Cinsiyet değiştirme uygulamalarına karşı küresel tepkiler

İtalya ergenlik engelleyicileri yeniden gözden geçiriyor; WPATH yine yakayı ele verdi; Alman doktorlar trans-olumlayıcı tıbba hayır diyor; Şili'de ebeveynler harekete geçti.
Cinsiyet değiştirme uygulamalarına karşı küresel tepkiler


Kaynak: genderclinicnews.com
Erişim tarihi: 21.05.2024

İtalya: İtalya hükümeti tarafından ergenlik engelleyicilerin kullanımını incelemek üzere kurulan 29 üyeli teknik panelin 23 Mayıs'ta ilk kez toplanması bekleniyor. Panelde üst düzey bürokratlar, tıp derneklerinin liderleri ve biyoetikçiler yer alıyor. Panelin amacı yeni kılavuzlarla ülke genelinde tedaviyi standartlaştırmak. Buna paralel olarak İtalyan İlaç Kurumu (AIFA), cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) için ergenlik engelleyicilerin kullanımına izin veren ve maliyetlerinin tamamen Ulusal Sağlık Hizmeti tarafından karşılanmasını sağlayan yasayı gözden geçirmeye hazırlanıyor. AIFA'nın yeni başkanı Profesör Robert Giovanni Nisticò da bu hassas konunun titiz ve kanıta dayalı bilimsel bir yöntemle ele alınması gerektiğini söylüyor. AIFA, teknik panel ve Ulusal Biyoetik Komitesi (CBN) ile istişare içinde çalışacak. Bir nörofarmakolog olan Profesör Nisticò, diğer Avrupa ülkelerinin daha temkinli tedavi politikaları benimseme eğiliminin yanı sıra cinsiyet değiştirme sürecinin bir parçası olan hormonal müdahalelerin zayıf ve kanıt temeli olmayan uygulamalar olduğunu ortaya çıkaran sistematik incelemelere de atıfta bulunuyor.

İtalya'nın bu çok kurumlu yeni değerlendirme çalışması, ülkedeki ergenlik engelleyicilerin ana merkezi olan Floransa'daki Careggi hastanesi cinsiyet kliniğinin sağlık bakanlığı tarafından denetlenmesinin ardından geldi. Kliniğin, AIFA'nın psikolojik müdahaleler ve cinsiyet dışı sıkıntı nedenlerini belirlemek için bir nöropsikiyatristin de dahil olduğu multidisipliner değerlendirme kriterlerini ihlal ettiği ve 9-10 yaşlarındaki çocuklara ergenlik engelleyiciler verdiği tespit edildi. Corriere Della Sera isimli gazetenin haberine göre: "Psikoloğun karşısına çıkan çocuklara psikoterapi verilmiyor ve bunun yerine doğrudan kendi cinsiyetlerini tespit etmeleri isteniyordu. Yani, [psikolog] onlara doğrudan kendilerini nasıl algıladıklarını ve erkek mi yoksa kadın mı olduklarını soruyordu. Sonra da ilacı uygulamaya başlıyordu."

Floransa Cumhuriyet Savcılığı, Careggi'de uygulanan ergenlik engelleyici ilaç tedavisine ilişkin cezai soruşturma başlattı. Hastanenin ergenlik engelleyicilerin kullanımını askıya aldığına dair haberler çıktı. Ancak 15 Mayıs'ta Forza Italia partisinden Senatör Maurizio Gasparri -ki kendisi geçtiğimiz Aralık ayında aceleye getirilen cinsiyet değiştirme uygulamaları konusunda kamuoyunun endişelerini dile getirmişti- Careggi hastanesinin yeni hastalara hala ergenlik engelleyici ilaçlar verdiğinin görüldüğünü söyledi. Senatör Gasparri: “Eğer bu doğrulanırsa, bu son derece ciddi bir durum olacaktır. Bu nedenle, haberin doğru olup olmadığı ve doğruysa bakanlığın çocuk sağlığını korumak için ne gibi adımlar atmayı planladığını öğrenmek üzere Sağlık Bakanına yeni bir soru önergesi sundum." dedi. 

Agata Rossi takma adını kullanan bir tıp yazarı ise İtalya’da savunmasız çocuklara ergenlik engelleyiciler sunan özel klinikler olduğunu ancak özellikle güneyde birçok doktorun çocuklara ergenlik engelleyici reçete etmeyi reddettiğini ve bunun yerine vücut bütünlüğüne daha az müdahale eden bir tedavi yaklaşımı benimsemeyi tercih ettiğini söyledi.

Cinsiyet değiştirme

Amerika: Bakım kılavuzları uluslararası alanda cinsiyet klinisyenleri ve halk sağlığı yetkilileri tarafından “kaliteli bakımın garantisi” olarak gösterilen Dünya Transseksüel Sağlık Profesyonelleri Birliği (WPATH), reşit olmayanlar için cinsiyet değiştirmenin mantığını zayıflatan sistematik bir kanıt incelemesinin yayınlanmasını kısıtlamaya çalıştı. 

