Biden yönetimi Afrikalılara LGBT haklarını öğretecek tiyatro yapımlarını finanse ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrikalıları tiyatro yoluyla LGBT hakları ve aile içi şiddet gibi sosyal konularda 'eğitmek' için vergi mükelleflerinin parasını harcıyor.
Biden yönetimi Afrikalılara LGBT haklarını öğretecek tiyatro yapımlarını finanse ediyor


Kaynak: dailycaller.com
Erişim tarihi: 19.03.2024

ABD'de Biden yönetimi Afrikalılara "LGBT haklarını" öğretmek amacıyla tiyatro oyunları sahnelemek için vergi mükelleflerinin parasını harcıyor. Federal bir hibe açıklamasına göre, Dışişleri Bakanlığı'nın bir hibesi, Afrika ülkesi Çad'da "katılımcı tiyatro yoluyla LGBT hakları ve aile içi şiddet gibi sosyal konularda yerel toplum düzeyinde iletişimi geliştirmek" için para tahsis ediyor. Biden yönetimi, yabancıları çevrecilik, ırkçılık, göçmenlik ve Ukrayna'daki savaş konusunda eğitmek için tiyatroyu kullanmak üzere birkaç hibe ödedi.

Söz konusu hibe, Afrika ülkelerinde sivil ve siyasi hakların, ifade özgürlüğünün, örgütlenme, barışçıl toplanma ve bilgiye erişimin ilerletilmesini desteklemeyi amaçlayan bir Dışişleri Bakanlığı programı olan “Afrika Bölgesel Demokrasi Fonu” kapsamında sunuldu. Hükümete ait bir harcama veri tabanına göre Dışişleri Bakanlığı 2023 mali yılında bu program kapsamında tahmini 26 milyon dolarlık hibeyi onayladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Daily Caller haber sitesine yaptığı açıklamada: "ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yurtdışındaki çıkarlarını ilerletmek için çok çeşitli stratejik programları desteklemektedir. Müzikten spora ve tiyatroya kadar kültür, ABD'nin Çad'da ve dünyanın dört bir yanında insandan insana diplomasi çabalarının hayati bir bileşenidir ve ABD'nin daha geniş dış politika hedeflerini desteklemektedir." dedi.

Çad'daki ABD Büyükelçiliği Mart 2022'de bu program kapsamında hibe başvuruları için bir çağrı yayınlamış ve harcamaların "Sahra altı Afrika'daki demokratik kurumların" güçlendirilmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

Federal bir hibe listesine göre, Çad'daki insanlara “LGBT haklarını” ve aile içi şiddeti tiyatro yoluyla öğretmek Amerikan vergi mükelleflerine 120.000 dolara mal olacak. Hibe Ekim 2023'te onaylandı ve Eylül 2024'e kadar devam edecek.

Human Dignity Trust'a göre, eşcinsellik Çad'da suç olarak kabul ediliyor. Afrika'daki yasalar ve tutumlar eşcinselliğe karşı Batı'da olduğundan daha olumsuz olma eğiliminde. Örneğin Reuters'e göre Afrika'daki ülkelerin yarısından fazlası eşcinselliği suç sayılıyor.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığı ise yurtdışındaki hedeflerine ulaşmak için tiyatrodan bolca yararlandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki gençleri çevre sorunları hakkında bilgilendirmek, Fransa'daki göçmenlik sorunları ve Ukrayna hakkında farkındalık yaratmak, Belçika'daki insanlara tiyatro yoluyla ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi öğretmek ve Bosnalıları hoşgörü ve kültürlerarası iş birliği konusunda “eğitmek” için tiyatro ve dansı kullanmak üzere ödeme yaptı. Federal bir hibe listesine göre bakanlık Avusturya'da iklimle ilgili konulara değinen bir "eko-tiyatro" prodüksiyonunu da finanse etti.

Harcama kayıtlarına göre Dışişleri Bakanlığı daha önceki yönetimler döneminde de yurtdışındaki tiyatro prodüksiyonlarına milyonlarca dolar harcadı. Eski Başkan Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen tiyatro ile ilgili programlar arasında Moğolistan'da bir "queer toplum tiyatrosu", Surinam'da aile içi istismarı ele almaya yardımcı olacak bir oyun ve İsrail'de Arap ve Yahudi çocuklar arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olacak iki dilli bir tiyatro programı yer alıyordu.

Biden'ın Dışişleri Bakanlığı, iklim aktivizmine yardımcı olmak ve “çeşitliliği” teşvik etmek için hip-hop kullanan 23 ülkede 31 farklı programa fon sağlamak da dahil olmak üzere yurt dışındaki diğer performans sanatı biçimlerini de destekledi.