Biden yönetimi sadece iki cinsiyet olduğunu inkar etmeyi amaçlayan çalışmalara 1 milyon dolar akıtıyor

Federal olarak finanse edilen bu çaba, biyoloji derslerini trans öğrencilere sözde daha 'kapsayıcı' hale getirmeyi amaçlıyor ve bu bağlamda, biyolojideki iki cinsiyet anlayışını “yanlış” olarak nitelendiriyor.
Biden yönetimi sadece iki cinsiyet olduğunu inkar etmeyi amaçlayan çalışmalara 1 milyon dolar akıtıyor


Kaynak: dailywire.com
Erişim Tarihi: 15.02.2024
Yatınlanma Tarihi: 14.02.2024

Bilimsel ilerlemeyi teşvik etmek ve ulusal savunmayı güvence altına almakla görevli bir federal hükümet kurumu, sadece iki cinsiyet olduğunu inkar ederek biyolojiyi sözde "kapsayıcı" hale getirme çabasına yaklaşık bir milyon dolar aktarıyor.

National Science Foundation (Ulusal Bilim Vakfı), "biyoloji derslerinde cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin genellikle yanlış bir şekilde ikili olarak kategorize edildiği" iddiasına dayanarak üç kuruma büyük miktarda para veriyor. Çalışma, şu başlığını taşıyor: “Ortak Araştırma: Lisans biyolojisindeki cinsiyet/toplumsal cinsiyet anlatıları ve bunların trans, nonbinary ve toplumsal cinsiyete uymayan öğrenciler üzerindeki etkileri üzerine nitel bir araştırma”*, kısmen cinsiyetin ikili olduğu gerçeğini inkar ederek lisans biyoloji derslerini trans öğrenciler için daha "kapsayıcı" hale getirmeyi umuyor.

Biyolojik gerçekliği vergi mükelleflerinin paralarıyla inkar etme çabası, Biden yönetiminin aşırı sol inançları ilerletmek için federal bürokrasiden yararlanmaya yönelik daha geniş bir çabasının ortasında yer alıyor; büyük hibeler Amerika'nın kurumlarına aşırı ideolojileri yerleştirme çabalarına akıyor. National Science Foundation sözde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gündemini "yüksek öncelikli" olarak adlandırıyor ve "LGBTQ+ ve Müttefikleri" için de bir tane olmak üzere çok sayıda kimlik temelli çalışan kaynak grubuna sahip olmakla övünüyor.

Üç akademik kurum, Minnesota Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi ve Florida Uluslararası Üniversitesi, araştırmaya katılmak için hükümetten fon aldı. Hükümet fon açıklamalarına göre toplam 905.694 dolar vergi mükellefi parası bu çabaya harcanacak. Hükümet fonu, bilimsel ilerlemeyi teşvik etmek ve ulusal savunmayı güvence altına almakla görevli bir federal kurum olan Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tarafından verildi.

Toplumsal cinsiyet
Ulusal Bilim Vakfı, cinsiyetin ikili doğasını inkar etmeye yönelik çalışmalara verdiği mali desteği ikiye katladı.

Fonla ilgili açıklamada, trans, non-binary (iki cinsiyeti reddeden) ve hiçbir cinsiyete uymadığını iddia edenlere atıfta bulunularak, "Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin ikili kategoriler halinde aşırı basitleştirilmesi, biyoloji sınıflarını TNG (toplumsal cinsiyete uymayan) öğrencileri için özellikle zorlayıcı hale getirebilir" deniyor.

Ulusal Bilim Vakfı, federal kurumun ikiden fazla cinsiyet olduğuna inanıp inanmadığını sorusuna doğrudan yanıt vermezken; cinsiyetin ikili doğasını inkar etmeye yönelik çalışmalara verdiği mali desteği ikiye katladı.

Vakfın bu çalışmayı finanse etmesi, federal hükümetin radikal cinsiyet ideolojisini ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gündemini desteklemek için vergi mükelleflerinin parasını kullandığı tek olay değil.

Örneğin The Daily Wire, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın (HHS), 14 yaşından küçük çocuklar için transgenderizmi kapsayan cinsel eğitim programları geliştirmek amacıyla bir kuruluşa yaklaşık 700 bin dolar vergi mükellefi fonu tahsis ettiğini ortaya çıkardı.

Vergi mükelleflerinin fonları toplumsal cinsiyet konusunda aşırı solcu çabaları desteklemek için defalarca kullanılmış olsa da, Biden yönetimi yakın zamanda "cinsiyeti onaylayıcı bakımı" adı altında gerçekleştirilen cinsiyet değiştirme prosedürlerini desteklemek için sadece iki sayfalık bir literatüre dayandığı için ifşa edildi. Bu arada, giderek artan sayıda çalışma, bu tıbbi müdahalelerin hastalara fayda sağlamadığını ortaya koymaya devam ediyor.

 

*Çalışmanın orijinal başlığı: “Collaborative Research: A qualitative inquiry into sex/gender narratives in undergraduate biology and their impacts on transgender, non-binary, and gender non-conforming students”