Bu haber, geçtiğimiz haftalarda WPATH tarafından birden fazla sistematik inceleme yapmak üzere görevlendirilen Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarının da dahil olduğu bir e-posta zincirinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. 31 Ağustos 2020 tarihinde, üniversitenin Kanıta Dayalı Uygulama Merkezinden Profesör Karen Robinson, WPATH'ın yayın yapma kabiliyetlerini kısıtlamaya çalıştığını açıkladı. Yaptıkları sistematik incelemede ise "çocuk ve ergenlerin [tedavisine] ilişkin çok az veya hiç kanıt bulamadıklarını" belirtti. E-postasına yanıt olarak, ABD hükümetinin Sağlık Araştırmaları ve Kalite Ajansı'ndan Dr. Christine Chang, sistematik incelemenin sonuçlarının genel olarak erişilebilir olmamasının "hayal kırıklığı" yaratacağını söyledi. Dr. Chang: "Çocuklar ve ergenler hakkında çok az kanıt olduğunu yada hiç kanıt olmadığını bilmek faydalı olacaktır" dedi.

Eylül 2022'de WPATH, hızla büyüyen ergen hasta profiline ayrılan yeni bir bölümle birlikte bakım standartlarının 8. baskısını yayınladı. Söz konusu baskı, ergenlerde cinsiyet değiştirme uygulamalarının sonuçlarına ilişkin sistematik bir incelemenin mümkün olmadığını [çünkü] çalışma sayısının hala düşük olduğunu ve gençleri yetişkinliğe kadar takip eden çok az sonuç çalışması olduğunu söyleyen Cass raporuna karşı çıkıyordu. 

British Medical Journal için Şubat 2023'te yapılan bir araştırmada ise Jennifer Block, WPATH bakım standartları ve 2017 Endokrin Derneği kılavuzuyla ilgili ciddi endişeler olduğunu bildirdi. Block, WPATH'in Johns Hopkins Üniversitesi'nin talebi üzerine gerçekleştirdiği ve sayısı açıklanmayan sistematik incelemelerden yalnızca ikisini yayınladığına dikkat çekti. Ayrıca Block, kanıta dayalı tıp konusunda uzman olan Profesör Gordon Guyatt ve Mark Helfand'ın "güvenilir bir kılavuzun yapılan tüm sistematik incelemeler hakkında kaç tane yapıldığı ve sonuçların ne olduğu konusunda şeffaf olunması gerektiği" fikrini desteklediğini aktardı.

Cinsiyet değiştirme

Almanya: 128. Alman Tıp Meclisi, ülkenin federal hükümetine, reşit olmayanlar için ergenlik engelleyiciler, karşı cinsiyet hormonları ve transseksüel ameliyatları en az on yıllık takip ile etik olarak kontrol edilen klinik çalışmalarla sınırlandırması çağrısında bulundu. Bu çağrı, Almanca konuşulan ülkeler için cinsiyet değiştirme uygulamalarının reşit olmayanlarda serbestçe kullanılmasını destekleyen yeni bir taslak tedavi kılavuzuna ters düşüyor. 

Gençlerde cinsiyet disforisi konusunda uzman olan ve ihtiyatlı olunması gerektiğini savunan Münihli çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Alexander Korte'ye göre, Mayıs ayının başlarında çoğunluk tarafından kabul edilen bu meclis kararı güçlü bir siyasi sinyal gönderiyor ve yeni bir cinsiyet değiştirme kılavuzunun kabul edilip edilmeyeceğini sorgulatıyor. Dr. Korte, bir ebeveyn grubundan gelen mektup da dahil olmak üzere taslak kılavuza yönelik başka saldırılar da olduğunu söylüyor. Ancak, Dr. Korte diğer tıp dernekleriyle birlikte kılavuz geliştirme projesine başkanlık eden Alman Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Psikosomatik ve Psikoterapi Derneği'nin (DGKJP) de çok inatçı, dik başlı ve bilimsel argümanlara açık olmadığını kanıtladığını söyledi.

Dr. Korte, doktorların kararının hükümet üzerinde bağlayıcı olmadığını ancak bu kararın ülkenin tıbbi özerklik sisteminde merkezi bir kuruluş olan Alman Tabipler Birliği'ni (Bundesärztekammer) yanıt vermeye zorlayacağını söyledi. Söz konusu karar metnine göre, translara verilen karşı cinsiyet hormonları ve cinsiyet değiştirme ameliyatları "fizyolojik olarak birinci derecede sağlıklı olan ve bu tür önlemler için kanıt bulunmadığı için bilgilendirilmiş rıza veremeyecek olan reşit olmayan çocuklarda geri dönüşü olmayan müdahalelere neden olmaktadır. Bu tür müdahaleler, özellikle de gelişme çağındaki çocuklarda insan ruhunu etkilemektedir. Bu tür müdahalelerin [ergenlik engelleyiciler veya karşı cins hormonlar] kullanılması, çocuklar üzerinde yapılan bir çeşit deneysel tıp uygulamasıdır ve bunu büyük olasılıkla meme veya erkek cinsel organının kesilmesi gibi çocuğun bedenine yapılan kalıcı müdahaleler takip etmektedir. Bu ise üreme fonksiyonunun kaybına ve anorgazmi de dahil olmak üzere cinselliği deneyimleme yeteneğinin azalmasına neden olur."

