Endonezyalıların yüzde 90'ından fazlası eşcinsel evliliğe karşı

Eşcinsel evliliğe dair görüşleri araştıran Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir anket, Endonezyalıların büyük bir çoğunluğunun eşcinsel evliliğin yasallaşmasına karşı olduğunu ortaya koydu.
Endonezyalıların yüzde 90'ından fazlası eşcinsel evliliğe karşı

 

Erişim tarihi: 12.12.2023

Kaynak: asianews.network

 

Eşcinsel evliliğe dair görüşleri araştıran Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan yeni bir anket, Endonezyalıların büyük çoğunluğunun eşcinsel evliliğin yasallaşmasına karşı olduğunu ortaya koydu.

Haziran 2022'den bu yılın Eylül ayına kadar Asya'daki 12 ülke ve bölgede gerçekleştirilen anket, Endonezyalıların yüzde 92'sinin eşcinsel evliliğe karşı olduğunu ve bunların yüzde 88'inin buna şiddetle karşı çıktığını gösterdi. Washington merkezli kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu, Endonezya'da yaklaşık 950 yetişkinle yüz yüze görüştü.

Endonezya eşcinsel evliliğe en fazla karşı çıkan ülke olurken, onu komşusu Malezya ve Sri Lanka takip etti.

Ankete Endonezya, Malezya, Sri Lanka, Singapur, Japonya, Vietnam, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Tayland, Hindistan ve Kamboçya olmak üzere 12 ülke katıldı ve her birinde 900 ila 2.600 katılımcıya soru yöneltildi. Pew araştırmacıları, Endonezya'nın Müslüman çoğunluklu demografik yapısının, katılımcıların eşcinsel evliliğe bakışında önemli bir rol oynadığını, çünkü benzer bir eğilimin, katılımcıların yüzde 82'sinin karşı olduğunu söylediği bir başka Müslüman çoğunluklu ülke olan Malezya'da da gözlemlendiğini öne sürdü.

Araştırmaya göre, Müslümanlar Asya'daki dini gruplar arasında eşcinsel evliliğe en çok karşı çıkanlar oldu. Endonezyalı Müslümanların yüzde 96'sı ve Malezyalı Müslümanların yüzde 92'si eşcinsel evliliğe karşı çıktığını ifade etti. Anket, Müslümanların yanı sıra Hıristiyanların da eşcinsel evliliği destekleme oranı en düşük olanlar arasında yer aldığını, ateistler ve agnostikler gibi dini bağları olmayanların ise bunu destekleme oranı en yüksek olan gruplar arasında yer aldığını ortaya koydu.

Singapur, Japonya, Vietnam, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore, yanıtlarının ayrı analiz edilmesi için dini bağlılığı olmayan yeterli sayıda katılımcılarla görüşüldüğü ülkelerdi. Araştırmacılar bu gruptaki katılımcıların yarısının ya da daha fazlasının yasal eşcinsel evliliği desteklediğini ve Japonya'nın yüzde 73 ile en fazla desteği veren ülke olduğunu tespit etti.

Eşcinsel
Anket sonuçlarına göre Endonezya eşcinsel evliliğe en fazla karşı çıkan ülke oldu.

Bunun yanı sıra, 2020 yılında yapılan bir Pew araştırması da Endonezyalıların dünyanın en dindar insanları arasında yer aldığını ve ülkede dine bağlı olmayan insanların nadiren bulunduğunu ortaya koymuştu.

Endonezyalı LGBT aktivisti Dede Oetomo, birçok Endonezyalının LGBT topluluklarına yönelik mevcut yaklaşımları göz önüne alındığında, Endonezyalı katılımcılar arasında eşcinsel evliliğe yönelik ezici muhalefete şaşırmadığını söyledi. Dede geçtiğimiz günlerde The Jakarta Post'a verdiği demeçte, "Aslında halkımızın yüzde 5'inin davayı desteklemesine daha çok şaşırıyorum" dedi. "Nepal kısa süre önce [eşcinsel evliliği yasallaştıran] bir yasa çıkardı, Tayvan da öyle. Tayland şu anda yasa tasarısını inceliyor - eğer geçerse, sırada Vietnam ve Kamboçya olabilir." Tasarının meclisten geçmesi halinde Tayland, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Güneydoğu Asya ülkesi olacak.

Eşcinsel evliliğe yönelik görüşlerin en olumlu olduğu ülke, katılımcıların yüzde 68'inin gey ve lezbiyenlerin yasal olarak evlenebilmelerini kısmen ya da kesinlikle desteklediğini söyleyen Japonya oldu.

Vietnam'da yetişkinlerin yüzde 65'i eşcinsel evliliğin yasallaşmasını desteklemiş, Hong Kong ve Kamboçya'da ise her 10 katılımcıdan yaklaşık altısının yasal eşcinsel evliliği desteklediğini belirtmiştir.

Tayland'da ankete katılanların yüzde 60'ı gey ve lezbiyenlerin yasal olarak evlenmesine izin verilmesini desteklerken, sadece yüzde 30'u buna karşı çıkmış, geri kalanı ise ya yanıt vermemiş ya da konuyu bilmediklerini söylemiştir.

Hindistan'da ankete katılanların yaklaşık yüzde 53'ü eşcinsel evliliği desteklerken, yüzde 43'ü buna karşı çıkmıştır.

Araştırmaya göre Asya genelinde gey ve lezbiyenlerin evlenmesine destek verenlerin oranı yüzde 49 iken, karşı çıkanların oranı yüzde 49'dur.