Brezilya yüksek mahkemesi, okullarda 'cinsiyetsiz dil' kullanımını yasaklayan yönetmelikleri askıya aldı

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, Ibirité ve Águas Lindas kasabalarındaki okul ve kamu dairelerinde 'cinsiyetsiz' Portekizce kullanımını ve öğretimini yasaklayan yönetmelikleri askıya aldı.
Brezilya yüksek mahkemesi, okullarda 'cinsiyetsiz dil' kullanımını yasaklayan yönetmelikleri askıya aldı


Kaynak: breitbart.com
Erişim tarihi: 23.05.2024

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi (STF) Yargıcı Alexandre de Moraes geçtiğimiz günlerde Ibirité ve Águas Lindas kasabalarında tüm okullarda ve kamu dairelerinde "cinsiyetsiz" Portekizce kullanımını ve öğretimini yasaklayan yönetmelikleri askıya aldı.

Şimdi askıya alınan yönetmelikler, hem devlet okulları hem de özel okulların öğretim materyallerinin içeriğinde halk arasında “non-binary (iki cinsiyet olduğu gerçeğini reddeden) lehçe” olarak da adlandırılan "cinsiyetsiz" dilin kullanılmasını yasaklamanın yanı sıra, kamu dairesi belgelerinde, ihale ilanlarında veya kamu tarafından finanse edilen her türlü kültürel, sportif veya sosyal faaliyetlerde kullanımını yasaklıyordu.

Brezilya'nın en güçlü yargıçlarından biri olan De Moraes, 31 Mayıs'ta Brezilya üst mahkeme yargıçlarının incelemesini beklemek üzere ihtiyati tedbir kararıyla yasaları askıya aldı. Yasaların askıya alınması kararının, Brezilyalı LGBT sivil toplum örgütleri Ulusal LGBT İttifakı ve Brezilya "Homotransafetive" Aileler Derneği tarafından açılan davalardan kaynaklandığı bildirildi. Bu gruplar, eğitim kurallarını belirleme yetkisinin federal hükümete ait olması nedeniyle söz konusu yasaların anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti. De Moraes ise davacıların argümanını kabul etti.

De Moraes’in resmi olarak bildirildiği kararında şöyle yazıyordu: “Bu bağlamda, belediyeler müfredat, ders programları, öğretim metodolojileri ya da öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin kurallar koyma yetkisine sahip değildir. Yerel çıkarları düzenlemek amacıyla federal mevzuatı tamamlama ihtiyacı, pedagojik içeriğe yönelik bir yasağı asla haklı çıkarmaz.”

Cinsiyetsiz dil
Yargıç Alexandre de Moraes, okul ve kamu dairelerinde "cinsiyetsiz dil" kullanımını ve öğretimini yasaklayan yönetmelikleri askıya aldı.

Yargıcın sözleri şöyle devam ediyordu: "İtiraz edilen belediye yasasından etkilenecek şekilde, eğitim kurumlarındaki öğretim faaliyetlerinde söz konusu içeriğin yayılmasının yasaklanması, belediye yasama gücünün milli eğitim sistemine bağlı eğitim kurumları tarafından öğretilen pedagojik müfredata açık müdahalesi anlamına gelmektedir."

Brezilya'nın resmi dili, yapısında eril ve dişil cinsiyetli kelimeler bulunan romantik bir dil olan Portekizcedir. Bir kelimenin cinsiyetinin tipik olarak biyolojik cinsiyet kavramıyla bir ilişkisi yoktur. İsimler, zamirler, artikeller ve sıfatlar, her bir duruma bağlı olarak tanımlanmış eril veya dişil cinsiyetle yazılır ve konuşulur.

LGBT aktivisti gruplar Portekiz dilinin kurallarını zorla değiştirerek daha "kapsayıcı" hale getirmeye çalışıyor, bir kelimenin cinsiyetini tanımlayan sesli harfleri "non-binary dostu" alternatiflerle temelden değiştirerek çok sayıda temel Portekizce kelimenin yanlış yazılmasına neden oluyor. "Cinsiyet kapsayıcı" dil değişikliklerinin amacının, dilleri "non-binary" olduğunu iddia eden kişiler için daha "kapsayıcı" hale getirmek olduğunu ileri sürüyorlar. Portekiz dili söz konusu olduğunda, "kapsayıcı" dil, isimlerin sonundaki "o" ve "a" sesli harflerinin "e" veya "u" gibi sözde "cinsiyetsiz" sesli harflerle değiştirilmesini gerektiriyor. Bazı aşırı durumlarda, cinsiyet belirten sesli harfler "x" harfi veya "@" sembolü ile değiştirilerek kelimeler telaffuz edilemez hale getiriliyor.

"Cinsiyetsiz dil” kullanımını yasaklayan yönetmeliklerin askıya alınmasıyla sonuçlanan bu iki dava, LGBT yanlısı iki grup tarafından Brezilya'nın diğer 15 şehrine ve Amazonas eyaletine karşı açılan ve hepsi de benzer yasaları kabul eden 18 davadan oluşan daha geniş bir grubun parçası olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl de Moraes, Brezilya'nın Rondônia eyaletinde, bölgedeki devlet okulları, özel okullar ve diğer yerel eğitim kurumlarında "cinsiyetsiz dil” kullanımını yasaklayan bir yasayı daha iptal etmişti.