Çekya Eğitim Bakanı, LGBT eğitiminin Çek okullarına ait olduğunu söyledi

Çekya'da müfredat reformuna ilişkin bir tartışma sırasında Eğitim Bakanı Mikuláš Bek, cinsel azınlıkların öğrenilmesi ile kadın hakları arasında bir paralellik kurdu.
Çekya Eğitim Bakanı, LGBT eğitiminin Çek okullarına ait olduğunu söyledi


Kaynak: expats.cz
Erişim tarihi: 17.04.2024

Çekya'da müfredat reformuna ilişkin bir tartışma sırasında Eğitim Bakanı Mikuláš Bek, cinsel azınlıkların öğrenilmesi ile kadın hakları arasında bir paralellik kurdu.

Çek Eğitim Bakanı Mikuláš Bek, televizyonda yayınlanan bir tartışma sırasında LGBT konularının öğretilmesinin modern Çek ortaokul müfredatına ait olduğunu söyledi. Bakanın yorumu koalisyon ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı.

Çekya'nın eğitim ve öğretim sisteminde reform yapılmasına ilişkin yürütülen geniş çaplı bir tartışma sırasında yayıncı TV Nova'ya konuşan Bakan Bek, LGBT topluluğunun tarihi ve doğası hakkında bilgi edinilmesinin kadınların özgürleşmesi hakkında bilgi edinmekle aynı düzeyde olduğunu ileri sürdü. Bek, "Kadın eşitliği, kadının toplumdaki rolünün dönüşümü ve cinsel azınlıkların hakları gibi konuların eğitime ait konular olduğunun bugün çok açık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çekya Eğitim Bakanı Mikuláš Bek, okullarda LGBT eğtimi verilmesi gerektiğini savunması üzerine tepkiyle karşılaştı.

Bakan, okulların LGBT konularını siyasileştirmemesi gerektiğini de söyledi. "Okulda verilen eğitim, siyasi tercihlerin ve davranışların [çerçevelenmesi] için pratik bir reçete olmamalıdır" dedi. Kendisi LGBT’lilerin toplumdaki rolü gibi konuları "ideolojik dikenler" olmadan anlamanın mümkün olduğuna inanıyor. Bek, okulların bu konuyu tarih derslerinde işlemesi ya da öğretmenlerin bunu farklı bir bağlamda sunması gerekip gerekmediğinden emin değil ancak LGBT topluluğu hakkında öğretimin gerekli olduğunu tekrar teyit etti.

Parlamento Bilim, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Yardımcısı, sağcı muhalefet Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi milletvekili Zdeněk Kettner ise Bek'e sert bir şekilde karşı çıktı. Kettner, "LGBT topluluğunun tarihsel bir gerekçesi yok" dedi. "Bu, tarihe ait olmayan tamamen yeni bir ideolojik yapıdır" diye ekledi. Ayrıca cinsiyetin biyolojik gerçekliği ile LGBT konularının öğretilmesi arasındaki olası çelişkiden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

İktidardaki Sivil Demokratlar partisinden Kateřina Jurigová da Bakan Bek'in önerisini onaylamadı. Jurigová X hesabından: "LGBT konuları kesinlikle tarih derslerine ait değil - hele hele [Bek'in] önerdiği şekilde hiç değil. Çocuklara empati ve yaşlılara saygı gibi gelecek için daha ciddi ve gerekli sosyal konuları aktarmaya ne dersiniz?" diye yazdı. TV Nova programının katılımcıları, okullarda LGBT öğretimi tartışmasına, Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ezberciliği sınırlayıp sosyal çevreye daha fazla odaklanmayı amaçlayan gelecekteki bir okul reformunu (kesin bir tarih belirlenmedi) tartışırken başlamışlardı.