Dominika Yüksek Mahkemesi eşcinsel eylemlerin cezalandırılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

Karayipler’de bir ada ülkesi olan Dominika’da, Cinsel Suçlar Yasasının eşcinsel ilişkiyi cezalandıran bölümlerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi.
Dominika Yüksek Mahkemesi eşcinsel eylemlerin cezalandırılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti


Kaynak: dominicanewsonline.com
Erişim tarihi: 24.04.2023

Dominika Yüksek Mahkemesi, Cinsel Suçlar Yasasının eşcinsel ilişkiyi cezalandıran 14. ve 16. bölümlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Karar bu sabah Zoom üzerinden açıklandı. Söz konusu karar ülkeyi, aynı cinsiyetten yetişkinlerin mahremiyet içinde rızaya dayalı cinsel faaliyetlerde bulunma hakkını tanıyan küresel topluluğun parçası haline getirdi. Cara Shillingford davacıları, Başsavcılık davalıyı, Joelle Harris Roseau Piskoposunu (Katolik Kilisesi) ve Anglikan Kilisesini, Joshua Francis ise Dominika Evanjelik Kiliseler Birliğini müdahil taraflar olarak temsil etti.

Karar, ülkede eşcinsel ilişkiyi fiilen suç olmaktan çıkarıyor. Kararın insan hakları ve Dominika'da dinin rolü açısından geniş kapsamlı sonuçları olacağı öngörülüyor.

Dava ilk olarak 2022 yılında, Cinsel Suçlar Yasasının (SOA) eşcinsel faaliyetleri suç sayan iki bölümünün anayasaya aykırı olduğuna karar verilmesini isteyen eşcinsel bir erkek tarafından mahkemeye taşınmıştı. Davacılara göre, Dominika'da LGBT’lilerin faaliyetlerinin suç sayılmasına son verilmesini amaçlayan bu dava, Azınlık Hakları Dominika (MiRiDom) ve HIV Hukuk Ağı tarafından desteklendi ve bu kuruluşlar güvenlik riski nedeniyle adı açıklanmayan davacıyla birlikte çalıştı.

SOA'nın 14. ve 16. bölümleri uyarınca, aynı cinsiyetten rızası olan partnerler arasındaki cinsel faaliyet yasaktır ve bu suçlar ilk olarak Dominika'nın İngiliz sömürge yönetimi altında olduğu 1873 yılında yürürlüğe girmiştir. 

Davayı açan eşcinsel adam ise, eşcinsel olduğu için Dominika'da ayrımcılık, düşmanlık ve şiddetle karşılaştığını iddia ediyor. MiriDom, konunun 2022 yılında ilk kez mahkemeye taşınması üzerine yayınladığı basın açıklamasında, "Dominika'nın 1978 Anayasası özel hayatın gizliliği, ayrımcılıktan korunma, özgürlük, kişilerin güvenliği, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezalara maruz kalmama, ifade özgürlüğü ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğü haklarını güvence altına almaktadır. SOA'nın 14. ve 16. Bölümleri ise bu hakları çeşitli şekillerde ihlal etmektedir." dedi. Bugünkü karar Dominika'yı, aynı cinsiyetten yetişkinlerin kovuşturma korkusu olmaksızın rızaya dayalı cinsel faaliyetlerde bulunma haklarını tanıyan küresel topluluğun bir üyesi haline getirdi.