Askeri yasa tasarısı, tüp bebek hizmetlerini eşcinsel ve transseksüel ordu üyeleri için genişletmeyi hedefliyor

Amerika'da kapsamlı bir askeri yasa tasarısı, cinsel yönelimleri, “cinsiyet kimlikleri” ya da medeni durumları dikkate alınmaksızın askeri hizmet mensuplarının tüp bebek ve diğer üreme teknolojileri ile çocuk sahibi olmasını teşvik ediyor.
Askeri yasa tasarısı, tüp bebek hizmetlerini eşcinsel ve transseksüel ordu üyeleri için genişletmeyi hedefliyor


Kaynak: dailysignal.com
Erişim tarihi: 13.03.2024

Senato'da kabul edilen kapsamlı bir yasa tasarısı, cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ya da medeni durumları dikkate alınmaksızın askeri hizmet mensupları için tüp bebek ve diğer üreme teknolojilerini radikal bir şekilde genişleterek, iki eşcinsel erkeğin taşıyıcı anne yoluyla evlilik dışı çocuk sahibi olmasını teşvik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde demokratlar, oybirliğiyle yasa tasarısının onaylanması için bastırdı, yani kabul edilirse Gazi Aileleri Sağlık Hizmetleri Yasası normal yasama inceleme sürecini atlatacaktı. Neyse ki Senatör James Lankford, oybirliğiyle onay vermeyi reddetti. Lankford bunu yaparken ailelerin ve çocukların refahını temsil etti ve haklı olarak bu tasarının Demokratların kontrolündeki Senato Gazi İşleri Komitesi'nde yedi aydır tek bir duruşma, değerlendirme ya da oylama yapılmadan bekletildiğine dikkat çekti. Ordu mensuplarının tüp bebek (IVF) tedavisine erişimi konusunda herhangi bir kriz söz konusu değil, o halde Demokratların ciddi bir ilgi göstermediği bir yasa tasarısı neden Kongre'de hızla kabul edilsin?

Ordu, uzun süredir kısırlığa yol açan bir yaralanma geçiren veya geçirebilecek olan aktif görevdeki ordu mensupları için tüp bebek tedavisi ve yumurta ve sperm koruma hizmetlerini karşılıyor. Askeri yardımlar ise genellikle ordu üyesi, evli olduğu eşi ve bazı durumlarda bakmakla yükümlü olduğu kişilerle sınırlandırılmış. Ancak bu radikal yasa, tüp bebek tedavisi erişimini evli olmayan partnerlere ve taşıyıcı gebelik hizmeti veren kadınlara da veriyor. Gazi Aileleri Sağlık Hizmetleri Yasası, aile oluşumunu teşvik etmek yerine, evlilik dışı yapay çocuk yaratımını açıkça teşvik ediyor. En kötüsü de, faturayı federal vergi mükelleflerinin ödeyecek olması.

Bu yasa tasarısı, aile yanlısı ahlak sisteminin temel ilkesini ihlal etmektedir. Ordu mensuplarının donör yumurtası, spermi ya da rahmiyle çocuk sahibi olmalarını teşvik eden bu tür tüp bebek prosedürleri, aynı cinsiyetten olan ve birlikte yaşayan eşcinsel çiftlerdeki çocuk sayısında artışa yol açacaktır. Çocukların birlikte yaşadıkları evlerde, özellikle de ebeveynlerinden biriyle akraba olmadıklarında, cinsel şiddet ve fiziksel ihmale uğrama olasılığı önemli ölçüde artmaktadır. Ordu mensupları, çocuklara zarar verecek şekilde ebeveynlik yapmaya teşvik edilmemelidir.

