideolojisini aşılıyor.

Marull, "Pornografi ve müstehcen dergilere atıfta bulunan kitapların K-5 (anaokulu ve 5. sınıf arası) medya merkezinde yeri yoktur. Daha fazla tartışmaya gerek yok," diyerek kitabın uygun olmadığını belirtmiş ve şunları eklemiştir: "Çocuklarda uyandırmamız gereken merak bu türden bir merak değil."

Marull ayrıca, kütüphane kitaplarının Florida'nın eğitim standartlarıyla uyumlu olması gerektiğini savunuyor. 

Tüzükte, "Florida Anayasası ve yasaları tarafından sağlanan veya yetkilendirilen her kamu K-12 (anaokulu ve 12. sınıf arası) eğitim kurumunun politikası, bir kişinin cinsiyetinin değişmez bir biyolojik özellik olduğu ve bir kişiye cinsiyetine karşılık gelmeyen bir zamir* atfetmenin yanlış olduğu olacaktır" deniyor.

Ancak Kurul adına konuşan Avukat Susan Seigle, kitabın erişilebilirliği lehinde görüş bildirerek, "Bir kütüphane kitabı için gerekli olan tek şey, pornografi ve sapkın cinsellikle ilgili ceza kanunlarından biri tarafından yasaklanan materyallerden arındırılmış olmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve anlama yeteneklerine uygun olmalı ve kullanıldığı sınıf seviyesi ile yaş grubu için uygun olmalıdır," açıklamasında bulundu.

*İngilizcede “o” zamiri cinsiyet ifade eder. Kendi cinsiyetinden olmadığını iddia eden kişiler kendilerinden söz edilirken karşı cinsiyete ait veya cinsiyet ifade etmeyen zamirlerin kullanılmasını talep eder.