Doktorlar Meclisi ayrıca Almanya'nın "self-ID (kendi kimliğini belirleme)" yasasının, reşit olmayan bir kişinin cinsiyetinin "öncesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi teşhisi ve danışmanlığı almadan" yasal olarak değiştirilemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik bir kararı da destekledi. Çocuklar için kendi kimliğini belirleme, cinsiyet değiştirme sürecinden farklı olarak uluslararası alanda teşvik ediliyor. Dr. Korte ise, kendi kimliğini belirleme uygulamasının cinsiyet değiştirme uygulamalarını artıracağı yönünde görüş bildiren eleştirmenler arasında yer alıyor.

Cinsiyet değiştirme

Şili: "Kızımın sınıfında 22 öğrenci var ve bunlardan sekizi şu anda trans” diyen Alejandra'nın kızı da daha önce klinik olarak “cinsiyet disforisi” olarak adlandırılan belirtiler göstermeden 15 yaşında kendi kendine trans olduğuna karar verdi. Medya kuruluşu El Ágora, geçen yıl hızlı başlangıçlı cinsiyet disforisi (ROGD) olarak bilinen fenomenden duydukları endişeyle kurulan Şilili Kairos (Agrupación Kairós) grubundan ebeveynlerin profilini çıkardı. El Ágora’da aktarılan haber şöyle: "‘Biz aileler, sözde 'olumlayıcı' terapiyi ilerlemenin tek yolu olarak kabul etmemiz için üzerimizde baskı kuran okul sistemi ve sağlık sistemi tarafından sindirilmiş hissediyoruz,’ diyen Paulina, bunu reddettiklerinde transfobik olmakla suçlandıklarını belirtiyor. ‘Keşke [12 yaşındaki] kızım için başka bir yol olsaydı çünkü eminim ki babasıyla yaşadığımız şiddetin büyük bir kısmı onun izolasyonunun arkasında yatıyor ve bugün bunu trans meselesiyle çözüyor, dünyaya sözde daha güçlü olan bir erkek figürüyle çıkıyor.’ diyor.”

Adı Yunanca'da uygun zaman anlamına gelen Kairos, Şili'de hala çok az bilinen bir konunun tartışılmasını teşvik etmek isteyen ebeveynleri ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Kairos grubundan bir anne yaptığı açıklamada, "Sosyal medyadaki yayınlarımız sayesinde, ülkenin dört bir yanından çeşitli ruh sağlığı uzmanları bizimle temasa geçti, çünkü özel muayenehanelerinde sunulan ve giderek artan [ROGD] vakalarından endişe duyuyorlar" dedi.

"2023'ün sonunda terapistlerle, ROGD olgusunu açıklayan profesyonellerin ve grubumuzdaki ebeveynlerin tanıklıklarının yer aldığı bir atölye günü düzenledik ve bu atölye çalışmasından yola çıkarak on terapistle bir çalışma grubu oluşturmayı başardık." diyen anne, bu konudaki düzenleme eksikliğinin aktivist gruplar tarafından istismar edildiğini söyledi. "Bu durum, herhangi bir terapistin bu konuda uygun bir yeterliliğe sahip olmaksızın danışanlarına cinsiyet değiştirme uygulamaları sunabileceği anlamına geliyor, bunun için konuyu politik-ideolojik bir pozisyon olarak ilan etmeleri yeterli."

Hükümet, "Şili Onurla Büyüyor" sloganı altında toplumsal cinsiyet ideolojisini ve cinsiyet değişimini teşvik ediyor. Eskiden trans aktivist olan ancak şimdilerde translıktan pişman olarak esas cinsiyetine dönen bir detrans olan Nicolás Raveau, Kairos ile ortaklaşa olarak, cinsiyet değiştirme uygulamaları ve bunun Şili'deki etkisi üzerine bir araştırma yayınladı. Kendisi, hormon ilaçlarını 18 yaşından büyüklerle sınırlayan bir klinik belgesine rağmen, kamu sağlık sisteminin bu müdahaleleri 14 yaşından itibaren teşvik ettiğini söyledi. Raveau: "Özel sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda, ilk konsültasyon sırasında hormon ilaçlarına erişimi kanıtlayan reçeteler ve tıbbi kayıtlar var. Hatta 10 yaşından küçük Şilili çocukların, bazıları ciddi ve kalıcı fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğuran ergenlik engelleyiciler ve karşı cinsiyet hormon müdahalelerine maruz kaldığına dair resmi olmayan raporlar bile var." dedi.