BBC yetişkinlere yönelik trans aktivist gündemini çocuklara dayatıyor

BBC'nin transgenderizm konusundaki siyasi trans aktivist gündemi, çocuklara ve gençlere yönelik tüm program ve içeriklerinde dayatılıyor.
BBC yetişkinlere yönelik trans aktivist gündemini çocuklara dayatıyor


Kaynak: transgendertrend.com
Erişim Tarihi: 28.03.2023
Yayınlanma Tarihi: 24.01.2021

BBC'nin transgenderizm (kişinin biyolojik cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer biyolojik cinsiyete bürünme yanılgısını savunan ideoloji) konusundaki siyasi trans aktivist gündemi, çocuklara ve gençlere yönelik tüm program ve içeriklerinde dayatılıyor. 

The Mail gazetesi, çocuklara 'erkek' ve 'kadın' dahil 100'den fazla 'cinsiyet' olduğunu öğretmekle kötü bir şöhreti olan BBC Teach bölümünü haberleştirdi. BBC ise şikayetlerin üzerine nihayet bölümü yayından kaldırdı.

Transgender Trend olarak BBC'ye bir süredir bu konuda posta gönderiyoruz ve son mektubumuzu açıkça paylaşmanın uygun olacağını düşündük. BBC Çocuk ve Eğitim Direktörü Patricia Hidalgo ile e-posta yoluyla yazıştık. Genel Müdür Tim Davie'ye de aynı e-postayı gönderdik, e-postalarımızı gördüğünden emin olmak için adımlar attık ve gördüklerine dair onay aldık. BBC'nin trans aktivist lobi grubu All About Trans ile görüştüğü gibi biz de onlarla görüşmeyi talep ediyoruz.

İşte mektubumuz.

Sayın Bayan Hidalgo,

BBC'nin transseksüellerle ilgili çocuk içeriklerine ilişkin sorunlu konular hakkındaki endişelerimi belirli örnekler üzerinden daha ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak istiyorum çünkü endişelerimin henüz tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Keira Bell mahkeme kararı ve yeni Eğitim Bakanlığı kılavuzu ışığında, çocukluk çağında cinsiyet değiştirmenin normalleştirilmesinin çocuklar üzerindeki zararlı etkilerine ilişkin artan endişeler olduğu açıktır. Sanırım BBC bu konuda bir kamuoyu yoklaması yapsa sonuç net olurdu.

Ergenlik engelleyicilerin geri döndürülebilir ve hayat kurtarıcı olduğunu iddia etmeye devam eden transgender ve LGBT örgütlerinin Keira Bell mahkeme kararına verdikleri son derece sorumsuz tepkiden haberdar olabilirsiniz. Transgenderizm yanlısı Stonewall, mahkemenin çocukların rıza gösteremeyeceği yönündeki kararına rağmen çocuklara özel olarak ergenlik engelleyici ilaç vermeye devam etmeye yemin etmiş olan gözden düşmüş doktor Helen Webberley'e Twitter üzerinden insanları yönlendirmeye devam ediyor. Bu durum çocukları riske atmaktadır. Lobi grupları kampanyalarında çocukların refahını ve korunmasını amaçlamaz; bunun yerine trans aktivistlerin taleplerini siyasi kanallar aracılığıyla desteklemeyi hedefler.

'Ben Leo'yum' filmi, çocukların tıbbi cinsiyet değişimini normal olarak göstermeyi amaçlamıştır. Pembe beyinler ve mavi beyinler ve bazen mavi bir beynin pembe bir bedende bulunabileceğini iddia eden bölümleri vardır. Bu bölümlerin birinde 'Leo' kadın bedeninde bir erkek beynine sahip olduğunu açıklar. Leo'nun böyle düşünmesinin nedeni aslında erkeklerle özdeşleştirilen zevklerinin olmasıdır (futbol ve kaykay sevmek). Bu, çocuklara gerçek olarak sunulan basmakalıp sözde bilimdir.

Transgenderizm
BBC Teach bölümü çocuklara 100'den fazla cinsiyet olduğunu öğretiyordu.

Genç kızlara verilen mesaj son derece zarar vericidir. Kadın bedenine yönelik aşağılama ('bu korkunç kadın bedeni' diyor Leo), kızların elbise giymesi gerektiği gibi sabit fikirler (Leo diyor) ve kızların belirlenmiş bir dizi uygun kadınsı ilgi alanına sahip olması gerektiği iddiası, çocuklara empoze edilen kabul edilemeyecek mesajlardır. Filmde Leo ve bir trans arkadaşı, eşofmanlarıyla parkta birlikte futbol oynarken resmediliyor. Bu görüntü aslında, iki genç kızın bir parkta birlikte topa vurdukları normal bir sahne olmalıydı. Bu programda çocuklar kalıp yargıları öğrenmektedir.