Bu yasa, tüp bebek ve diğer üreme teknolojilerini cinsiyet, “cinsiyet kimliği”, cinsel yönelim veya medeni duruma bakılmaksızın gaziler ve aktif görevdeki ordu üyeleri için genişletmektedir. Bu tür hizmetler doğrudan ailenin altını oymakta ve embriyonik (ilkel, gelişmemiş) bir insan yaşamı yaratmak, onu korumak, yerleştirmek ve yok etmek için vergi mükelleflerinin fonlarını kullanmaktadır. Hatta bu konuda o kadar ileri gidiliyor ki, ordu üyeleri bir başkasının yumurtasını ya da spermini satın aldıklarında onlara geri ödeme yapılıyor. Hepsi de gökkuşağı bayrağının alfabe çorbasında gerçekleştiriliyor.

transseksüel
Senatör James Lankford, eşcinsel ve transseksüellere tüp bebek hizmetleri verilmesini hedefleyen askeri yasa tasarısını reddetti.

Bir erkek yumurta satın alır, kendi spermini kullanarak bir embriyo oluşturması için bir doğurganlık kliniğine ödeme yapar ve ardından çocuğunu kendisi için doğurması için bir kadına ödeme yaparsa, meşru bir doğurganlık hizmeti ile düpedüz bebek satışı arasındaki çizgi ortadan kalkar. Yasaların, bu tür erkeklerin veya eşcinsel çiftlerin bu hizmetleri kullanmasına izin vermesi başka bir şeydir, Savunma Bakanlığı ve Gazi İşleri Bakanlığı'nın vergi mükelleflerinin fonlarını bebek satışı için kullanması başka bir şeydir.

Kısırlığı yeniden tanımlamaya yönelik diğer eyalet ve federal düzeydeki çabalar gibi, Gazi Aileleri Sağlık Hizmetleri Yasası da kısırlığı "kısırlık teşhisi veya başka bir durum için uygulanan tedavinin sonucu da dahil olmak üzere üreme veya gebeliği güvenli bir şekilde sonlandıramama" olarak tanımlamaktadır. Başka bir durum için uygulanan bu tedavi, bir kişi sözde cinsiyet değiştirme sürecinden geçtiğinde meydana gelen kısırlaştırmayı da içerebilir. Örneğin, bir kadın geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı sonucu üreme organlarını aldırırsa ya da kendisini erkek olarak gösterebilmek için erkeklik hormonları kullanırsa ve artık doğal yollardan çocuk sahibi olamayacak hale gelirse, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen kısırlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanacaktır.

Bu aynı zamanda hamile kalamayan bir erkeğin (bir dakika, bu tüm erkekleri kapsıyor) ya da kadın partneriyle çocuk sahibi olamayan bir kadının (evet, bu tüm lezbiyen ilişkiler için de geçerli) "kısır" olarak nitelendirilebileceği ve ordu aracılığıyla vergi mükellefleri tarafından finanse edilen tüp bebek tedavisinden faydalanabileceği anlamına gelmektedir. Bu durumda kısırlık, fiziksel bir eksikliğe değil, bir yaşam tarzı seçimine atıfta bulunacak şekilde radikal bir biçimde yeniden tanımlanmıştır.

Gazi Aileleri Sağlık Hizmetleri Yasası aile yanlısı değildir ve kesinlikle yaşam yanlısı da değildir. Yasa, evlilik dışı ve doğal olmayan aile oluşumlarında yapay çocuk yaratımını teşvik etmektedir. Burada tüm mesele, çocukların refahı pahasına yetişkinlerin arzularını yerine getirmektir.

Bu yasa sadece evli aile kavramının çözülmesini ve embriyonik yaşamın yok edilmesini teşvik etmekle kalmamakta, aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve Gazi Bakanlığı'na embriyolarla araştırma yapma hakkı da vermektedir. Böyle bir hüküm, federal fonların insan embriyolarını yok edebilecek herhangi bir araştırma denemesine gitmesini yasaklayan Dickey-Wicker Değişikliğini de ihlal etmektedir.

Ordu çoğu zaman radikal üreme teknolojilerinin Amerikan toplumunda normalleştirildiği bir Truva atı olmuştur. Gazi Aileleri Sağlık Hizmetleri Yasası evli ailelerin sağlığını ve gelişimini savunmakta başarısız olmakta ve bunun yerine bir ölüm kültürünü ve toplumdaki en savunmasız insanların metalaştırılmasını teşvik etmektedir.