Biden bütçesi, okul öğretmenlerini toplumsal cinsiyet ideolojisi konusunda eğitmek için yüz milyonlarca dolar harcamayı hedefliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bütçe teklifi, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk ideolojisini ülke içinde ve dünya çapında yaymak için milyarlarca dolar ayırmayı amaçlıyor.
Biden bütçesi, okul öğretmenlerini toplumsal cinsiyet ideolojisi konusunda eğitmek için yüz milyonlarca dolar harcamayı hedefliyor


Erişim Tarihi: 14.03.2024
Kaynak: mustreadalaska.com
Yayınlanma Tarihi: 13.03.2024

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bütçe teklifi, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve ırk ideolojisini ülke içinde ve dünya çapında yaymak için milyarlarca dolar ayırmayı amaçlıyor.

Mart ayında duyurulan 7.3 trilyon dolarlık bütçe önerisi, “okul öğretmenlerini çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri” konusunda eğitmek için yüz milyonlarca vergi mükellefinin dolarını harcamayı öneriyor.

Beyaz Saray, Biden'ın "dünya çapında cinsiyet eşitliği ve hakkaniyetini geliştirmek" amacıyla 3 milyar dolar içeren bütçesini duyururken, bu harcamalardan gururla söz etti.

Aynı türden yerel projelere yönelik fonlar arasında, "öğretmen kadrosunun çeşitliliğini artırmak" için kamu eğitimi de yer alıyor.

Üstelik Biden'ın bütçesi, özellikle ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularında sözde “ilerici” ideolojiye sahip olan yeni nesil öğretmenlerin yetiştirilmesine öncelik veriyor.

Örneğin bütçe, öğretmenleri ırk, toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularında kapsayıcı bir şekilde eğitmek için programlar oluşturan federal bir çaba olan Hawkins Centers of Excellence’tan (Hawkins Mükemmeliyet Merkezleri) geçen öğretmen sayısını artırmak için 30 milyon dolar içeriyor.