Her şeyden önce, kadınsı stereotiplere uymayan ya da kadınsı olmaktan rahatsızlık duyan ya da sıkıntı çeken kızlar (ergenlik dönemindeki birçok kız gibi), kendilerini anlamak ister ve bir çözüm arar. Onlara anlam olarak "Sen aslında bir erkeksin" ve çözüm yolu olarak da "Tıbbi olarak gerçek bir erkek olabilirsin" iddiaları tamamen normal bir seçenekmiş gibi sunulmaktadır. Elbette bu doğru değildir, hiçbir ilaç ya da ameliyat bir kız çocuğunu erkeğe dönüştüremez. BBC'nin çocuklara yönelik içeriği gerçeklere dayanmalı, bilimsel olarak doğru olmalı ve cinsiyet kalıplarını teşvik etmemelidir. Bu program tüm açılardan başarısız olmuştur ve verdiği mesaj özellikle kız çocukları için zararlıdır.  

Just a Girl ve First Day adlı kurgusal dizilerin her ikisi de son derece tartışmalı bir siyasi meselede taraf tutmaktadır. Çocuklara, ‘eğer bir erkek çocuk kız olduğunu söylüyorsa, gerçekten kızdır ve kız çocuklarının tuvaletlerini vb. kullanmak da dahil olmak üzere her şekilde kadın cinsiyetinin bir üyesi olarak muamele görmelidir’ mesajı verilmektedir. Kız çocuklarının cinsiyete dayalı yasal hakları ve korumaları tamamen göz ardı edilmektedir.

Her iki dizi de çocuklara doğuştan erkek olan birinin kız olduğu iddiasını kabul etmemenin zorbalık veya bağnazlık olacağı söylenmektedir. Bu durum inanç ve ifade özgürlüğünü etkilemekte ve çocukları, kötü bir insan olmak istemiyorlarsa, tek bir yol olduğuna inanmaya yönlendirmektedir. Dizilerin tartışmalı bir aktivist dikteyi ("trans kadınlar kadındır"), yeni bir okula başlamak, arkadaş bulmak ve uyum sağlamak gibi çocukların evrensel olarak kendilerinde bulduğu temalar aracılığıyla maskeleme şekli, propaganda tekniklerinin uygulandığını göstermektedir.

First Day’in ana karakteri, ergenlik engelleyiciler büyümesini durdurduğu için kız olabileceğini düşünen, ergenliği engellenmiş bir erkek çocuktur. Hikaye, ergenliği engellenen ana karakter bir çocuk gibi kalırken kızların cinsel olarak geliştiği aşamaya kadar devam etmiyor, erkek ve kız ergen gelişiminin gerçekliği ortaya çıkmadan önce sona eriyor. Bu, çocuk izleyiciler için aldatıcıdır. Her şeyin normal ve kolay göründüğü sadece anlık bir görüntü gösterilmektedir, gerçekler temsil edilmemektedir.

Transgender okullarının rehberliğinde, 'trans geçmişi' geride bırakmanın ve yeni bir okulda 'gizlice' cinsiyet değiştirmenin bir yolu olarak ortaokulda cinsiyet değiştirmek yaygın olarak önerilmektedir. Bunun öncesinde ise çocuğun ergenlik engelleyici alması şarttır. BBC aktivist bir strateji benimsemiş ve bu iki dizi aracılığıyla çocuklara cinsiyet değiştirmeyi normal ve kolay gibi göstermiştir. Her iki dizi de transgenderizm yanlısı Mermaids ya da Stonewall tarafından kendi siyasi ve ideolojik mesajlarını doğrudan çocuklara duyurmak amacıyla yazılmış olabilir. Bir kez daha, bu mesajdan en çok zarar gören grup, hakları ve yasal korumaları hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen kız çocuklarıdır.

Transgenderizm
BBC, gelen tepkiler üzerine transgenderizm konulu bölümü yayından kaldırdı.

