Bilimsel araştırmalar çocuklarda cinsiyet hoşnutsuzluğuna yönelik tedavilerin etkinliği hakkında ne diyor?

Florida Sağlık Dairesi, çocuk ve ergenlerde cinsiyet disforisinin tedavisine yönelik yaptığı araştırmaların sonucunda, bu uygulamaların yetersiz kanıtlarına ve potansiyel zararlarına işaret eden yeni bir kılavuz yayınladı.
Bilimsel araştırmalar çocuklarda cinsiyet hoşnutsuzluğuna yönelik tedavilerin etkinliği hakkında ne diyor?

 

Erişim Tarihi: 12.03.2023

Kaynak: ourduty.group

 

Transseksüel olduğunu söyleyen gençlere yönelik hormonal uygulamaya ilişkin sistematik incelemeler, düşük kaliteli kanıt, küçük örneklem boyutları ve orta ila yüksek yanlılık riski eğilimi göstermektedir. International Review of Psychiatry dergisinde yayınlanan bir makale, klinik bakım talep eden transseksüellerin (cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer cinsiyete bürünen kişi) %80'inin karşı cinse bürünme arzusunu kaybedeceğini belirtmektedir. Bir derlemede "transseksüel ergenler için hormonal uygulamaların amaçlanan fiziksel etkilere benzer etkiler gösterebileceği, hatta belki de plasebo olarak bu etkilerin görülebileceği, ancak bu uygulamaların psikososyal ve bilişsel etkilerine ilişkin kanıtların kesinlikle eksik olduğu" sonucuna varılmıştır.

Merck Manual Tanı ve Tedavi El Kitabı'na göre, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk): sinirlilik, anksiyete ve depresif bozukluk ve genellikle cinsiyetinden rahatsızlık duyup karşı cinse özenme olarak karakterize edilir.

Kesin kanıt eksikliği ve uzun vadeli geri döndürülemez etki potansiyeli nedeniyle, Bakanlığın kılavuz ilkeleri aşağıdaki gibidir:

  • Sosyal cinsiyet değişimi (herhangi bir tıbbi müdahale olmadan sosyal hayatta karşı cinsiyettenmiş gibi yaşamak) çocuklar veya ergenler için bir tedavi seçeneği olmamalıdır.
  • 18 yaşın altındaki hiç kimseye ergenlik engelleyici veya karşı cinsiyet hormonu reçete edilmemelidir.
  • Cinsiyet değiştirme ameliyatı çocuklar veya ergenler için bir tedavi seçeneği olmamalıdır.
  • Mevcut kanıtlara dayanarak, "mastektomi (memelerin alındığı transseksüel ameliyatı), ovariektomi (yumurtalıkların alınması), uterus ekstirpasyonu (rahim ağzından yumurtalığa uzanan kanalın alınması), penisin devre dışı bırakılması, trakeal tıraş (kadınlara yapay adem elması yapılması), çocuğun genetik yapısıyla uyumlu olmayan hormonların reçetelenmesi veya ergenlik engelleyicilerin teşvik edilmesi kabul edilemez derecede yüksek zarar riski taşıyan klinik uygulamalardır."
  • Çocuklara ve ergenlere akranları ve aileleri tarafından sosyal destek sağlanmalı ve lisanslı bir sağlık uzmanından danışmanlık alınmalıdır.
Federal sağlık sigortası program Medicaid'in yaptığı araştırmada, cinsiyet disforisi tedavisine yönelik uygulamaların uzun vadeli zarar potansiyeli olduğu tespit edildi.

Bakanlığın kılavuz ilkeleri, federal sağlık sigortası programları olan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezlerinin cerrahi ve cerrahi olmayan tedavilerin yaş şartı ile tutarlıdır. Bu kılavuzlar aynı zamanda İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Fransa'nın kılavuzları, incelemeleri ve tavsiyeleri ile de uyumludur.

20 Nisan 2022 tarihinde, Florida Sağlık Dairesi çocuklarda ve ergenlerde cinsiyet disforisinin tedavisine ilişkin bir kılavuz yayınlamıştır. Florida İdari Kanunu 59G-1035 numaralı Bölüm uyarınca, Sağlık Hizmetleri İdaresi Ajansı Sekreteri tedavilerin yaygın olarak kabul edilen profesyonel tıbbi standartlarla tutarlı olup olmadığının Florida Medicaid programı tarafından gözden geçirilerek bir rapor hazırlanmasını talep etmiştir. Bu rapor 2 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmış ve cinsiyet disforisinin tedavisine yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatı, karşı cinsiyet hormonları ve ergenlik engelleyiciler gibi bazı hizmetlerin yaygın olarak kabul edilen profesyonel tıbbi standartlarla tutarlı olmadığı ve uzun vadeli zararlı etki potansiyeli olan deneysel ve araştırma amaçlı tedaviler olduğu tespit edilmiştir.

Kurumun raporu, çocuklarda cinsiyet disforisi tedavisinin etkinliğine ilişkin bilimsel araştırmaları özetlemektedir. Araştırma bulguları aşağıdaki gibidir:

  • Cinsiyet disforisinin tedavisine yönelik hormon uygulamaları, ergenlik engelleyiciler ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını destekleyen bilimsel çalışmalar zayıf veya çok zayıftır.
  • Cinsiyet disforisi tedavisine yönelik hormon uygulamalarının faydalarını gösteren kanıtlar çok zayıftır.
  • Bilimsel çalışmalar ergenlik engelleyici kullanımının ruh sağlığını iyileştirdiğini göstermemektedir.
  • Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra uzun süreli takip çalışması eksikliği vardır.
  • "Cinsiyet değişimini teşvik eden" protokolün etkinliğine ilişkin rastgele kontrol çalışmaları bulunmamaktadır.