BM trans sağlığı paneli yandaşçılıkla suçlanıyor: DSÖ uzmanlarının %80'i çıkar çatışmaları nedeniyle mimlendi

Trans yetişkinlere yönelik küresel bakım standartlarını belirleyen bir BM paneli, üyelerinin neredeyse tamamının çıkar çatışması içinde olması ve hatta grubun çalışmalarında mali pay sahibi olması nedeniyle yandaşçılıkla suçlandı.
BM trans sağlığı paneli yandaşçılıkla suçlanıyor: DSÖ uzmanlarının %80'i çıkar çatışmaları nedeniyle mimlendi


Kaynak: dailymail.co.uk
Erişim tarihi: 08.02.2024

Trans yetişkinlere yönelik küresel bakım standartlarını belirleyen bir BM paneli, üyelerinin neredeyse tamamının çıkar çatışması içinde olması ve hatta grubun çalışmalarında mali pay sahibi olması nedeniyle yandaşçılıkla suçlandı.

ABD merkezli bir kampanya grubu olan LGBT Cesaret Koalisyonu, BM Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ), yazmakla görevlendirildikleri kılavuzlardan kazanç elde edecek uzmanlar atamakla suçladı. İddiaya göre, translara karşı cinsiyet hormon ilaçları ve diğer cinsiyet değiştirme prosedürlerini uygulayan muayenehanelere sahip bazı tıp uzmanları, bu tür sözde “transseksüel tedavi hizmetlerinin” yaygın hale gelmesinden kazançlı çıkıyor.

Missouri'deki bir trans kliniğinde eski bir vaka yöneticisi olan ve çocukların ergenlik engelleyicilere hızlı bir şekilde yönlendirildiğini ortaya çıkaran Jamie Reed, DSÖ'yü bu çalışmada mali çıkarı olan panelistler atadığı için eleştirdi. Koalisyon üyesi Reed, DailyMail.com'a verdiği demeçte, “Pek çok kuruluş entelektüel çıkar çatışmalarını yönetmekte zorlanır, ancak finansal çıkar çatışması anaokulu seviyesindedir” dedi. “Temel finansal çıkar çatışmalarını bile yönetememeleri, küresel bir kılavuz gibi karmaşık bir şeyi yönetebilecek durumda olmadıklarını ve her şeye sil baştan başlamaları gerektiğini gösteriyor” dedi.

Reed bir raporda, panelin 13 üyesinden bazılarının “önemli” çıkar çatışmalarına sahip olduğu ve diğer üçünün de taraflı göründüğünü belirtti. DSÖ'nün bunları kovması ve cinsiyet disforisine (cinsiyet hoşnutsuzluğu) katkıda bulunan otizm spektrum bozukluğu da dahil olmak üzere daha geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip insanları ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdikten sonra pişman olan eski transları içeri alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bir başka grup olan Kanıta Dayalı Cinsiyet Tıbbı Derneği (SEGM) de aynı fikirde olduğunu belirterek söz konusu çıkar çatışmalarının, üyelerin "kanıtları tarafsız bir şekilde değerlendirme ve kanıta dayalı tavsiyelerde bulunma becerilerini engelleyebileceğini" söyledi.

DSÖ yetkilileri ise tartışma hakkında yorum yapmadı. Kurumun, kılavuz yazarları için “mali” ve “entelektüel” çıkar çatışmalarına karşı kuralları bulunuyor ancak bunların uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Eleştirmenler, büyük tıbbi çevrelerin trans ideologlar tarafından ele geçirildiğini belirtiyor ve trans olarak tanımlanan kişilerin karşı cins hormon ilaçları ve ameliyatlar yerine psikiyatrik tedavi hizmetinden daha fazla fayda göreceğini söylüyor.

Cinsiyet değişimi
Cinsiyet değişiminde başvurulan karşı cinsiyet hormonlarının maliyeti yılda 2.500 doları aşabiliyor.

Cinsiyet değiştirme prosedürleri hakkında kılavuzlar geliştiren klinisyenler, esas olarak hastalara yardım etmeye ve tıbbi etiğe odaklanmaktadır. Ancak DSÖ'nün 194 üye ülkesini etkileyecek standartların büyük mali sonuçları vardır. Örneğin, karşı cins hormon ilaçlarının maliyeti ABD'li trans hastalar için her yıl 2.500 dolara kadar çıkmaktadır. Tam bir cinsiyet değiştirme ameliyatı paketi ise 100.000 doları kolayca aşabilmektedir. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının daha yaygın hale getirilmesi, ilaç üreticilerinin ve bakım sağlayıcılarının kârlarını milyonlarca, hatta milyarlarca dolar artırabilmektedir. 

Koalisyon, bazı DSÖ panelistlerinin pahalı ilaçların ve prosedürlerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasından kişisel olarak kazançlı çıkacağını söylemektedir. Grup, bu kişiler arasında Kanada'nın Vancouver kentinde tıp doktoru ve psikiyatrist olan Gale Knudson'un da bulunduğunu ve Knudson'un “muayenehanesinin büyük ölçüde hastalara cinsiyet değiştirme ameliyatı için onay vermekten ibaret olduğunu” söyledi.

Bir diğeri ise New York Eyalet Psikiyatri Enstitüsü'nde psikiyatri doktoru ve araştırmacı olan Walter Bockting'dir. Grup, Bockting'in “klinik uygulamalarının karşı cins hormon ilaçlarının sağlanmasına odaklanması” nedeniyle risk altında olduğunu belirtmektedir.

Aynı şekilde, İngiltere'den Walter Bouman, Güney Afrika'dan Elma de Vries ve Chris McLachlan, Uganda'dan Apako Williams ve Tayland'dan Rena Janamnuaysoo'nun da cinsiyet değiştirme sürecinden kâr eden kliniklerde çalıştığı iddia ediliyor.

Brezilya'da eczacı olan Alicia Krüger'in, Brezilya hükümetine bu konuda danışmanlık yaptığı için, DSÖ'nün karşı cins hormon ilaçlarının daha geniş kullanımını tavsiye etmesinden fayda sağlayacağı iddia ediliyor. Grup, diğer panelistlerin de cinsiyet değiştirme ameliyatlarını teşvik eden kuruluşlardan maaş aldıklarını söylüyor.

Panelistler görevi kötüye kullanmakla suçlanmıyor - ancak kendi ticari çıkarlarına uygun yönergeler hazırlayan hükümetler arası bir organda yer almamaları gerektiği belirtiliyor.

DailyMail.com, ajansa ve panelistlerine cevap hakkı sunmak için DSÖ ile temasa geçti, ancak bir yanıt alamadı.

BM kuruluşu, 2023’ün Aralık ayında panel üyelerini açıkladığından bu yana eleştirilere maruz kalmaktadır. Panel, sağlık sistemlerinin translara küresel olarak nasıl davranılacağına dair kapsamlı kılavuzlar geliştirmeyi hedefliyor. Panelistler, karşı cins hormon ilaçlarına, diğer cinsiyet değiştirme prosedürlerine, doktor ve hemşirelerin eğitimine ve transların devlet belgelerinde kendilerini tanımlamak için karşı cinsiyeti seçmelerine izin veren politikalara odaklanıyor.