İngilizce dil bilgisinde zamirler isimlerle ilişkilidir. Tüm türlerde 'he' zamiri erkeği, 'she' zamiri ise dişiyi ifade eder. Bunlar basitçe çocukların öğrenmesi gereken dil bilgisi kurallarıdır ('he' ve 'she' zamirlerinin doğru kullanımı, çocuklar için dil ve konuşma terapisinde dili anlama testinin ayrılmaz bir parçasıdır). Zamirler, bireylerin kendi inançlarına göre öznel olarak kullanabilecekleri 'onlara ait' sözcükler değildir. Zamirler kişiliğe, duygulara veya içsel kimliklere atıfta bulunmaz. 'Tercih edilen zamirlerin' kullanımı, Stonewall ve transgender lobi grupları tarafından desteklenen, insanların iş yerindeki e-postalarına 'kendi' zamirlerini yazmaları ve toplantılara herkese 'kendi' zamirlerini sorarak başlamaları için lobi yapan aktivist bir kampanyadır. Bu diktaya ne kadar çok insan uyarsa, 'he' ve 'she' o kadar anlamını yitirir ve anlaşılmaz kelimeler haline gelir.

Bazı çocuklar (otizmli, öğrenme güçlüğü çeken vb.) yeni kuralları anlayıp takip edemeyecek ve 'doğru' anlamaya çalışırken sıkıntı ve kafa karışıklığı yaşayabilecektir. Tüm çocuklar için zamirler meselesi, cinsiyet konusunda kafalarını karıştırmanın başka bir yoludur: kim erkek kim kadın sorgulatır. Dil önemlidir, birbirimizle dil yoluyla iletişim kurarız ve ancak kelimelerin anlamları konusunda ortak bir anlayışa sahip olursak iletişim kurabiliriz. Özel çıkarları olan lobi grupları İngilizce dil bilgisini değiştirme gücüne sahip olmamalı ve yetişkin aktivist kampanyaları çocuklara empoze edilmemelidir.

Gerçek şu ki, Stonewall 'yanlış cinsiyetlendirmenin' transfobik bir dil olduğunu ve bu nedenle bir 'nefret olayı' olarak rapor edilebileceğini öne sürmektedir. Çocuklara 'nezaket, anlayış ve empati' olarak zorlama ve zoraki konuşma sunulmaktadır. Çocuklardan herhangi bir grubun 'müttefiki' olmalarının istenmesinden endişe duyuyorum ve ayrıca çocuklara kendilerine nasıl hitap edileceğini dikte etme hakkına sahip olduğu ve buna uymayanların 'kaba' olduğu mesajının verilmesinden de endişe duyuyorum. Bu hiçbir çocuk için iyi bir mesaj değildir.

BBC Teach'in çocuklara en az 100 cinsiyet kimliği olduğunu söylediği haberi saçmalıktan ibarettir. 'Erkek', 'kadın', 'eril' ve 'dişi' kategorilerinin, sanki bu kategoriler biyolojik gerçeklikler değilmiş gibi öznel 'kimlikler' listesine dahil edilmesi zararlı ve kafa karıştırıcıdır. Transseksüel kampanya grubu Gendered Intelligence'tan kelimelerle kafa karışıklığı yaratma örneği olarak şuna bakabilirsiniz: "Cinsiyeti tanımlamak için kullanılan kelimeler kadın, agender, genderqueer veya genderfluid gibi kelimeler olabilir".  

Kadın anlamsız öznel bir duygu değildir, kadın yetişkin dişi bir insandır. BBC, çocukları gerçekler ve doğrular konusunda yanıltmamalı ve kafalarını karıştırmamalıdır.

BBC bu programlar aracılığıyla çocuklara trans aktivist bir gündemi teşvik etmektedir. Stonewall ve Mermaids'in Keira Bell davasına müdahil olma taleplerinin, çocukların bilgilendirilmiş rıza gösterip gösteremeyecekleri konusuyla ilgisiz olduğu gerekçesiyle reddedilmesi, bu kuruluşların çocuklar ya da çocukların korunması ve kollanması konusunda hiçbir anlayışa sahip olmadıklarını kanıtlamaktadır.

Bu programların hassas ve savunmasız çocuklara ne anlattığına dair daha objektif analizler yapılmalı, çocukların gelişim aşamaları, kavrama ve anlama düzeyleri dikkate alınmalı ve farklı gruplar üzerindeki etkileri analiz edilmelidir.

Umarım bu mektubum, sorunları net bir şekilde açıklar. Yanıtınızı dört gözle bekliyorum.

En iyi dileklerimle

Stephanie Davies-Arai
Müdür