Ebeveynler Kaliforniya okul bölgesinin gizli LGBT kulüplerine karşı mücadele ediyor

Sacramento okul bölgesindeki okullara kayıtlı öğrencilerin ebeveynleri, bölgenin en az altı ilkokulda LGBT kulüplerini gizlice desteklemesini protesto etmek amacıyla bir gün boyunca çocuklarını okula göndermeyecek.
Ebeveynler Kaliforniya okul bölgesinin gizli LGBT kulüplerine karşı mücadele ediyor


Kaynak: dailycitizen.focusonthefamily.com
Erişim tarihi: 27.03.2024
Yayınlanma tarihi: 26.03.2024

Elk Grove Birleşik Okul Bölgesi'ne (EGUSD) kayıtlı öğrencilerin ebeveynleri, Sacramento okul bölgesinin en az altı ilkokulda Cinsiyet ve Cinsellik İttifakı (GSA) kulüplerini gizlice desteklemesini protesto etmek amacıyla bir gün boyunca çocuklarını evde tutacaklar. Bu protesto, birkaç ailenin Ulusal Hukuk ve Politika Merkezi'ne (NCLP) başvurarak Mart ayında bölgedeki ilköğretim okullarındaki tüm GSA bağlantılı kulüplerin resmen askıya alınmasını talep etmelerinin ardından gerçekleşti. Kar amacı gütmeyen kuruluşun ihtarnamesinde şu ifadeler yer alıyordu: 

“EGUSD'nin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin onaylanması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere insan cinselliğine odaklanan bu kulüpleri yakın zamanda kullanıma sunması gerçekten korkunç olmuştur. Tüm bu süreç, dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hatta reşit olmayan çocukları ve ailelerini korumaya yönelik en temel güvencelerden bile tamamen yoksun olunduğunu göstermiştir.”

Belge özellikle, Ocak ayında üçüncü sınıftan altıncı sınıfa kadar olan öğrencileri velilerinin izni olmadan bir GSA kulübüne katılmaya davet eden Pleasant Grove İlköğretim Okulu'nda aylarca süren gizlilik ve oyalamaya değiniyor. 

Rahatsız olan veliler, bu grubun velileri asla haberdar etmemek üzere tasarlandığını kısa sürede anladı. Pleasant Grove, kulübü sadece aylık bültenlerinden çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda toplantıları öğle yemeği sırasında düzenleyerek izin belgesi gerekliliklerini de atladı. Dahası, okul kulübün adını değiştirerek kulübün gerçek niteliğini gizlemeye çalıştı. 8 ila 12 yaşındaki çocuklar bir cinsiyet ve cinsellik organizasyonuna değil, UBU kulübüne davet edildiler - onlara 'erkeklere aşık olan erkekler' ve 'kızlara aşık olan kızlar' için masa oyunları oynayacakları bir yer olduğu söylendi.

Çoğu ebeveyn, UBU kulübünün aslında "You Be You" (Sen Sen Ol) adının kısaltması olup GSA’nın alternatif bir adı olduğunu bilmiyor. Öğretmen aktivistler bu taktiği ebeveynleri kandırmak için kullanıyor. 2021 yılında Kaliforniya Öğretmenler Birliği (CTA), ebeveynlerin incelemesinden kaçınmak için okulun GSA kulübüne "You Be You" adını verdiğini itiraf eden bir sunucuya ev sahipliği yapmıştı.

LGBTQ
Kaliforniya okul bölgesinin gizli LGBT kulüplerini desteklemesi, velilerin tepkisiyle karşılaştı.

Veliler, çocuklarının “toplumsal cinsiyet” ideolojisiyle gizlice tanışması üzerine okulla karşı karşıya gelince Pleasant Grove, yasal inceleme yapılana kadar programı geçici olarak durdurdu. Ancak ebeveynler son kararı beklerken, bölgenin Gençlik Gelişim Ofisi (YDO) öğretmenlere "Gökkuşağı Kulüpleri ve GSA'lara karşı direnişe nasıl yanıt verileceği" konusunda eğitim sunan bir broşür dağıttı. Bölgeden ayrı bir web sitesi işleten YDO, öğrencilere toplumsal cinsiyet ideolojisi aşılama amacını açıkça sergiliyor. NCLP'nin mektubunda açıklandığı gibi, 

'YDO'nun web sitesinin kısa bir incelemesinden, çalışmalarının, etkinliklerinin ve kaynaklarının neredeyse yalnızca aşırı bir LGBTQ+ ideolojik ve politik gündemi savunmaya, onaylamaya ve ilerletmeye odaklandığı ve EGUSD tarafından hizmet verilen ailelerin önemli bir yüzdesinin içtenlikle sahip olduğu dini ve felsefi bakış açılarından önemli ölçüde farklı bakış açıları içerdiği çok açıktır.

Bu aşırı görüşler arasında şunlar yer alıyor:

·         GSA ve Gökkuşağı Kulüplerinin "LGBTQ+ gençlerimize görünürlük sağlaması ve başka bir yerde kendilerini güvende hissetmeyecekleri kaynaklara erişim sunması" - alternatif olarak "gençleri cinsiyet karmaşasıyla tanıştırması ve ebeveynlerinin onaylamayacağı kaynaklara erişim sunması" şeklinde ifade edilen bir açıklama.

·         "Çocukların cinsiyet kimliklerini 2 yaş gibi erken bir yaşta ifade edebildikleri" iddiası - çocukların erkek ve kadınları fiziksel görünümlerine göre ayırt edebildiklerine atıfta bulunan bir Mayo Clinic makalesine verilen tek bir bağlantı ile desteklenen radikal bir ifade.

·         Cinsiyetin bir spektrum olduğu iddiası ile kötü şöhretli Genderbread Person (Cinsiyet Kurabiyesi) ve Gender Unicorn'a bağlantılar verilmesi.

·         "İlkokulda Cinsiyetin Onaylanması" başlıklı bir kaynağın tanıtımı: “Sosyal Cinsiyet Değişimi" başlıklı kaynakta eğitimcilere söylenenler:

o    Öğrenciler biyolojik cinsiyetlerinden ziyade "cinsiyet kimliklerine" uygun tesisleri (tuvaletler, soyunma odaları) kullanma hakkına sahiptir.

o    Öğretmenler,  çocuğun ailesi istemese bile, cinsiyet karmaşası yaşayan bir çocuğa karşı cinsten biri gibi davranmalı ve davranılmasına izin vermelidir.

o    Öğrenciyle tercih ettiği zamirleri ve ismini onaylayacak kişilerle konuşulmalıdır.

o    Öğrencilere çeşitli cinsiyet kimlikleri ve ifadeleri hakkında bilgi vermek için ders planları kullanılmalıdır.

Toplumsal cinsiyet
Çocuklarının okulda gizlice toplumsal cinsiyet ideolojisi ile tanıştırıldığını fark eden veliler okul bölgesine tepki gösterdi.

Markofer ilkokulunda, böyle bir kulübün el ilanları “Tüm Çocuklar için Güvenli, Sağlıklı ve Zorbalık Karşıtı Bir Alan” ve “arkadaşlarla eğlenme, oyun oynama ve öğrenme yeri" olarak tanıtıyordu. Artık veliler bıkmış durumda ve seslerini yükseltiyorlar. Aileleri temsil eden NCLP anayasa avukatı Dean Broyles, bölgenin davranışının Anayasa ve Yüksek Mahkeme içtihadını ihlal ettiğini söylüyor. Broyles, Kaliforniya Aile Konseyi'ne verdiği demeçte "Çocuklar ebeveynlerine aittir, devlete değil" dedi ve şöyle devam etti: 

"Ebeveynler, çocuklarının eğitimini, bakımını ve yetiştirilmesini yönetme konusunda temel anayasal hakka sahiptir. Sadece 'zorbalık karşıtı' bir çabaymış gibi akıllıca gizlenen kulüpler, müvekkillerimin medeni haklarını ihlal ettiği için hukuka aykırıdır. Bölge, bu cinsellik ve toplumsal cinsiyet kulüplerinin varlığını ebeveynlerden gizlemenin, küçük çocuklarını gizlice öğle yemeği sırasında uygunsuz bir şekilde cinselliği tartışmak için kulübe almanın ve ayrıca çocuklara ebeveynlerine söylememeleri için baskı yapmanın uygun olduğunu düşünüyor gibi görünüyor."

Bu, bir devlet okulunun çocuklara toplumsal cinsiyet ideolojisini tanıtmak için GSA kulüplerini kullandığı ilk olay değil. Colorado'lu bir anne olan Erin Lee'nin kızı da ortaokulda aslında GSA olan sözde 'Sanat Kulübü'ne davet edilmiş ve bu davet onu acı dolu bir cinsiyet karmaşası dönemine sokmuştu.